Overjuridisering van email!

Sommige (media)bedrijven maken tegenwoordig gebruik
van dit soort teksten die ze onder elke email mee te sturen:

=========================
Deze e-mail (inclusief bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. BEDRIJF XX staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. BEDRIJF XX sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit electronische verzending en / of in verband met alle gevolgen en / of schade van
de verzending, ontvangst en /of inhoud van deze e-mail.
Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en van uw computer te verwijderen. BEDRIJF XX is niet aansprakelijk voor computervirussen die veroorzaakt zijn door deze e-mail.

===========================
DEZE tekst letterlijk lezend, zou je denken: wat een onzin!

Onder brieven staan dit soort teksten bijna nooit. Ik ben ze althans nooit tegengekomen.

Toch staan deze teksten ook bij de verzending van persberichten of antwoorden op journalistieke vragen. Het toont aan hoe onzinnig dit soort aanhangsels zijn, want volgens de tekst hiervan, zijn alle journalisten in overtreding als ze informatie uit persberichten verspreiden. Overigens is er geen lijn te trekken bij wat voor soort bedrijven dit soort teksten wel of niet gebruikt worden: van groot tot klein, van radiostation tot betaal-tv zender………….sommigen doen het WEL, sommige niet!

Het is in ieder geval een onzinnig juristenvirus!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *