Radio 538: Ruud de Wild’s Persoonsverheerlijking?

Ruud de Wild zal vanaf komende maandag bij de Vrije Radio Omroep Nederland BV aan de slag gaan.

Ruud de Wild is vooral een radiomaker. Radiomakers zijn niet zichtbaar, maar vooral hoorbaar. Opvallend is dat Radio 538 als exponent van een ‘Vrije Radio Ormoep’ een zeer grote foto van Ruud de Wild in de campagne gebruikt (├á raison de 600.000 euro,. waarvan wellicht een deel middels ruilhandel [barters]). Je zou ook kunnen stellen dat het om persoonsverheerlijking gaat. Vandaag hangen in bepaalde Europese steden zeer veel affiches met foto’s van bepaalde politici. Deze affiches doen het principe van persoonsverheerlijk al snel bevestigen.

De vraag kan gesteld worden wat de grote foto van Ruud de Wild met radio te maken heeft?! ………

Zie ook: Ruud de Wild op deze site verheerlijkt als persoon…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *