Radio 538: Ruud de Wild’s Persoonsverheerlijking?

Ruud de Wild zal vanaf komende maandag bij de Vrije Radio Omroep Nederland BV aan de slag gaan.

Ruud de Wild is vooral een radiomaker. Radiomakers zijn niet zichtbaar, maar vooral hoorbaar. Opvallend is dat Radio 538 als exponent van een ‘Vrije Radio Ormoep’ een zeer grote foto van Ruud de Wild in de campagne gebruikt (à raison de 600.000 euro,. waarvan wellicht een deel middels ruilhandel [barters]). Je zou ook kunnen stellen dat het om persoonsverheerlijking gaat. Vandaag hangen in bepaalde Europese steden zeer veel affiches met foto’s van bepaalde politici. Deze affiches doen het principe van persoonsverheerlijk al snel bevestigen.

De vraag kan gesteld worden wat de grote foto van Ruud de Wild met radio te maken heeft?! ………

Zie ook: Ruud de Wild op deze site verheerlijkt als persoon…

Programmering Yorin FM

Voor de die-hard radiofans.. en overigen die het kan interesseren: de programmering zoals Yorin FM die per maandag heeft vastgesteld (deze is iets anders dan hetgeen IPN SA – onder voorbehoud – eerder verspreidde!)

Ma-vr
06-09 Stenders Vroeg Op
(Rob Stenders/Henk Jan Smits, Margreet van Gils (ma-do) en Fred Siebelink-vr)
09-12 Maurice Verschuuren
12-15 Timur Perlin (12-13 Henk Westbroek per 2 augustus)
15-18 Jensen in de Middag
(Robert Kjaerby-Jensen & co)
18-21 Frank Kjaerby-Dane
21-00 Mark Labrand.
Per september: Martijn Kolkman (nu nog voor Radio 538 werkzaam)
00-02 Mark in the Dark
(Mark v/d Akker)
02-06 Timo Kamst

Vrijdagnacht:
00-02 FreakOlympics
(Rob Stenders/Fred Siebelink)

Zaterdag:
02-06 Timo Kamst
06-09 Nader Te Bepalen
09-12 Gijs Staverman
12-15 Best of Jensen
15-18 Pepsi Chart
(Mark Labrand)
18-22 Timo Kamst
22-01 Bad Boyz
(Bas van Teylingen)

Zondag:
01-06 Non Stop
06-09 Nader Te Bepalen
09-12 Gijs Staverman
12-15 Best of Stenders
15-18 Mark Labrand
18-22 Timo Kamst
22-00 Non Stop
00-02 Mark in the Dark
(Mark v/d Akker)
02-06 Timo Kamst

Fun X claimt eerste positie jongerenradio in G4

Fun X claimt de eerste positie als jongerenradiostation in de vier grote steden in de Randstad (Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam). Fun X doet niet mee in het regulier Continue Luister Onderzoek (CLO) waarover onderzoeksbureau IntomartGFK maandelijks rapporteert.
De multiculturele publieke zender stelt dat het onderzoek ‘van alle multiculturele publieksgroepen voor het eerst goed zichtbaar is geworden’.

Fun X heeft samen met de NOS het onderzoeksbureau Interview-NSS opdracht gegeven een representatief onderzoek te doen naar haar eigen bereik onder 2000 jongeren/jong volwassenen in de vier Randstad-steden. Bereikcijfers geven aan dat mensen naar een bepaald station luisteren; deze staan los van marktaandeel of luisterdichtheidcijfers. In de doelgroep 15-25 jarigen is het dagbereik van Fun X de eerste met 28,4 %, gevolgd door Radio 538 (17,5 %) en Yorin FM (10,2 %). Voor 25 tot 35 jarigen is het bereik voor Radio 538 17,9 %, Sky Radio behaalt 11,3 % en Fun X 9,7 %.

Overigens is het opvallend dat de NOS mede-opdrachtgever is van het onderzoek. De NOS is – zoals bekend – al lange tijd in gesprek met Fun X over mogelijke samenwerking voor de invulling van Colorful Radio (het kabelradiostation van de NOS). Fun X-directeur Willem Stegeman stelt hierover in gesprek te zijn, zodat deze ook bereik buiten de vier grote steden kan realiseren, maar zegt in algemene zin in een persverklaring dat het ‘de komende maanden alle mogelijkheden zal onderzoeken’ om ook kabel- en etherdistributie buiten de vier grote steden te verkrijgen. Fun X kan distributie via kabel (en andere infrastructuren) buiten de vier grote steden realiseren dankzij een onlangs door de Eerste Kamer aanvaarde wijziging van de Mediawet.

RTL Nederland misleidt pers

RTL Nederland heeft in een persbericht de voltallige Nederlandse pers misleid. In een vandaag verstuurd persbericht blijkt door het niet vermelden van de structuur dat ondanks een aangekondigde verzelfstandiging RTL 4 Productions BV (Blue Circle) nog steeds onder RTL Nederland (RTL Group Beheer BV) valt.

Hetgeen met de aankondiging gebeurd is, is dat FremantleMedia Operations BV als BV de eigenaar is geworden van Blue Circle (RTL 4 Productions BV). FremantleMedia Operations BV is echter een volle dochter van RTL Group Beheer BV. Dit is de BV-holding (handelend onder de naam RTL Nederland Beheer) voor o.a. Yorin TV BV, RTL FM BV en Yorin FM BV waar Fons van Westerloo algemeen directeur van is. Als bestuurders van FremantleMedia Operations BV heeft RTL Group Beheer BV de Britten Ian Ousey en Mark Newton, de Nederlanders Jan van der Drift en Donald Geurten, de Nieuwzeelandse (maar te Monaco woonachtig) Sara Durando Durando aangesteld.

Kortom hetgeen RTL Nederland heeft gedaan is een tussenholding plaatsen voor het productiebedrijf Blue Circle. Van een feitelijke juridische verzelfstandiging is wat DutchMedia betreft op basis van gegevens van de Kamer van Koophandel geenszins sprake. Bovendien is in alle gevallen RTL Group SA de holding-eigenaar met in het verlengde Bertelsmann AG.

Deze informatie blijkt uit gegevens die DutchMedia bij de Kamer van Koophandel heeft opgevraagd. De Kamer van Koophandel geldt als houder van het handelsregister van de officiele wettelijk geldende gegevens. DutchMedia is hiertoe overgegaan na een pertinente weigering van de RTL-persdienst om vragen hierover te beantwoorden. Hoofd persvoorlichting Kim Koppenol meldde desgevraagd dat ‘het persbericht is wat wij willen en kunnen communiceren over dit onderwerp, meer is er niet’. Daarnaast meldde het hoofd persvoorlichting dat deze ‘verder van niemand gehoord had dat er onduidelijkheid over het persbericht bestaat’.

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel is hier te downloaden middels de site van DutchMedia.

‘Als Digitenne omvalt, en daar leek het [..] op..’

‘Als Digitenne omvalt, en daar leek het een tijdje op…’. Dit zijn woorden van de minister van Economische Zaken, Laurens Jan Brinkhorst. Brinkhorst gebruikte deze woorden in het plenaire debat in de Tweede Kamer over kabeltarieven en Digitenne/KPN.

De minister zei verdat dat ‘Het er geruime tijd op leek dat er geen mogelijkheid voor verdere financiering zou zijn’. Eind november heeft de minister (via Nozema NV) Digitenne een financiering gegeven. Brinkhorst heeft in het debat aangegeven dat indien het vergroten van het aandelenbelang van Koninklijke KPN NV wordt afgewezen door de Tweede Kamer, het voortbestaan van Digitenne ‘op het spel staat’. Brinkhorst stelt dat er op dit moment geen andere partijen geïnteresseerd zijn om Digitenne te financieren dan in de voorgestelde
constructie (vooral financiering door KPN en Nozema).

Kortom de minister heeft toegegeven dat Digitenne op de huidige basis eigenlijk op sterven na dood is waarbij met een dreigende toon richting Tweede Kamer het grotere KPN-belang voor lief moet worden genomen ….?!

(de discussie ging erover of de licentie wel kon blijven gelden aangezien de voorwaarde was dat KPN geen groter belang dan 30 % mocht hebben van Digitenne Holding BV).

Wordt het niet tijd voor een compleet anders Free to air DVB-T model?????
(DutchMedia heeft hier in november 2001 – voor de licentie-uitgifte bij beleidsmakers op gewezen)

Directeur Digitenne weg

Klaas Alexander (Lex) Nicolaï (45) verlaat Digitenne Holding BV. Dit melden meerdere anonieme bronnen die in de omgeving van Nicolaï verkeren. Nicolaï was sinds 1 april 2002 algemeen directeur van Digitenne, het digitale etherpakket dat betaaltelevisie via de ether uitzendt in de Randstad.

Digitenne Holding BV is een politiek discussie-onderwerp geworden nu KPN en Nozema NV de intentie hebben hun belangen te vergroten naar elk 40 %. Nicolaï kwam op 1 mei 2002 formeel in dienst van Digitenne Holding BV, daarvoor werkte hij o.a. bij KPN en het (mislukte) digitale kabelplatform Mr Zap van Mediakabel. De directeur van Digitenne zou zeer spoedig vertrekken, nog voor 1 juli aankomende. Nicolaï is als algemeen directeur aangesteld voor een bepaalde periode die binnenkort afloopt.

Nicolaï zelf – thans verblijvend buiten Nederland -was niet bereikbaar voor commentaar. Frank Meijerhof, die bij afwezigheid zijn taken waarneemt, was evenmin bereikbaar voor commentaar. Aandeelhouders Koninklijke KPN NV, Cahanoves Beheer BV en NOB Holding NV waren niet beschikbaar of bereid om vandaag nog commentaar over de kwestie te geven. Frans Maréchal, comissaris bij Digitenne Holding BV, zakelijk directeur bij de AVRO en voorzitter van de Raad van Beheer van Nozema NV meldt desgevraagd dat het contract van Nicolaï eind juni afloopt. ‘er zijn besprekingen gaande hoe verder te gaan, ik vind het niet als commissaris op zijn plek om hier uitspraken over te doen’, aldus Maréchal die verder meldt dat voor het profiel van de algemeen directeur allerlei afwegingen kunnen gelden waarom iemand wel of geen directeur kan zijn van de onderneming.

Over de bezwaren van de VVD tegen de uitbreiding van het belang van Koninklijke KPN NV in Digitenne Holding BV wijst Maréchal op het gegeven dat Koninklijke KPN NV en Nozema NV gezamenlijk al een meerderheid van 60 % van het bedrijf in handen hebben. Volgens Maréchal is de ministeriële beslissing (door minister Laurens Jan Brinkhorst) al genomen; een eventueel door de VVD ingediende motie in de Tweede Kamer kan daar in de optiek van de Digitenne-commissaris en Nozema NV achter af niet op van invloed zijn.

UPDATE (maandag): inmiddels bevestigt Lex Nicolaï zijn eigen vertrek. De komende weken zal duidelijk moeten worden wie de leiding per 1 juli zal overnemen.

RTL vraagt pers zelfcensuur

RTL Nederland vraagt mediajournalisten om een vorm van zelfcensuur toe te passen. RTL organiseert op 11 juni een persbijeenkomst waarop het haar radio-plannen voor Yorin FM zal toelichten. In een uitnodiging voor deze bijeenkomst heeft RTL voor uitgenodigde journalisten een verklaring opgesteld waarin journalisten geacht worden te verklaren in welke vorm dan ook tot 14 juni geen uitingen te doen over Rob Stenders en zijn team bij Yorin FM. Bij de verklaringen worden journalisten geacht tevens Yorin FM te ‘vrijwaren’ voor aansprakelijkheden.

Eerder verklaarde RTL Nederland in een persbericht in een noot aan
redacties dat ‘wegens contractuele afspraken met de vorige werkgever kunnen wij de naam van de andere dj niet noemen’. Vlak na de aankondiging van de komst van Rob Stenders bij Yorin FM maakte het mediabedrijf direct (langdurig) richting luisteraars (middels website) en adverteerders de komst van Stenders duidelijk. Gisteren hebben adverteerders nogmaals via RTL Nederland-dochter IPN SA actieve informatie over de komst van Stenders verkregen. De contractuele verplichtingen waarin RTL niet zelf kenbaar mag maken voor 14 juni dat Stenders naar het bedrijf komt, zijn opgenomen in een overeenkomst tussen de VARA en RTL Nederland.

Het in algemene zin middels gevraagde verklaringen opleggen van zelfcensuur bij mediajournalisten heeft ondergetekende (sinds begin 1997 werkzaam als mediajournalist) niet meegemaakt in de media-industrie. RTL Nederland bevestigt met de handelwijze haar dominante machtspositie in de media-industrie, waarnaar het handelt; dit vooral dankzij haar televisie-activiteiten. Dat het bedrijf contractuele verplichtingen heeft afgesloten met de VARA, betekent niet dat deze moeten worden afgewenteld met opgelegde zelfcensurerende maatregelen in de journalistiek.

David de Jong

P.s. Het gaat hier om een principe. Ook al is het wellicht uiteindelijk
in de maatschappij een futiliteit, als opgelegde zelfcensuur over dit soort
zaken een trend wordt – hoe beperkt ook – beknibbelt dit persvrijheid.

P.s.2> Yorin FM is met een campagne gestart waarin onder de kop Jensen is Back vanaf 14 juni op Yorin FM en ST..! EN DER iS ook een nieuwe ochtendshow, de komst van Stenders wordt gemeld op o.a. televisie internet. Kortom RTL Nederland speelt in relatie met bovenstaande vage spelletjes….

IPN SA maakt programmering Yorin FM bekend

IPN SA, de reclameverkoopmaatschappij van RTL Nederland, heeft de nieuwe programmering van Yorin FM kenbaar gemaakt aan adverteerders. In de tariefkaart voor de maanden juli, augustus en september is deze opgenomen. DutchMedia Weblog is de eerste die deze informatie openbaart. Terwijl RTL een stilzwijgen hierover heeft afgekondigd (zie hierboven), meldt de reclameverkoopmaatschappij dat zowel Stenders als Jensen het EK-voetbal zullen volgen vanuit Portugal. Alhoewel de programmering onder voorbehoud is, is deze volgens IPN SA als volgt

Maandag t/m vrijdag:
06-09 Stenders met Rob Stenders, Henkjan Smits en Margreet van Gils
09-12 Maurice Verschuuren
12-15 Timur Perlin
15-18 Jensen in de Middag met Robert Kjaerby-Jensen en Jan Papparazzi (Karel Veenhuizen)
18-21 Frank Kjaerby-Dane
21-00 Mark Labrand
00-02 Mark van den Akker
02-06 Timo Kamst

Zaterdag/zondag:
06-09 Menno Barreveld
09-12 80’s en 90’s Classic Party met Gijs Staverman
12-15 onbekend
15-18 Pepsi Chart / Terugblik op de week van Stenders en Jensen
18-22 Timo Kamst
22-00 zaterdag: Freakolympics met Rob Stenders
za: 00-04 Bas van Teylingen
zo 22-02 Bas van Teylingen

UPDATE: Rob Stenders/Freakolympics.net meldt op de site www.freakolympics.net dat de FreakOlympics voortaan om 00 tot 02 uur te beluisteren zullen zijn op Yorin FM, vanaf vrijdag 18 juni. Het Stenders Popdossier zal op zaterdagen van 00 tot 03 uur op RTL FM te horen zijn.

De dance-avond op zaterdagavond komt niet meer voor in de programmering. Andere DJ’s die nu nog bij Yorin FM actief zijn, komen niet voor in de door IPN SA verspreidde programmering. Zowel RTL FM als Yorin FM dienen met een nieuwe programmering een veel grotere luistergroep te bereiken. De slogan voor Yorin FM luidt ‘Yorin FM staat op scherp’.

UPDATE2: de tariefkaart staat ook op internet via deze link (dank HvanBeek!)

De tariefkaart van RTL FM staat hier.

Per ongeluk openbaar!?

“Het stuk dat jij in handen hebt gekregen is per ongeluk bij enkele marktpartijen terecht gekomen. Dat was nog absoluut niet de bedoeling. Het stuk is nog een concept stuk en zelfs binnen het ministerie van Economische Zaken (EZ) nog niet afgestemd en afgekaart. Het is een momentopname , een stand van zaken. Ik kan dus ook nog niet reageren. Als ik dat wel zou doen dan zou het lijken alsof dit al een officieel EZ standpunt is. Ook de minister is nog niet op de hoogte daarvoor is het stuk nog te prematuur.” Deze reactie geeft de woordvoerster van het ministerie van Economische Zaken (EZ) op een intern EZ-stuk dat DutchMedia heeft bereikt.

Het EZ-document gaat over de ontwikkeling van DAB en de verdeelwijze die mogelijk opportuun is. De Stichting Digi-Radio (onder voorzitterschap van Peter Jelgersma) en dB Europe (Digital Broadcast Europe BV) zijn al lange tijd met lobby-en bezig omdat ze met DAB actief willen worden. Commerciële radiostations zelf hebben de afgelopen jaren een onduidelijke positie ingenomen in het DAB-dossier.

Volgens het – niet officiele EZ-document – zou een verdeling van multiplexruimte aan EEN marktpartij te preferen zijn boven andere verdeelmethodes zoals aan meerdere partijen afgeven van frequentieruimte. Vergunning zouden voor een periode van zeven jaar worden afgegeven ingaande op 1 januari 2005. Commerciele multiplex eigenaren zouden een deel van hun (L-Band?) capaciteit aan regionale en lokale publieke omroepen ter beschikking moeten stellen. Het document ziet DAB als opvolger van de FM-band, ook al zijn er in Europa sterke twijfels of dit daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Nederland telt thans EEN commercieel samen te stellen landelijke multiplex; verder nog eens een aantal multiplexen die telkens een deel van Nederland afdekken, zoals blijkt uit dit plaatje
De NOS die inmiddels gestart is met eigen DAB uitzendingen (uitgevoerd door Nozema) heeft het frequentieblok 12C toegewezen gekregen.

Hierbij kan opgemerkt dat nog een verdelingsconferentie in 2005 (revisie Stockholm 1961 gehouden moet worden waar Nederland meer frequenties voor DAB doeleinden kan claimen, maar dat ook voor DVB-T toepassingen (digitale ethertelevisie) hetzelfde geldt. Indien kwalitatief wordt uitgezonden in Eureka 147 (MPEG Layer II) kunnen maximaal 6 radiostations in 192 kbit/s worden utigezonden. Onduidelijk is of met een keuze voor een verdeling aan EEN marktpartij daarmee alle commerciele multiplexen in EEN hand komen (Zoals bij de DVB-T verdeling is gebeurd) of dat per multiplex een verdeling zal worden gedaan.

Het (per ongeluk) verspreidde en uitgelekte EZ-document is HIER te downloaden in RTF.
(DutchMedia publiceert dit EZ-document voor het eerst in het openbaar!)

CAIW: Nieuw model digitale kabel-TV!?

CAIW, de kabelexploitant voor het Westland, Midden-Delfland, Aalsmeer, Uithoorn en Maassluis is met een voor Nederland nieuw model gestart voor digitale kabeltelevisie. Dit blijkt uit consumenteninformatie die de kabelexploitant heeft gepubliceerd op haar website.
De exploitant voor het Westland zendt per heden het digitale kabeltelevisie in de basisvorm zonder meerkosten uit voor haar (analoge) kabelabonnees. Dit in de praktijk dat CAIW-abonnees met andere woorden alleen een digitale kabelontvanger nodig hebben voor ontvangst van digitale kabelsignalen. Deze kost 149 euro. Andere Nederlandse kabelexploitanten hebben dit model in het verleden als niet realistisch beschouwd en verkopen hun digitale kabelmodel als secundair (supplementair) produkt waar sowieso extra abonnementskosten mee gemoeid zijn.

Analoog zendt CAIW 40 tv-kanalen uit; digitaal in het basispakket zijn dit er 42, uit te breiden tot 46 komend najaar. MTV Hits, de volledige versies van Performance, TCM, ARTE, EuroNews, Bloomberg TV, Extreme Sports Channel en Reality TV zijn de meerwaarde van het digitale pakket van CAIW. Als zogeheten ‘premium’ pakket biedt CAIW nog een aanbod van 28 tv-zenders die op een enkele uitzondering na nog niet via het analoge kabelaanbod te zien is. Het premiumaanbod, dat 6,90 euro per maand kost, bevat vooral uit negen publieke buitenlandse zenders, aangevuld met buitenlandse commerciele en thematische zenders. Zo zijn de subthemazenders van MTV/VH1 en Discovery hierin vertegenwoordigd. Voor komend najaar hoopt CAIW nog eens 20 aan het premiumpakket toe te voegen, waaronder BBC 3 en BBC 4, 3voor12 TV (VPRO), erotische zenders, maar ook kanalen als ‘Aquarium’ en ‘Open Haard’. CAIW gebruikt Amerikaanse technologie van Scientific Atlanta (codering PowerVu) voor haar digitale aanbod. De lancering hiervan was oorspronkelijk najaar 2003 bedoeld, maar werd uitgesteld. Het aanbod wordt onder de merknaam CAIWAY DTV verkocht.

Meer informatie is via www.caiw.nl te vinden