Morgen duidelijkheid continuering L1 op satelliet

Morgen zal waarschijnlijk duidelijkheid worden gegeven over de wel of niet continuering van de regionale publieke omroep L1 op satelliet. L1 heeft de afgelopen twee maanden in een proef op de Astra 1 satelliet uitgezonden. L1 TV was voor die tijd exclusief via de kabel te zien. Limburg telt naar schatting 25.000 satelliethuishoudens; in heel Nederland zijn dit er meer dan een half miljoen. De eerder voorgestelde motie van D66 heeft het niet gehaald in de Provinciale Staten van Limburg.

Wèl heeft een motie van het CDA Limburg een meerderheid (met uitzondering van de PvdA en LPF) verkregen. Deze motie behelst de continuering van de proef voor de komende drie maanden. De motie noemt allerlei andere partijen waaronder regering, gemeenten en nota bene kabelexploitanten als mogelijke financiers voor de satellietuitzending. Dat laatste is opmerkelijk te noemen, evenals de opmerkelijkheid dat met de motie behelst wordt dat de provincie Limburg zelf de financiering niet zelf zou moeten dragen voor de lange termijn oplossing.
De Gedeputeerde (Wolffs, PvdA) heeft echter gesteld dat de Provincie Limburg wel degelijk een rol heeft en niet kon toezeggen dat een en ander met gesloten beurzen kon plaats vinden. Om die reden stemde de PvdA-fractie tegen de CDA motie. Uit antwoorden van de Gedeputeerde Wolff aan het CDA bleek dat deze werkt aan een defintiief voorstel dat in april wordt gepresenteerd. SES Astra en L1 wilden in de oorspronkelijke plannen bij voldoende perspectief op definitieve voortzetting de satellietproef continueren. L1 en SES Astra hakken hierover de knoop zo spoedig mogelijk door. L1-directeur Harro Coumans vond het vreemd in een korte reactie dat de CDA motie behelst de provincie uit te sluiten en stelde eveneens dat het vreemd is de kabel te vragen mee te betalen. Morgen dus naar verwachting meer nieuws!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *