Fun X claimt eerste positie jongerenradio in G4

Fun X claimt de eerste positie als jongerenradiostation in de vier grote steden in de Randstad (Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam). Fun X doet niet mee in het regulier Continue Luister Onderzoek (CLO) waarover onderzoeksbureau IntomartGFK maandelijks rapporteert.
De multiculturele publieke zender stelt dat het onderzoek ‘van alle multiculturele publieksgroepen voor het eerst goed zichtbaar is geworden’.

Fun X heeft samen met de NOS het onderzoeksbureau Interview-NSS opdracht gegeven een representatief onderzoek te doen naar haar eigen bereik onder 2000 jongeren/jong volwassenen in de vier Randstad-steden. Bereikcijfers geven aan dat mensen naar een bepaald station luisteren; deze staan los van marktaandeel of luisterdichtheidcijfers. In de doelgroep 15-25 jarigen is het dagbereik van Fun X de eerste met 28,4 %, gevolgd door Radio 538 (17,5 %) en Yorin FM (10,2 %). Voor 25 tot 35 jarigen is het bereik voor Radio 538 17,9 %, Sky Radio behaalt 11,3 % en Fun X 9,7 %.

Overigens is het opvallend dat de NOS mede-opdrachtgever is van het onderzoek. De NOS is – zoals bekend – al lange tijd in gesprek met Fun X over mogelijke samenwerking voor de invulling van Colorful Radio (het kabelradiostation van de NOS). Fun X-directeur Willem Stegeman stelt hierover in gesprek te zijn, zodat deze ook bereik buiten de vier grote steden kan realiseren, maar zegt in algemene zin in een persverklaring dat het ‘de komende maanden alle mogelijkheden zal onderzoeken’ om ook kabel- en etherdistributie buiten de vier grote steden te verkrijgen. Fun X kan distributie via kabel (en andere infrastructuren) buiten de vier grote steden realiseren dankzij een onlangs door de Eerste Kamer aanvaarde wijziging van de Mediawet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *