Amsterdam wordt wakker…

Amsterdam wordt wakker….Hanna Belliot (PvdA-wethouder Cultuur) komt volgens onderstaand AT 5 bericht in het geweer tegen UPC. De tariefsverhoging voor UPC-kabelkijkend Amsterdam (van 11,06 euro per maand naar 14,09 euro per maand) is inderdaad fors, maar was al enkele weken geleden aangekondigd….Ben benieuwd of het tot een rechtszaak komt en wie gelijk krijgt. Het contract UPC/gemeente Amsterdam liep dacht ik tot 2005….

Onderzoek naar tariefsverhoging UPC

De gemeente Amsterdam gaat onderzoeken of de tariefsverhoging die UPC in het nieuwe jaar wil doorvoeren geoorloofd is. Het kabelbedrijf wil per 1 januari de tarieven voor radio en televisieaansluitingen met 30% opschroeven. UPC zegt dat dit nodig is om kostendekkend te kunnen werken en om de service te verbeteren. Bovendien liggen in de rest van het land de tarieven hoger. In een contract uit 1995 staat echter dat UPC de tarieven met niet meer dan de inflatie mag opschroeven. Ook de consumentenbond is tegen de verhoging. Wethouder Belliot heeft een advocaat ingezet om het contract te onderzoeken.BRON AT 5.
=========AANVULLING===========
VARA’s KASSA heeft eveneens aandacht aan de radicale kostenverhoging besteed. Duidelijk is de wat kromme redenering dat contracten wat UPC betreft geen waarde meer zouden hebben vanwege Europese regelgeving….
Zie ook de website van KASSA

De uitzending is ook nog terug te zien! (minuut 17:30)

RTL/NOS Oranjepropaganda uitgebarsten…

RTL Nieuws, het NOS Radio 1 Journaal en het NOS Journaal alsmede nagenoeg alle andere zichzelf journalistiek noemende radio- en tv-uitzendingen lijken deze zondag (maar te verwachten is ook morgen en daarna) omgedoopt tot vooral Oranja-propaganda uitzendingen. Enkele van deze uitzendingen aanschouwende vroeg ik me af wie deze mensen zijn die als een kip zonder kop achter Oranje aanlopen…

Wat er in Rusland, Palestijnse gebieden, de nasleep van de schietpartij in Amsterdam en ander relevant nieuws aan de hand is, is ogenschijnlijk voor de journalistieke media blijkbaar minder relevant.

Ja, leuk als twee ouders een gezonde dochter ter wereld brengen. Als deze nieuwe mejuffrouw misschien over een jaar of 18 journalistiek relevant wordt, is het misschien geinig er iets meer van te weten, maar niet in journaaluitzendingen…Rubrieken als RTL Boulevard, SBS Shownieuws en talloze andere publicaties weten er raad mee. Het blijft treurig dat elke ratio verloren gaat als het om boven de wet gestelden gaat….

ConcertZender verdient waardering!

De ConcertZender die als nevenactivteit van de NOS kan bestaan verdient meer waardering dan de NOS en haar organen de 20 jaar oude radiozender geven!

Zoals vandaag bekend werd, staat in een geheim werkgroepdocument dat de ConcertZender maar beter kan sluiten en worden vervangen door urban/R&B radiozender. De Raad van Bestuur van de NOS dient hier de komende weken een besluit over te nemen. Het is mij altijd opgevallen dat op de beleids-website van deze Raad van Bestuur de ConcertZender nooit een plekje heeft verkregen als het gaat om het overzichtje van zenders en netten. Bij de vorige Raad van Bestuur nam Hans van Beers nog deel in het bestuur van de ConcertZender. Opvallend is dat deze vacature in het ConcertZender-bestuur niet is ingevuld door EEN van de leden van de huidige Raad van Bestuur van de NOS.

Het is gek dat DE plek waar klassieke muziek, wereldmuziek, jazz en andersoortige muziek ruimte krijgt in alle vrijheid om zeep geholpen dreigt te worden. Een organisatie die op vrijwilligers draait en hetgeen doet dat een publieke organisatie ook HOORT te doen: datgene wat commercie links laat liggen.

Hoe zou gereageerd worden als het omgekeerde zou gebeuren: Radio 4 naar de kabel en de ConcertZender ervoor in de plaats in de ether?!

PS: ik vraag me af hoe de ambitie van urban/R&B zich verhoudt tot FunX…..Die is toch opgezet voor urban/R&B?!

Onfrisse nieuwe bestuursvoorzitter Endemol?

“Ik heb heel mijn leven zaken gedaan met joden en altijd hebben ze me proberen te bedriegen. Als iemand een probleem met joden heeft, dan zou hij het mij kunnen vertellen. Ik heb neven in Sicilië die zorg voor ze kan dragen.” Over de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog: ”alle joden hadden dood moeten zijn”.

Van deze uitlatingen werd Joaquin Agut beschuldigd toen hij bestuursvoorzitter van Terra Lycos was, die de journalist Jesus Cacho in het blad EPOCA d.d. 4 maart 2001 stelt opgetekent te hebben in een interview. De uitlatingen zouden in december 2000 gedaan. Agut heeft de uitlatingen altijd ontkend, maar bewijzen voor het optekenen uit de mond van Agut werden aangehaald. De president-directeur van Telefónica (Cesar Alierta) heeft medio maart 2001 in een persverklaring de uitlatingen eveneens categorisch ontkend. Agut zelf heeft geen schriftelijke verklaringen afgegeven die joods-Amerikaanse organisaties wilden. Wel accepteerden de joods-Amerikaanse organisaties de afstand die Telefónica van de zaak nam en accepteerden de door Alierta gemelde ‘onbewijsbaarheid’ van de uitlatingen.

Het Parool wijdde er vandaag ook een stuk aan waarin ook melding gedaan wordt dat Agut over ‘lijken zou gaan’ als het gaat om saneren. Verscheidene leiddinggevenden hebben volgens Het Parool om de ‘onfrisse’ manier van doen van Agut afscheid van Terra Lycos genomen. Alhoewel onbewijsbaar is of de uitlatingen echt gedaan zijn, worden ook Sicilianen in een negatief daglicht gesteld….

Joaquim Agut is door Telefónica voorgedragen als bestuursvoorzitter van Endemol Entertainment NV. Kortom het kunnen nog roerige tijden worden in Aalsmeer en Hilversum….

Zuidhollandse kul?

“Beide opties blijken, in dit geval, financieel ongeveer eenzelfde bedrag te kosten. Bij een faillissement verliest RTV West echter haar zendvergunning en daarmee haar frequentie. Het aanvragen daarvan kost enige maanden, omdat bij het Commissariaat van de Media in Hilversum opnieuw schriftelijk het bestaansrecht moet worden aangetoond. Tijdens die procedure, die in de praktijk minder tijd neemt dan bij de eerste aanvraag – Radio West werd op 4 juli 1985 opgericht en kreeg op 16 april 1986 haar radio- etherfrequentie – zou de 89.3 FM inmiddels aan een andere gegadigde kunnen zijn gegeven, waardoor de terugkeer nog veel meer tijd in beslag neemt. Bovendien moet een nieuwe organisatie gestalte krijgen voor het maken van de radio- en tv-programma’s. Al die tijd kan RTV West haar taak als rampenzender niet uitvoeren. ”

Dit schrijft de Haagse Courant vandaag.
==============================
Het is een toonbeeld van een kromme redenering die misschien uit andere overtuigingen opgevoerd worden dan een nuchtere kijk over de zaak.
Het lijkt me dat voordat je de zaak failliet laat gaan met kleine financiele injecties de boel nog in de lucht gehouden kan worden! Bovendien kan in overleg getreden worden met het Commissariaat voor de Media.

Daarnaast nog iets anders:
In de wet is voorzien dat de NOS de regionale taak op zich kan nemen als er geen regionale omroep is! Daarmee kan de rampenfunctie altijd gewaarborgd blijven. Bovendien: de etherfrequentie FM 89.3 MHz vergeven aan een ander in de tussenperiode dat er geen omroep is, lijkt me erg sterk gezien de voortvarendheid (niet dus!) dat er in Nederland frequenties
verdeeld worden. Bovendien is het ministerie van Economische Zaken daarvoor politiek verantwoordelijk, samen met het ministerie van OC&W. lijkt me niet dat die ooit publieke omroepen in frequentiezin zwaar hebben benadeeld. Kortom kulargumenten!

===ACHTERGROND uit de MEDIAWET:
(Stichting= Nederlandse Omroep Stichting, NOS):

6. Indien er in een provincie geen regionale omroepinstelling is kan op aanvraag van het provinciaal bestuur zendtijd voor regionale omroep worden toegewezen aan de Stichting. In dat geval treedt de Stichting voor de toepassing van de desbetreffende bepalingen in de plaats van een regionale omroepinstelling.
================

Commentaar reactie Raad van Bestuur NOS

Hier nog een kort algemeen commentaar mijnerzijds aangaande
het antwoord van de Raad van Bestuur van de NOS.

Uiteraard behoort een ieder de wet te kennen. Dit is ook wat ik de Raad van Bestuur juist heb proberen duidelijk te maken, aangezien in hun eigen uitlatingen dat niet gesteld wordt. De door Harm Bruins Slot aangehaalde vanzelfsprekendheid is bij veel burgers alsmede journalisten niet vanzelfsprekend. Het is vergelijkbaar met een fictief voorbeeld dat de RijksVoorlichtingsDienst met een pertinente stelling middels een persbericht komt dat Nederland per 1 januari 2005 weer een republiek wordt, zonder erbij te zetten dat het parlement hierover gaat en grondwetswijzigingen nodig zijn. Kortom als publieke instelling lijkt het mij correct als de NOS ook correcte informatie verstuurt.

Nog los daarvan blijft uiteraard de inhoudelijke kritiek staan dat de Raad van Bestuur van de NOS bezig is in haar ideeën modellen uit te werken waarin
de ‘terug naar af’ variant (meer macht omroepverenigingen per zender en verdere politisering van een in te stellen Raad van Commissarissen). Dit heb ik beschreven in een redactionele commentaar dat inmiddels (enigszins ingekort) ook in het vakblad De Journalist is verschenen. Hierop gaat de Raad van Bestuur van de NOS helaas niet in.

Antwoord NOS Raad van Bestuur

Op 11 november jl. verstuurde ik deze brief alsmede dit bijgevoegd redactioneel commentaar. De Raad van Bestuur van de NOS reageerde vandaag met dit schrijven:

Dank voor uw brief van 11 november jl. Indien wij u goed begrijpen heeft uw voornaamste grief betrekking op het feit dat wij in ons persbericht van 3 november jl. niet met zoveel woorden melden dat voor (veel van) onze initiatieven op het gebied van de bestuurlijke vernieuwing wijziging van de Mediawet noodzakelijk is, waarmede wij de pers en het parlement zouden schofferen.

Wij veronderstelden en veronderstellen echter dat het een feit van algemene bekendheid is, zeker bij de pers en het parlement, dat de structuur van de publieke omroep is vastgelegd in deMediawet en dat eventuele wijzigingen in de bestuursstructuur vanzelfsprekend wijzigingen in die wet behoeven. Deze handelwijze is nog ten overvloede door de heer Matthijsse van Publieke Omroep Communicatie nader bij u toegelicht. Wij vinden uw grief dan ook niet terecht.

Voor uw informatie wijzen wij er nog op dat de Staatssecretaris van ons verwacht dat wij een eerste aanzet geven voor de wijzigingen in de bestuursstructuur en mede naar aanleiding daarvan zij haar standpunt hierover zal voorbereiden. In haar brief van 14 november jl. aan de Tweede Kamer laat zij weten dat indien dat standpunt tot wetswijziging zou leiden, deze naar haar inschatting in 2006 zou kunnen ingaan.

Er op vertrouwend u hiermede naar behoren te hebben geantwoord,

Met vriendelijke groet,
Mr. H.J.E. Bruins Slot
voorzitter Raad van Bestuur.

Spaanse baas….

‘La Comisión de Retribuciones y Nombramientos del Consejo de Telefónica, a propuesta del Presidente del Grupo, ha aprobado proponer a Joaquín Agut Bonfills como Presidente Ejecutivo (C.E.O.) de Endemol, y como consecuencia de ello y a fin de suplir la vacante producida en Terra, proponer a Joaquín Faura Batlle como Presidente de Terra.’

Zo kondigt Telefónica de benoeming vanuit Spanje aan van een Spaanse algemeen directeur voor Endemol Entertainment Holding NV aan. Daarmee is voor het eerst sinds de overname door Telefónica de operationele leiding van Endemol in Spaanse handen gekomen. Endemol valt voortaan na de reorganisatie onder de afdeling ‘Filiales’ (filialen). Bij de verklaring is geen reden gegeven voor de benoeming en vervanging van Aat Schouwenaar.

Trouwens opvallend dat Telefónica nog redelijk positief is bij de beursrapportage over het negen maandsresultaat januari-september 2003 (weliswaar een daling van EBITDA winst, maar wel enige omzetstijging):

Endemol The cumulative revenues of the Endemol Group amounted to 616.4 million euros at the end of September, which was 7.2% more than in the same period of 2002. This positive progress in revenues was the result of the recovery of some of the Group’s traditional markets, in particular, the United Kingdom, Netherlands, France and Gestmusic Endemol in Spain. In addition, Endemol continued to pursue its policy of revenue diversification by fully exploiting the scope of the multiplatform concept (merchandising, telephone calls, text messaging, content marketing through the Internet, etc…), as a result of which nonproduction activity revenues currently account for 10% of the total. The Endemol Group’s cumulative EBITDA stood at 105.2 million euros at the end of the third quarter of 2003, in line with that achieved in the same period of the previous year (107.4 million euros). This meant that the EBITDA margin fell by 1.6 percentage points year on year to 17.1%.

Staatssecretarissen gingen en kwamen, maar……..

Eelco Brinkman (CDA), Hedy D’Ancona (PvdA), Aad Nuis (D66), Rick van der Ploeg (PvdA), Cees van Leeuwen (LPF) en Medy van der Laan (D66) kwamen en gingen weer……….echter EEN man bleef sinds september 1987 in het middelpunt van de ‘macht’ als EEN van de belangrijkste ambtenaren voor het mediabeleid op het tegenwoordige departement OC&W: Harry Kramer.

Op 1 februari 2004 gaat Harry Kramer na circa 16,5 jaar iets anders doen buiten het ministerie van OC&W.

Harry Kramer heeft te maken gehad met ATV/EPTV (ging niet door), TV 10 (het verbod), de komst van RTL Véronique (commerciele buitenlandse televisie),Cable One/Radio 10(commerciele ‘buitenlandse’ radio), Radio Noordzee Nationaal (eerste officiele gelicenceerde radiozender met steun van…..), commerciele radio via de ether, etherverdelingen (1994, 1997, 2003) waar sinds 1988 juridische procedures over gevoerd worden en pas in 2003 tot een soort van definitieve verdeling hebben geleid, Digitenne (overheidsinitiatief digitale ethertelevisie), oprichten NPS (splitsing NOS), structuur NOS, regionale publieke omroep en nog veel meer waar Kramer zijn stempel op heeft gedrukt in de mediageschiedenis….Vast en zeker zullen bepaalde (vooral commerciële) personen het goed nieuws vinden dat Kramer weggaat. Zij hebben hem verweten veelal pal voor de publieke omroepen in Nederland te staan….Kramer – soms aangeduid als de ‘eigenlijke’ staatssecretaris Media – wijst in dat soort gevallen meestal naar politiek verantwoordelijken en ontkent de aantijgingen….

Situatie in Italië….en Nederland?

Berlusconi-regering in Italië kiest voor ‘pluralisme’?

Wat is de nieuwe Gasparri-wet nu eigenlijk?
– mededinging: in plaats van de tv-sector als een sector te beschouwen
wordt voortaan de communicatiesector als definitie gehanteerd. Een maximum omzetaandeel van 20 % telt voor elk bedrijf in deze sector. De sector bestaat uit telefonie, internet, de platenindustrie, kranten, betaaltelevisie, kabel/satelliet-televisie, reclame in welke vorm dan ook e.d. Telecom Italie (de nationale telecom-operator) krijgt 10 % opgelegd. Eigenaren van MEER dan EEN televisiezender mogen tot 2009 geen kranten kopen. Door deze nieuwe regels kan Mediaset naar verwachting 1 miljard EURO extra omzet draaien. Bovendien is Rete 4 ‘gered’ die volgens uitspraken van de hoogste Italiaanse rechter op basis van de oude wet uit de ether zou moeten gaan. Mediaset beheerst circa 90 % van de Italiaanse commerciële tv-markt ondanks de aanwezigheid van vele andere zenders die elk een heel klein marktaandeel halen. Voor de goede orde: Italië is een land waar ethertelevisie de primaire ontvangstwijze van televisie is. Kabel bestaat praktisch niet; satelliet wel en is in handen van Keith Rupert Murdoch’s Sky Italia (2,3 miljoen abonnees) + nog zo’n 2/3 miljoen satelliethuishoudens.

– Ondernemingen mogen maximaal 20 % van het totale aantal zenders bezitten die een bereik groter dan 50 % hebben van het totaal aan analoge en digitale etherzenders. Alle bestaande nationale etherzenders dienen in juli 2005 meer dan 50 % van de bevoling digitaal via de ether te bereiken om hun licentie verlengd te zien. Met name deze regel maakt het mogelijk dat Mediaset controle houdt en uit kan breiden over de media-industrie. Dat komt omdat Mediaset niet wordt toegestaan om meer dan 20 % van de zenders te bezitten, maar wel wordt toegestaan om multiplexen te bezitten waarvan zij zelf kan bepalen wie daarop uitzenden. Bovendien is de juli 2005 termijn dodelijk voor minder kapitaalkrachtige nationale zenders die eigen etherzenders zullen moeten kopen om dekking te verkrjigen. Hierdoor wordt Mediaset bevoordeeld.

– De publieke omroep Rai kan geprivatiseerd worden. Per 31 januari 2004 kan max. 1 % per onderneming/persoon van de Rai worden verkocht. Vakbonden mogen maximaal 2 % bezitten. Per 1 januari 2006 mogen onderdelen van de Rai verkocht worden. Dan kan ook een zender worden verkocht. Met de opbrengsten wordt voor 25 % geinvesteerd in digitale televisie en decoders.

– De benoeming van de Raad van Bestuur van de Rai zal anders verlopen. Het zal bestaan uit negen leden en wordt voortaan voor drie jaar benoemd in plaats van twee. De parlementscommissie media benoemd zeven leden, de overige door de minister van Economische Zaken. De bestaande Raad van Bestuur wordt per 28 februari 2004 ontslagen.

– De oppositie in Italië hoopt dat president Carlo Azeglio Ciampi de wet niet zal ondertekenen omdat deze inconstitutioneel zou zijn. Ook overweegt het een referendum over de wet te organiseren en heeft het aangekondigd bij winst van de volgende verkiezingen deze wet als eerste ongedaan te maken.
De Europese Commissie heeft reeds gesteld niets tegen de wet te willen doen.

– Naar aanleiding van de wet heb ik enkele relevante Nederlandse media-ondernemingen gevraagd wat deze ervan vinden als de 20 % communicatie-regel in Nederland zou worden gehanteerd. Met name kabelexploitanten hebben daar in het verleden wel eens op gezinspeeld, zodat hun mededingingsregels en specifieke kabelregelgeving zou komen te vervallen.

Enigszins flauw reageerde als enige Erik de Zwart namens het John de Mol-bedrijf Talpa Radio International met de opmerking ‘Wij vinden pizza erg lekker maar vinden toch ook dat Italië nog steeds ver weg ligt.’ Waarvan akte waarbij opgemerkt kan worden dat De Zwart – als directeur van de radio-activiteiten – uit naam van John de Mol spreekt die tot minstens eind 2005 in dienst is van Endemol die ook te maken heeft met de nieuwe regelgeving in Italië! Jammer dat De Zwart niet ingaat op de materie zelf en vlucht in vooroordelen. Canal+ NV wilde niet ingaan op de vraag. Andere reacties zijn (nog) niet binnengekomen.