Staatssecretaris schorst besluit Commissariaat!

Regering schorst beslissing NOS/Colorful Radio

Op 17 juni jl. heeft de regering het Commissariaats-besluit tot een verbod op de neventaak Colorful Radio voor de NOS geschorst. Hierdoor is Colorful Radio per direct (tijdelijk) weer een wettelijk toegestane activiteit. Het besluit is ondertekend door koningin Beatrix, verantwoordelijk staatssecretaris Medy van der Laan en minister Piet Hein Donner van Justitie.

Een schorsing door de regering van een besluit van het Commissariaat voor de Media is in Nederland ongebruikelijk. Illy Trienekens, woordvoerster van de staatssecretaris Cultuur en Media liet enkele weken geleden nog weten dat op de kwestie gestudeerd wordt, maar zei tegelijkertijd dat een dergelijke stap hoogst uitzonderlijk is.

De schorsing voor het besluit geldt voor zes maanden en kan nog eens met zes maanden verlengd worden, zo blijkt uit het regeringsbesluit. Volgens een toelichting heeft het besluit van het Commissariaat voor de Media op een verbod op de activiteiten van Colorful Radio als nevenactiviteit ‘aanleiding gegeven om te onderzoeken of er redenen zijn het besluit te vernietigen wegens strijd met het recht of het algemeen belang’. Volgens de regering is daarom ‘hangende het onderzoek’ de werking van het besluit geschorst.

De NOS heeft het Commissariaatsbesluit eerder al voorgelegd aan de voorzieningenrechter. Met de beslissing van de regering grijpt deze op politieke wijze direct in de bewegingsvrijheid van het Commissariaat voor de Media dat als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) opereert.

Met het besluit acht de regering het kabelradiostation Colorful Radio – (dat bestaat naast het in vier Randstad-steden actieve FM-station Fun X) van dusdanig groot algemeen belang om een ingrijpen bij beslissingen van het ZBO Commissariaat voor de Media te doen plaatsvinden.

(Dit artikel = (c) DutchMedia)

UPDATE: lees ook ‘NVCR overweegt kort geding tegen de staat’ waarin reacties van Commissariaat voor de Media, ministerie van OC&W en NVCR zijn opgenomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *