Zuidhollandse kul?

“Beide opties blijken, in dit geval, financieel ongeveer eenzelfde bedrag te kosten. Bij een faillissement verliest RTV West echter haar zendvergunning en daarmee haar frequentie. Het aanvragen daarvan kost enige maanden, omdat bij het Commissariaat van de Media in Hilversum opnieuw schriftelijk het bestaansrecht moet worden aangetoond. Tijdens die procedure, die in de praktijk minder tijd neemt dan bij de eerste aanvraag – Radio West werd op 4 juli 1985 opgericht en kreeg op 16 april 1986 haar radio- etherfrequentie – zou de 89.3 FM inmiddels aan een andere gegadigde kunnen zijn gegeven, waardoor de terugkeer nog veel meer tijd in beslag neemt. Bovendien moet een nieuwe organisatie gestalte krijgen voor het maken van de radio- en tv-programma’s. Al die tijd kan RTV West haar taak als rampenzender niet uitvoeren. ”

Dit schrijft de Haagse Courant vandaag.
==============================
Het is een toonbeeld van een kromme redenering die misschien uit andere overtuigingen opgevoerd worden dan een nuchtere kijk over de zaak.
Het lijkt me dat voordat je de zaak failliet laat gaan met kleine financiele injecties de boel nog in de lucht gehouden kan worden! Bovendien kan in overleg getreden worden met het Commissariaat voor de Media.

Daarnaast nog iets anders:
In de wet is voorzien dat de NOS de regionale taak op zich kan nemen als er geen regionale omroep is! Daarmee kan de rampenfunctie altijd gewaarborgd blijven. Bovendien: de etherfrequentie FM 89.3 MHz vergeven aan een ander in de tussenperiode dat er geen omroep is, lijkt me erg sterk gezien de voortvarendheid (niet dus!) dat er in Nederland frequenties
verdeeld worden. Bovendien is het ministerie van Economische Zaken daarvoor politiek verantwoordelijk, samen met het ministerie van OC&W. lijkt me niet dat die ooit publieke omroepen in frequentiezin zwaar hebben benadeeld. Kortom kulargumenten!

===ACHTERGROND uit de MEDIAWET:
(Stichting= Nederlandse Omroep Stichting, NOS):

6. Indien er in een provincie geen regionale omroepinstelling is kan op aanvraag van het provinciaal bestuur zendtijd voor regionale omroep worden toegewezen aan de Stichting. In dat geval treedt de Stichting voor de toepassing van de desbetreffende bepalingen in de plaats van een regionale omroepinstelling.
================

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *