Je komt elkaar tegen…

De kabelsector heeft een imagoprobleem. En dat imagoprobleem wordt niet echt verholpen met de handelwijze van kabelexploitanten als UPC, Essent Kabelcom en Casema die graag tariefsverhogend werken (maar prijsafspraken ontkennen) en niet uitblinken in klantvriendelijkheid. UPC, Casema en Essent zijn afgewisseld veelalwel goed voor een notering bij de Top 3 bij VARA’s Kassa.

En dus moest er een imagocampagne worden verzonnen, ook al blijft het produkt zoals het is. Het gebeurt in twee gedeelten. Een consumentencampagne door UPC, Casema, Essent Kabelcom en Kabelfoon en een (vooral politieke en institutionele) lobbycampagne door kabelkoepelorganisatie VECAI. Wie huren de gezamenlijke kabelclubs voor dit laatste in? Hill & Knowlton die deze mocht begeleiden bij de introductie van het met veel pretenties klinkende ‘Platform Nederland Breed’.

Een PR-bedrijf dat nogal wat op zijn geweten heeft. Het had in het verdere verleden geen probleem met het vertegenwoordigen van een repressief regime als Duvalier in Haiti, maar even zo heeft het (van iets recentere datum) voor miljoenen in de eerste golf-oorlog op verschillende momenten in opdracht van het Amerikaanse Witte Huis foute informatie voor de ‘Amerikaanse zaak’ verspreid (onware meldingen over moorden van Kuwaitese babies door Irakese soldaten en zogenaamde getuigenissen van misstanden door de dochter van de Koeweitese ambassadeur in de VS). Ook is het PR-bureau actief (geweest) voor de pr-rook lobby om tegen te spreken dat roken schadelijk zou zijn en longkanker kan veroorzaken (Philip Morris) en is het actief in de anti-abortus lobby voor de Katholieke bisschoppen. Verder bestaan beschuldingen als zou Hill & Knowlton als dekmandel voor de CIA (Amerikaanse inlichtendienst) werken. Ook heeft Hill & Knowlton vorig jaar nog getracht in een PR-campagne in Zuid-AustraliĆ« proberen te betogen dat nucleair afval onschadelijk zou zijn om deze te kunnen dumpen. Met deze organisatie werkt de kabelsector graag samen. Casema is met dit soort politiek niet geheel onbekend. Immers de Carlyle Group die 46 % van de aandelen Casema bezit (waarin de Republikeinse heren Bush Sr en Carlucci (voormalig defensieminister en CIA-baas) deelnemen, is actief in de Amerikaanse defensie-industrie en heeft de kas kunnen spekken bij de oorlogen in resp. Irak en Afghanistan waar deze ook een belang bij hadden. UPC werkte overigens al eerder samen met Hill & Knowlton. En zo komen dubieuze bedrijven elkaar in de kabelsector via omwegen en dochtermaatschappijen tegen….

P.s. Het Nederlandse kantoor is slechts een vestiging in het netwerk van Hill & Knowlton. Het presenteert zich met de ondertitel ‘de essentie van geloofwaardigheid’.Overigens zijn RTL/de Holland Media Groep SA, Lost Boys, Motorola en vele andere bedrijven klant bij de Nederlandse vestiging van Hill & Knowlton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *