Antwoord NOS Raad van Bestuur

Op 11 november jl. verstuurde ik deze brief alsmede dit bijgevoegd redactioneel commentaar. De Raad van Bestuur van de NOS reageerde vandaag met dit schrijven:

Dank voor uw brief van 11 november jl. Indien wij u goed begrijpen heeft uw voornaamste grief betrekking op het feit dat wij in ons persbericht van 3 november jl. niet met zoveel woorden melden dat voor (veel van) onze initiatieven op het gebied van de bestuurlijke vernieuwing wijziging van de Mediawet noodzakelijk is, waarmede wij de pers en het parlement zouden schofferen.

Wij veronderstelden en veronderstellen echter dat het een feit van algemene bekendheid is, zeker bij de pers en het parlement, dat de structuur van de publieke omroep is vastgelegd in deMediawet en dat eventuele wijzigingen in de bestuursstructuur vanzelfsprekend wijzigingen in die wet behoeven. Deze handelwijze is nog ten overvloede door de heer Matthijsse van Publieke Omroep Communicatie nader bij u toegelicht. Wij vinden uw grief dan ook niet terecht.

Voor uw informatie wijzen wij er nog op dat de Staatssecretaris van ons verwacht dat wij een eerste aanzet geven voor de wijzigingen in de bestuursstructuur en mede naar aanleiding daarvan zij haar standpunt hierover zal voorbereiden. In haar brief van 14 november jl. aan de Tweede Kamer laat zij weten dat indien dat standpunt tot wetswijziging zou leiden, deze naar haar inschatting in 2006 zou kunnen ingaan.

Er op vertrouwend u hiermede naar behoren te hebben geantwoord,

Met vriendelijke groet,
Mr. H.J.E. Bruins Slot
voorzitter Raad van Bestuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *