10 uur vergadering Provinciale Staten Limburg…

Morgen om 10 uur (‘s morgens) zal de vergadering van Provinciale Staten Limburg live op L1 worden uitgezonden en aldus op satelliet rechtstreeks te volgen zijn… Onderstaande motie en onderwerp is een van de eerste te behandelen agendapunten naar ik heb begrepen…D66 is overigens redelijk klein in Limburg: het heeft in de Provinciale Staten 2 van de 63 zetels!

MOTIE D66 PROVINCIALE STATEN LIMBURG
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 30 januari 2004,

overwegende dat:
– de provincie Limburg verantwoordelijk is voor de publieke omroep;
– de provincie Limburg in haar beleid opkomt voor goed ge├»nformeerde en mondige burgers;
– dit ook geldt voor de 25.000 gezinnen in de buitengebieden, die niet op de kabel zijn aangesloten;
– Limburg de eerste Nederlandse regio is, in navolging van vele andere Europese regio’s, die haar TV-zender op satelliet plaatst;
– veel Limburgers binnen en buiten Limburg, in Nederland in Europa, al blijk hebben gegeven de satellietuitzending te kunnen waarderen;

zijn van mening dat:
– bij een groter bereik van onze burgers L1-TV als ” rampenzender” aan doeltreffendheid wint;
– het serieus pogen om L1-TV de komende jaren op de satelliet te brengen mede een verantwoordelijkheid is van het provinciebestuur;

besluiten:
1. het College van Gedeputeerde Staten op te dragen binnen twee maanden met een voorstel te komen waarbij L1-TV permanent op de satelliet wordt gebracht;
2. gedurende deze periode de proef voort te zetten en de maandelijkse lasten ad € 3500 als provincie te betalen.

En gaan over tot de orde van de vergadering.

P.H.B. Wessels M.J.M.M. Roling-Scholten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *