RTL vraagt pers zelfcensuur

RTL Nederland vraagt mediajournalisten om een vorm van zelfcensuur toe te passen. RTL organiseert op 11 juni een persbijeenkomst waarop het haar radio-plannen voor Yorin FM zal toelichten. In een uitnodiging voor deze bijeenkomst heeft RTL voor uitgenodigde journalisten een verklaring opgesteld waarin journalisten geacht worden te verklaren in welke vorm dan ook tot 14 juni geen uitingen te doen over Rob Stenders en zijn team bij Yorin FM. Bij de verklaringen worden journalisten geacht tevens Yorin FM te ‘vrijwaren’ voor aansprakelijkheden.

Eerder verklaarde RTL Nederland in een persbericht in een noot aan
redacties dat ‘wegens contractuele afspraken met de vorige werkgever kunnen wij de naam van de andere dj niet noemen’. Vlak na de aankondiging van de komst van Rob Stenders bij Yorin FM maakte het mediabedrijf direct (langdurig) richting luisteraars (middels website) en adverteerders de komst van Stenders duidelijk. Gisteren hebben adverteerders nogmaals via RTL Nederland-dochter IPN SA actieve informatie over de komst van Stenders verkregen. De contractuele verplichtingen waarin RTL niet zelf kenbaar mag maken voor 14 juni dat Stenders naar het bedrijf komt, zijn opgenomen in een overeenkomst tussen de VARA en RTL Nederland.

Het in algemene zin middels gevraagde verklaringen opleggen van zelfcensuur bij mediajournalisten heeft ondergetekende (sinds begin 1997 werkzaam als mediajournalist) niet meegemaakt in de media-industrie. RTL Nederland bevestigt met de handelwijze haar dominante machtspositie in de media-industrie, waarnaar het handelt; dit vooral dankzij haar televisie-activiteiten. Dat het bedrijf contractuele verplichtingen heeft afgesloten met de VARA, betekent niet dat deze moeten worden afgewenteld met opgelegde zelfcensurerende maatregelen in de journalistiek.

David de Jong

P.s. Het gaat hier om een principe. Ook al is het wellicht uiteindelijk
in de maatschappij een futiliteit, als opgelegde zelfcensuur over dit soort
zaken een trend wordt – hoe beperkt ook – beknibbelt dit persvrijheid.

P.s.2> Yorin FM is met een campagne gestart waarin onder de kop Jensen is Back vanaf 14 juni op Yorin FM en ST..! EN DER iS ook een nieuwe ochtendshow, de komst van Stenders wordt gemeld op o.a. televisie internet. Kortom RTL Nederland speelt in relatie met bovenstaande vage spelletjes….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *