Leuk zo’n TROS-baas….

“Als er omroepmedewerkers zijn die een staatsomroep met één saus voorstaan, is dit hun goed recht. In ieder geval zullen honderden van hen dan in de WW de hele dag de tijd hebben staats-tv te kijken.”

Dit zegt Karel van Doodewaerd over mensen die vinden dat omroepverenigingen hun langste tijd hebben gehad naar aanleiding van de GPD die een klein onderzoekje deed
in de daaropvolgende reacties.

Leuk zo’n baas!
Diezelfde baas die er zo zijn eigen principes op na houdt, wat betreft
financieel het hoofd boven water houden, zo bleek eind september..

Blijkbaar is het voor Van Doodewaerd of zwart of wit. Toch gek dat nu al honderden van hen al naar huis worden gestuurd uit het huidige bestel! Of het nu freelancers, mensen in loondienst of om tijdelijke krachten gaat.

Misschien dat Van Doodewaerd zich nog niet realiseert dat met EEN NOS-Journaal Nederland tientallen jaren die ‘ene’ krant heeft gekend in de vorm van het dagelijks tv-journaal. Dat Van Doodewaerd en passant alle niet Nederlandse omroepbestellen een leuke kwalificatie geeft en dat Van Doodewaerd blijkbaar geenszins wil of kan begrijpen dat er publieke omroepstelsels kunnen bestaan met één totaalorganisatie met onderlinge verscheidenheid.

Grootspraak van Van Westerloo?

Grootspraak lijkt meester te hebben gemaakt van Fons van Westerloo. Bij het ANP zegt Van Westerloo over RTL 4: “Die zender is een wereldwonder. Het is het best renderende TV-station van Europa.”

RTL 4 is weliswaar de geldmaker van de zendercombinatie RTL 4/RTL 5/Yorin, en zal vast goed scoren, maar de best renderende tv-zender van Europa?

Voor de grap heb ik de cijfers van TeleCinco uit Spanje erbij gepakt.
Over het eerste halfjaar behaalde deze zender een marktaandeel van 21,7 % en 24,8 % in de doelgroep. De omzet over het eerste halfjaar was 320,6 miljoen euro en de operationele winst 92 miljoen euro.

Op de Italiaanse markt waar Berlusconi’s Mediaset 90 % van de commerciële markt beheerst, behaalt het 1,305 miljard euro aan omzet over het eerste half jaar, met 402,3 miljoen aan operationele winst. Canale 5 haalde een marktaandeel (15+) van 23,5 %.
Alhoewel losse Canale 5 cijfers niet beschikbaar zijn, geven deze cijfers wel aan dat de rendabiliteit van deze zenders in Spanje, respectievelijk Italië behoorlijk hoog ligt.

Of zou Fons van Westerloo dan toch beweren dat RTL 4 meer dan 30 % aan rendabiliteit behaalt? Losse cijfers wil RTL daarover immers niet geven, wel corrigeert zijn woordvoerster hem door te stellen dat RTL 4 – gezien de Nederlandse marktverhoudingen – een wondertje is. Maar dat stelde Fons van Westerloo niet die RTL 4 wenste te betitelen als best renderend van Europa…..

(overigens heeft de ”wonder’ winst van RTL 4 binnen het bedrijf te lijden aan de verliezen bij Yorin en RTL 5…)

Radio 3 FM naar YorinFM?

Of het allemaal gebeurt, sja…wie zal het weten. De roddel bereikte ondergetekende al eerder deze week, maar die was niet ter publicatie. Gelukkig publiceert VPRO’s 3voor12 het nu ……:-)

Florent Luyckx beweerde in Nova dat ie bij Radio 3FM blijft, maar Rob Stenders, Ruud de Wild, Giel Beelen, Claudia de Breij en (op aandringen van Stenders) misschien ook Gerard Ekdom zijn geinteresseerd in een mogelijke overstap naar RTL Nederland: Yorin FM. Niet helemaal duidelijk is hoe de situatie dan bij YorinFM ligt…

Duidelijk is wel dat er bijhoorlijke onvrede (financiele?) is bij Radio 3FM van genoemde medewerkers en RTL aan de medewerkers trekt om het marktaandeel omhoog te verkrijgen met medeneming van DJ’s, zenderbaas en format….

Florent Luyckx moet wel in een ongelukkige positie verkeren, hij had het kunnen weten te voren. Na zijn benoeming erachter komen te maken te hebben met het wespennest van omroepverenigingen, NOS en andere spelers dat Radio 3FM vormt. Een begrijpelijke – maar te voorkomen – drijfveer om zijn heil elders te zoeken. Als hij vertrekt blijkt dat zijn benoeming – net als die van sommige anderen in het publieke bestel slechts als een springplankfunctie diende. Enigszins insinuerend dat uitgaande van het waarheidsgehalte van de berichten de VPRO al op non actief zetten aast in haar berichtgeving…..Gegeven is dat de VPRO de benoeming van Luyckx nooit heeft ondersteund omdat deze uit de sollicitatiecommissie is gestapt….

P.s.> Onderschat de rol van Leo van der Goot in deze kwestie niet….

Nee, geen politieke benoeming?!

Nee het zou geen politieke benoeming zijn. Roger van Boxtel is een aimable man. Een man die bijvoorbeeld 100x beter aanspreekt bij mij dan iemand als Jan Peter Balkenende…….

Volgens de NPS is het geen politieke benoeming, om daarna te corrigeren dat er geen politieke bijbedoelingen zijn bij de benoeming van Roger van Boxtel (D66) als voorzitter van het bestuur van de NPS. Niet ontoevallig is de huidige staatssecretaris van Cultuur & Media ook een D66’er maar dat zou er niets mee te maken hebben……..

De voorganger (Ans van den Berg [PvdA]) is door toenmalig staatssecretaris Rick van der Ploeg (PvdA) benoemt….sja…

Dat hele bestuur wordt door de staatssecretaris Cultuur & Media bij wet benoemd. Harm Bruins Slot (thans Raad van Bestuur NOS en CDA) was eerder voorzitter…

Hoezo geen politieke benoemingen in het huidige omroepbestel?

(Publieke) Omroep Staakt?!

Nee niet in Nederland…..want alhoewel de Raad van Bestuur van de NOS en de medewerkers van de NOS (Bestuur) en EO een leuk conflict hebben, moet het wel heel ver komen wil er gestaakt worden in Nederland……

Eerder staakte de RTBF al enkele malen waarbij tv-zenders op mini-programma en radiostations op enkel muziek overgingen, morgen
staken de radio & tv-journalisten in Italie van 06:00 tot 05:59 uur de volgende dag…en op 27 oktober de krantenjournalisten. Het nieuws op tv wordt ingekort tot 2x een bulletin van 6 minuten. De staking is overigens niet alleen bij de publieke omroep Rai, maar ook bij Mediaset, La7 en de satellietzenders als SkyTG24, RaiNews 24 en 24OreTV….

Waarom ze staken? In het kader van de algemene staking van komende vrijdag tegen de algemene regeringsplannen en specifiek omtrent de pensioenregelingen die ook journalisten raakt blijkbaar……..

P.s.> TG 3 van Rai Tre gaat bovenop deze stakingen nog drie dagen staken! Het journaal van de derde zender (die als enige niet regeringsgezind is van de Rai), vindt het belachelijk dat aanvragen voor de financiering van nieuw personeel geweigerd wordt, terwijl de journaals van Rai Uno en Rai Due (TG 1 en TG 2) wel nieuwe journalisten kunnen aantrekken…TG 3 klaagt daarom over ondoorzichtige bezuinigingen….11 november is de eerste TG 3 stakingsdag…

NPS/VARA Boulevard was er weer bij…

Het tot NPS/VARA Boulevard omgedoopte NOVA was er weer bij afgelopen avond. Dit keer met nog maar eens de hele affaire Mabel, maar als opening mocht Florent Luyckx als zendercoördinator Radio 3FM tekst en uitleg geven over de (salaris)kosten van de programma’s van Rob Stenders en Ruud de Wild….

Dit nieuws dat NPS/VARA Boulevard tot belangrijkste item van haar programma bombardeerde (waarom open je er immers mee), is blijkbaar stukken belangrijker dan bijvoorbeeld de situatie rondom immigranten en standpunten van de Europese Unie inzake boot-vluchtelingen, of pak hem beet verkiezingen in Zwitserland, de situatie in Noord-Ierland, de wijze van politiek bedrijven mbt de bezuinigingen in de Eerste Kamer of andere onderwerpen….

Nee, voor het echte boulevard-nieuws, kan je wellicht RTL Boulevard overslaan en NPS/VARA Boulevard dagelijks om 22:20 uur raadplegen. Diepgravendere actualiteiten vind je nog wel bij o.a. de VRT (Ter Zake) of BBC World…..

P.s: goede beurt voor het T-shirt van Florent Luyckx en mooie reclame voor Radio 3FM!
P.s.2> Rob Stenders heeft tot 1996 kortstondig gewerkt bij RTL/de HMG voor het toenmalige VeronicaFM, en is met reden aldaar weggegaan en teruggekeerd naar Radio 3FM…Gaat Stenders nu ook echt alleen voor geld?

Ideetje: snelwegbordjes veilen?

Misschien is het het een oplossing als de snelwegbordjes met radiofrequenties worden geveild……

Nu staat nog steeds op de bordjes in de meeste gevallen de frequentie vermeld van 747AM voor Radio 1, wat uiteraard sinds vorig jaar incorrect is. Meestal hebben regionale publieke zenders zelf hun eigen frequenties die erbij staat aangepast.

Maar wat geeft de regionale publieke zenders en Radio 1 het voorrecht op ‘s lands snelwegen hun frequenties te mogen vermelden?

Immers de meeste commerciele radiostations bieden minstens elk uur nieuws en verkeersinformatie; sommigen zelfs meer dan Radio 1 biedt! Kortom het advies aan het ministerie van Verkeer & Waterstaat (die over deze borden gaat): veilen die borden en anders simpelweg weghalen!?!

P.s.> Even een RDS tip nav wat autorijden! Nog steeds zenden zowel VRT Radio 1 en VRT Radio 2 als het Nederlandse Radio 1 en Radio 2 in RDS de meldingen ‘Radio 1’ en ‘Radio 2’ uit. Denk je net op het Nederlandse Radio 2 te zitten, zit je op de Vlaamse VRT-zender en andersom….lastig als je in de auto zoekt in het grote grensgebied van Zeeland, Noord & Belgisch Brabant, Nederlands & Belgisch Limburg….VRT Radio 2 en het Nederlandse Radio 2 lijken redelijk op elkaar qua format! Alhoewel er geen equivalent bestaat: Radio 4 vermeldt wel Radio4NL…! Aan de NOS en VRT heb ik dit circa een jaar geleden gemeld, maar die stelden dat luisteraars snel genoeg zouden horen of ze op de Nederlandse of VRT-zender zouden zitten en gaven dat de ander het maar moest aanpassen……

‘Daar wil ik het niet over hebben’

‘Daar wil ik het niet over hebben’. Dat zei Harm Bruins Slot in een tussenzin over het mogelijk afschaffen van omroepverenigingen nadat deze eerder in de uitzending van NPS Radio 1 Kunststof in een betoog de zinnigheid ervan probeerde te verdedigen…..

Het interview bevatte meer opvallende uitspraken. Volgens hem zou het onderzoeken van de mogelijkheid tot een publiek omroepbestel (dat in Nederland nooit is gedaan) te bizar voor woorden zijn als dat door een adviesbureau zou worden gedaan, want dat is een ‘politiek verhaal’ en moet daaraan overgelaten worden.

De voorzet van Bruins Slot is aardig en behoeft een inkoppertje: wat weerhoudt de politiek om het dan te (laten) onderzoeken?
Welke efficiency kan dan wellicht bereikt worden?

Ook hamerde de voorzitter van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) er maar weer eens op dat Nederland het pluriformste publieke bestel zou hebben op radio en televisie. De BBC bood dat niet in de optiek van Bruins Slot; wellicht dat de voorzitter denkt dat het BBC-model het enige alternatief is naast omroepverenigingen, maar onderzoeken wil hij dat niet liever niet….

Wèl verdedigt de NOS-topman andere legitimaties van het omroepbestel. Dat daarmee regels naar omroepverenigingen toe worden geschreven in plaats van dat dat des te meer reden is te constateren dat daarmee omroepverenigingen niet zinvol meer zijn, blijft buiten beschouwing. Het stelsel uit de jaren 20/30 had immers een heel andere opzet dan nu! Het is alsof als de minister te veel boetes krijgt voor hard rijden, om dan vervolgens voor ministers het te hard rijden boetevrij te maken…..

Ook interessant uit het interview is de constatering dat ‘sterren geen medewerkers zijn, maar sterren’. Over preciese cijfers wilde de NOS-voorzitter het niet hebben, maar 600.000 euro voor Rob Stenders (VARA) om hem te behouden en 5 miljoen reclame terug te verdienen is volgens Bruins Slot ‘zorgvuldig omgaan in de relatie met STER-inkomsten’. Bruins Slot zei verder dat het ‘hogere rekenkunde is dat als de heren vertrekken er dan een daling van STER-inkomsten optreedt, volgend onderwerp’. Opvallend dat de van oorsprong linkse arbeidersomroep – samen met de NOS – blijkbaar een nieuw socialistisch ideaal nastreeft in haar behandeling van medewerkers bij bezuinigingen. Is Jeroen Soer hier niet mede verantwoordelijk voor als mediadirecteur van de VARA nadat hij RTV West en het toenmalige Radio Nationaal geruïneerd heeft achtergelaten?!

Kunststof kwam ook met de confrontatie dat Bruins Slot niet lid mag zijn van BNN, terwijl deze dat wel is. ‘Ik zal het wel van het Commissariaat voor de Media vernemen’, ‘dan is het een solidariteitsbijdrage’….

Het interview is op internet na te beluisteren:
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/radio1/nps/kunststof/20031017.ra?start=03:00]

P>S> inmiddels blijkt dat de Raad van Bestuur zich tot augustus 2004 heeft vastgelegd 330.000 euro toe te leggen, waarbij de VARA eveneens 330.000 euro betaald en totale kosten van Stenders Vroeg 660.000 euro bedragen. Hier wordt echter niet alleen Rob Stenders mee betaald, maar het hele team!
De Raad van Bestuur heeft inmiddels ook te kennen gegeven geen loonsverhoging – indien die vraag zou leven – te wensen financieren