DAB & NOS….

Komende zondag is het 1 februari. Het is de eerste verjaardag voor de landelijke DAB-licentie (Digital Audio Broadcasting) van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

De NOS werd op 28 augustus 2003 door de rechter op de vingers getikt omtrent de aanbestedingsprocedure voor de zenderbouw & -exploitatie die volgens zenderexploitant Broadcast Partners oneerlijk was.
Met name de verhouding tussen de NOS en Nozema (40 % deelneming van de NOS) kwam daarbij ter discussie. De rechter oordeelde dat de NOS haar gunningsbeslissing beter moet onderbouwen en de gunning vanaf de fase beoordeling op wensen over moet doen. De NOS had eerder het voornemen Nozema NV de opdracht te gunnen.

Sindsdien is het stil gebleven rondom het DAB/NOS-dossier. Woordvoerders van zowel de NOS als Nozema NV konden niet aangeven wanneer wel meer duidelijkheid te verwachten viel. Gegeven is dat EEN jaar na de gunning van de frequenties, de NOS (in casu de Raad van Bestuur) niet in staat is gebleken de DAB-frequenties te gebruiken. Volgens de oorspronkelijke vergunning zouden zenders in o.a. Den Haag, Haarlem, Lelystad, Lopik, Rotterdam voor 1 augustus 2003 in gebruik behoren te zijn en nog eens een aantal frequenties op 1 februari 2004. De NOS heeft hier zeer waarschijnlijk uitstel voor verkregen van de minister van Economische Zaken.

Overigens is laatstgenoemde (al lange tijd) bezig met het voorbereiden van een verdeling van DAB-frequenties voor commercieel gebruik….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *