Arrow 90.7 FM….

Enige onduidelijkheid over de startdatum in de ether van Arrow 90.7 FM, nadat RadioFreak.nl gister meldde dat het wederom ’10 dagen’ zou duren voordat Arrow 90.7 FM in de lucht zal zijn.

Ad Ossendrijver (directeur/aandeelhouder) noemt vooralsnog geen startdatum meer. Volgens Ossendrijver kan beter gewacht worden op een persbericht en/of het daadwerkelijke moment dat de etherfrequentie op 90.7 (Lopik) ‘aan’ is gegaan. Ossendrijver relativeert een en ander overigens enigszins door te melden dat deze al acht jaar bezig met een etherfrequentie; nu de frequentie er is gaat het niet om enkele dagen of weken voordat de frequenties echt ‘aan’ zijn….

P.s.> Ossendrijver elke dag bellen over de startdatum heeft geen zin: gun de man even het opstarten van zijn nieuwe zender!

10 uur vergadering Provinciale Staten Limburg…

Morgen om 10 uur (‘s morgens) zal de vergadering van Provinciale Staten Limburg live op L1 worden uitgezonden en aldus op satelliet rechtstreeks te volgen zijn… Onderstaande motie en onderwerp is een van de eerste te behandelen agendapunten naar ik heb begrepen…D66 is overigens redelijk klein in Limburg: het heeft in de Provinciale Staten 2 van de 63 zetels!

MOTIE D66 PROVINCIALE STATEN LIMBURG
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 30 januari 2004,

overwegende dat:
– de provincie Limburg verantwoordelijk is voor de publieke omroep;
– de provincie Limburg in haar beleid opkomt voor goed geïnformeerde en mondige burgers;
– dit ook geldt voor de 25.000 gezinnen in de buitengebieden, die niet op de kabel zijn aangesloten;
– Limburg de eerste Nederlandse regio is, in navolging van vele andere Europese regio’s, die haar TV-zender op satelliet plaatst;
– veel Limburgers binnen en buiten Limburg, in Nederland in Europa, al blijk hebben gegeven de satellietuitzending te kunnen waarderen;

zijn van mening dat:
– bij een groter bereik van onze burgers L1-TV als ” rampenzender” aan doeltreffendheid wint;
– het serieus pogen om L1-TV de komende jaren op de satelliet te brengen mede een verantwoordelijkheid is van het provinciebestuur;

besluiten:
1. het College van Gedeputeerde Staten op te dragen binnen twee maanden met een voorstel te komen waarbij L1-TV permanent op de satelliet wordt gebracht;
2. gedurende deze periode de proef voort te zetten en de maandelijkse lasten ad € 3500 als provincie te betalen.

En gaan over tot de orde van de vergadering.

P.H.B. Wessels M.J.M.M. Roling-Scholten

Dario Fo zonder geluid gecensureerd?

Planet, een culturele/documentairezender van het Franse MultiThématiques heeft opvallend genoeg een theaterstuk van Franca Rama en Nobelprijswinnaar Dario Fo (77) zonder geluid uitgezonden nadat Marcello Dell’Utri (mede-oprichter van Silvio Berlusconi’s Forza Italia en senator) aankondigde een juridische procedure tegen Fo en de tv-zender aan te spannen wegens smaad.

Fo is verklaard en fel tegenstander van premier Silvio Berlusconi en zijn regering. MultiThématiques (voor 64 % in handen van het Franse Vivendi Universal/Canal+) zond het stuk zonder audio uit met de tekst dat als gevolg van een juridische procedure van Marcello Dell’Utri, Planet besloten heeft het programma zonder audio uit te zenden. Dario Fo verklaarde middels het Italiaanse persbureau ANSA dat er ‘interventie van buiten af’ heeft plaats gevonden. De produktie van Fo is een coproductie van het tv-keten Atlantide.tv en Planet (MultitThématiques).

Het stuk ‘Anomalo Bicefalo’ (abnormaal dubbel hoofd) schildert Berlusconi af als een tweekoppige dwerg die in leven wordt gehouden met een hersentransplantatie van de Russische president Putin. Het stuk zal volgens Planet komende vrijdag alsnog om 21 uur in ongecensureerde vorm (met audio) op Planet worden uitgezonden en komende zondag herhaald om 16 uur.

MultiThématiques profileert zich met haar (Italiaanse en Franse) zenders Planet en Jimmy als non-conformistisch kanaal en biedt in het geval van de Italiaanse versie van Planet plek aan de alternatieve tv-organisaties als GlobalTV, NoWarTV en Atlantide.TV. Atlantide.TV is een initiatief van Jacopo Fo, de zoon van Dario Fo.

Overigens is Fo niet de eerste die met theater en satire wordt bedreigd met juridische procedures. Sabina Guzzanti moest op de publieke zender RaiTre met RaiOT het veld ruimen na de eerste uitzending om haar heil op een klein satellietkanaal te zoeken. Planet is overigens eveneens een satellietzender die alleen voor de meer dan 2,3 miljoen abonnees tellende Sky Italia-huishoudens beschikbaar is.

Lichte Casema-opleving?

“Op dit moment hebben we bij Casema een ‘digital freeze’, we hebben het in ons aanbod, maar doen er niets mee. Toch merken we dat er een lichte opleving is, de vraag neemt toe, terwijl we niets doen. Uiteindelijk begint de consument het te accepteren.”

Jos Molenkamp over CDT (Casema Digitale Televisie) in een interview met Robert Briel dat vandaag verscheen. Ik weet niet of deze quote klopt, maar hij lijkt me redelijk onzinnig.

Het aantal CDT klanten is circa 27.000/28.000. Dat is tov 30 juni 2002 (!) niet echt een ‘lichte opleving’ te noemen toen er nog 35.460 CDT-abonnees waren.

De totale digitale KABEL televisie markt bedraagt naar mijn idee circa 98.000. Op een totaal van circa 6,5 miljoen abonnees is dat behoorlijk teleurstellend; zelfs de Essent/TV Home prestaties (16.000 op 1,7 miljoen abonnees) zijn beter dan voorgaande versies van TV Home, maar blijft marginaal. Andere concepten en denkrichtingen behoeven uitwerking, zou je denken.

Waar Jos Molenkamp het dan over heeft weet ik niet. Alleen de satellietsector die inmiddels meer dan 550.000 DIGITALE huishoudens bedient in Nederland met meer dan 110.000 (voorzichtige schatting) betalende abonnees is daar leidend in, maar ik kan me niet voorstellen dat Molenkamp het over deze groep kijkers heeft gezien de historische Casema-afkeer van particuliere satellietontvangst.

Idiotie om TVE Internacional op de kabel?!

Idiotie in Maastricht/Eijsden voor TVE Internacional. Het werd bevestigd door de kabelexploitant Nutsbedrijven Maastricht (eigendom van Essent NV). Een dreigbrief van een afzender die zich ‘Grupo Pro-TVE’ noemt.

De bedreiging omhelst het willen opblazen van verdeelkasten van het kabelnetwerk. Ook leden van de programmaraad Maastricht/Eijsden zijn bedreigd.

Te idioot voor woorden! Zeker als een ieder zich kan beseffen dat voor zeer weinig geld (vanaf 200 euro) TVE Internacional via de Hotbird of Astra 1 ontvangen kan worden met een eigen schoteltje zonder abonnementskosten. En daarvoor krijgt de schotelbezitter ook andere Spaanse zenders erbij: zo zitten de regionale Spaanse zenders free to air op de Astra 1, de nieuwszender TVE Canal 24 Horas zendt uit op de Hotbird.

Eerder vorig jaar werd de algemeen directeur van Kabelnet Veendam ook bedreigd toen deze RTL 4, RTL 5 en Yorin van de kabel haalde vanwege een zakelijk conflict. Ook toen leken kabeltelevisieklanten zich niet te beseffen dat discusseren met woorden en argumenten gebeurt, waarbij soms de feiten niet altijd zijn zoals men wenst. Het berusten hierin lijkt blijkbaar ook voor deze wellicht kleine groep Spaanse tv-liefhebbers soms moeilijk, maar zoals aangegeven: alternatieven zijn voorhanden!

EENzijdige embargo over tv-reclame/SPOT

Als mediajournalist krijg je allerhande persberichten en wordt je uitgenodigd voor persconferenties en presentaties.

Gek is het echter als een organisatie een persbijeenkomst organiseert en te voren in een EENzijdig opgelegde embargo de persinformatie al daags te voren afgeeft. De Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame (SPOT) begaat vandaag deze fout.

Hierdoor komt aan de ene kant het nut voor die persbijeenkomst in het geding (immers de informatie ligt al bij de journalisten), aan de andere kant kunnen journalisten deze informatie zo publiceren: immers een EENzijdig opgelegd embargo is leuk, maar is EENzijdig en dus geen bindende afspraak.

In het specifieke geval van SPOT gaat het om het bekend maken van NETTO bestedingen voor reclame in de televisiesector 2003, prijsontwikkelingen en verwachtingen voor 2004. Ik ben benieuwd wie dit EENzijdige embargo als eerste zal schenden….

SPOT kent de Stichting Ether Reclame (STER), IP (reclameverkoopmaatschappij RTL), SBS Broadcasting BV, MTV Networks BV, The BOX, Omroep Reclame Nederland (Regiozenders), Fox Kids, Discovery Channel NL en National Geographic Channel NL als participanten.

Niet alleen VRT, ook RTBF vernieuwt…

In Nederlandse media kreeg de VRT de aandacht voor haar vernieuwingen. Echter de Franstalige Belgische publieke omroep RTBF heeft per vandaag op haar twee zenders (La Une en La Deux) een algehele vernieuwing ingezet.

Zoals eerder aangekondigd zal de RTBF zich meer met het zendermerk (La Une & La Deux) dan met het RTBF-merk profileren. De vormgeving voor de zenders is volledig gewijzigd en ook het RTBF-Journaal presenteert zich voortaan anders in een nieuwe (grote) studio met een volledig nieuwe indeling. Ook is de website van La Une volledig vernieuwd. Nieuw is dat het RTBF-journaal voortaan op internet opgevraagd kan worden via Live RTBF La Une Journal Télévisé. Weliswaar is de VRT met VRT Nieuwsnet actief, het VRT TV 1 Journaal kan nog steeds niet (in haar volledigheid) via internet worden bekeken. Concurrent VTM Nieuws maakt dit wel mogelijk voor haar VTM Nieuws. Ook de Franstalig Belgische commerciële zender RTL-TVi maakt dat al geruime tijd mogelijk voor haar ‘RTL TVi Le Journal’.

Voice of America ook op 1395 kHz

Een opvallende ontwikkeling. De frequentie 1395 kHz die door John de Mol’s (Talpa Radio) Radio 10 Gold sinds kort non stop tussen 23 uur tot 20 uur wordt gebruikt, wordt ook door de publieke internationale Amerikaanse omroep VOA (Voice of America) gebruikt!

VOA gebruikt deze vanuit Tirana (Albanie) voor haar Kroatische uitzending, dagelijks van 06:30 tot 07:00 uur, zo blijkt uit het frequentieoverzicht van VOA. Tot op heden werd de 1395 kHz alleen door het religieuze Trans World Radio van 20 tot 23 uur gebruikt, waardoor Radio 10 Gold op de AM op dit tijdstip in Nederland gestoord kan worden. Ik ben benieuwd hoe dat klinkt…

In Nederland staat de zender voor de 1395 kHz op de Dijk Lelystad-Enkhuizen op de locatie ‘Trintelhaven’. De frequentie is officieel aan ‘Liberty Radio’ vergeven, maar eigenaar Ruud Poeze verhuurt deze door aan Radio 10 Gold. Afgelopen week startte Radio 10 Gold met nachtuitzendingen op de middengolffrequentie (23-06 uur).

Je komt elkaar tegen…

De kabelsector heeft een imagoprobleem. En dat imagoprobleem wordt niet echt verholpen met de handelwijze van kabelexploitanten als UPC, Essent Kabelcom en Casema die graag tariefsverhogend werken (maar prijsafspraken ontkennen) en niet uitblinken in klantvriendelijkheid. UPC, Casema en Essent zijn afgewisseld veelalwel goed voor een notering bij de Top 3 bij VARA’s Kassa.

En dus moest er een imagocampagne worden verzonnen, ook al blijft het produkt zoals het is. Het gebeurt in twee gedeelten. Een consumentencampagne door UPC, Casema, Essent Kabelcom en Kabelfoon en een (vooral politieke en institutionele) lobbycampagne door kabelkoepelorganisatie VECAI. Wie huren de gezamenlijke kabelclubs voor dit laatste in? Hill & Knowlton die deze mocht begeleiden bij de introductie van het met veel pretenties klinkende ‘Platform Nederland Breed’.

Een PR-bedrijf dat nogal wat op zijn geweten heeft. Het had in het verdere verleden geen probleem met het vertegenwoordigen van een repressief regime als Duvalier in Haiti, maar even zo heeft het (van iets recentere datum) voor miljoenen in de eerste golf-oorlog op verschillende momenten in opdracht van het Amerikaanse Witte Huis foute informatie voor de ‘Amerikaanse zaak’ verspreid (onware meldingen over moorden van Kuwaitese babies door Irakese soldaten en zogenaamde getuigenissen van misstanden door de dochter van de Koeweitese ambassadeur in de VS). Ook is het PR-bureau actief (geweest) voor de pr-rook lobby om tegen te spreken dat roken schadelijk zou zijn en longkanker kan veroorzaken (Philip Morris) en is het actief in de anti-abortus lobby voor de Katholieke bisschoppen. Verder bestaan beschuldingen als zou Hill & Knowlton als dekmandel voor de CIA (Amerikaanse inlichtendienst) werken. Ook heeft Hill & Knowlton vorig jaar nog getracht in een PR-campagne in Zuid-Australië proberen te betogen dat nucleair afval onschadelijk zou zijn om deze te kunnen dumpen. Met deze organisatie werkt de kabelsector graag samen. Casema is met dit soort politiek niet geheel onbekend. Immers de Carlyle Group die 46 % van de aandelen Casema bezit (waarin de Republikeinse heren Bush Sr en Carlucci (voormalig defensieminister en CIA-baas) deelnemen, is actief in de Amerikaanse defensie-industrie en heeft de kas kunnen spekken bij de oorlogen in resp. Irak en Afghanistan waar deze ook een belang bij hadden. UPC werkte overigens al eerder samen met Hill & Knowlton. En zo komen dubieuze bedrijven elkaar in de kabelsector via omwegen en dochtermaatschappijen tegen….

P.s. Het Nederlandse kantoor is slechts een vestiging in het netwerk van Hill & Knowlton. Het presenteert zich met de ondertitel ‘de essentie van geloofwaardigheid’.Overigens zijn RTL/de Holland Media Groep SA, Lost Boys, Motorola en vele andere bedrijven klant bij de Nederlandse vestiging van Hill & Knowlton.

Haal Alles uit de Kabel…of niet?!

UPC, Essent, Multikabel, Casema en Kabelfoon zijn een campagne en website onder de naam ‘Haal Alles uit de Kabel’ gestart. Daarbij is het de bedoeling de postcode in te voeren. Opvallend is dat als een postcode wordt ingevoerd die niet onder het werkgebied van de vier exploitanten valt, de melding ‘kabelbedrijf onbekend’ te voorschijn komt. Daaruit blijkt dat de kabelsector nog steeds verdeeld is. Exploitanten als Delta Kabelcomfort (heel Zeeland), Cogas Kabel, ONS CAI en alle andere kleinere kabelexploitanten (in totaal meer dan 750.000 huishoudens) betalen blijkbaar niet mee aan de campagne en worden zo enigszins buitenspel gezet. Wel wordt doorverwezen naar de algemene ‘kabelbedrijf’ website van de kabelkoepel VECAI. Pijnlijk trouwens dat met de start van de kabelcampagne nota bene Casema meldt dat ‘helpdesk, klantenservice en storingsdienst’ dit weekend niet in alle gevallen volledige service kunnen bieden’, vanwege ‘werkzaamheden’.