AT 5 probeert het opnieuw met RTVNH

Albert Moens (Groen Links, gedeputeerde staten Noord-Holland), Hannah Belliot (PvdA, wethouder Amsterdam), Jos van Kemenade (PvdA, in zijn rol als voorzitter Raad van Toezicht RTVNH), Erik van Zwam (hoofdredacteur/directeur AT 5) en Robert Zaal (directeur RTVNH) zijn betrokken bij nieuwe fusiebesprekingen tussen AT 5 en RTVNH. Dit maakte Roel van den Ende (programmaleider/hoofd P & O AT 5) afgelopen avond bekend tijdens een vergadering van de Algemene Programmaraad (APR) te Amsterdam alwaar Van den Ende AT 5 kwam presenteren tijdens een presentatie-avond voor tv-zenders die op de kabel wensen uit te zenden in Amsterdam e.o. Volgens Van den Ende zijn de gesprekken al langer gaande en is het de bedoeling dat er uiteindelijk vier edities van TVNH komen: één voor het Gooi, één voor Kennemerland, één voor de kop van Noord-Holland (Noord-Holland Noord) en één voor ‘Groot-Amsterdam’ (Amsterdam en omgeving). De Raad van Commissarissen van AT 5 en de Raad van Toezicht van RTVNH zijn intensief betrokken bij de besprekingen. Volgens Van den Ende is er geen deadline afgesproken, maar lopen de gesprekken al geruime tijd.

Eind 2002 kwam strandde fusiegesprekken tussen de toenmalige Provinciale besturen, de gemeente Amsterdam, AT 5 en RTVNH. Het breekpunt was toen het kunnen garanderen van een toekomst voor AT 5 als zelfstandige stadszender op lange termijn. Na het strandden van de fusie gingen TV Noord-Holland en AT 5 elkaar in Amsterdam beconcurreren. Als de fusie door zou gaan, zouden de twee zenders op de kabel één kanaal worden. De toenmalige gesprekspartners in de fusiegesprekken (Allard Berends bij AT 5 alsmede Huib Elzerman bij RTVNH) hebben beide stations als leidinggevenden verlaten.

RTVNH wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland als regionale publieke omroep, AT 5 wordt gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. De financiering van alle kanalen van Salto, A1, A2, AT 5 alsmede de radiokanalen staat onder druk, aangezien per medio 2005 de financiering door UPC zou kunnen stoppen, aangezien dan het kabelcontract tussen de gemeente Amsterdam en UPC afloopt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *