DutchMedia verkrijgt opheldering uit Luxemburg/RTL

DutchMedia heeft opheldering verkregen uit Luxemburg aangaande RTL 4 en RTL 5.

RTL 4 heeft zich in 2001 niet (42 %) en in 2002 (50 %) maar net aan de Europese regels met betrekking tot programmaquota gehouden. In 2000 hield deze Luxemburgse zender zich evenmin aan deze regels (49 %). RTL 5 heeft zich in 2000, 2001 en 2002 wèl aan de regels gehouden om meer dan 50 % aan Europese produkties te wijden van de zendtijd exclusief nieuws, sport, spel en reclames. Dit blijkt uit een brief die de Luxemburgse Commissaris van de regering bij CLT-Ufa namens het ministerie van de Luxemburgse minister-president heeft verstuurd aan DutchMedia d.d. 28 juli jl. in antwoord op vragen hierover. CLT-Ufa is de naam van de ‘SA’ die de licenties houdt van RTL 4 en RTL 5. CLT-Ufa is ook de oude bedrijfsnaam voor RTL Group SA waar deze bedrijven onder vallen.

Uit de beantwoording blijkt eveneens dat RTL 4 en RTL 5 de afgelopen twee jaar geen enkele sanctieprocedure hebben gehad, en evenmin klachten hebben verkregen over de naleving van reglgeving omtrent reclame en quota. Controle vindt volgens de regeringscommissaris plaats op basis van meetproeven. De controle over de Europese quota is voor RTL 4 en RTL 5 eveneens op basis van proeven gedaan.

Wat de Europese quotaregeling betreft heeft RTL Nederland in 2002 zich alleen met RTL 4 (50 %) aan de regels gehouden. Yorin, dat onder Nederlands toezicht valt, kwam met 38 % in 2002 – zoals uit eerdere rapportages van het Commissariaat voor de Media bleek – haar wettelijke plichten niet na. Dit geldt overigens ook voor alle zenders van SBS Broadcasting BV.

COMMENTAAR:
De beantwoording van de regeringscommissaris is correct. Het is echter hoogst opmerkelijk dat de regeringscommissaris die bij RTL Group SA als commissaris zonder stemrecht aan tafel zit bij de Raad van Commissarissen, belast is met het wettelijke toezicht op radio- en televisiezenders. Dat RTL 4 en RTL 5 – los van de quotaregels – nooit de Luxemburgse (lees Europese) mediawet zouden hebben overtreden lijkt een mooie gedachte, maar is wellicht een wenselijke vader van een Luxemburgse gedachte. Bijna elke Europese zender overtreedt wel eens – al zijn het kleine overtredingen – de reclameregels. Ter illustratie: RTL 4 heeft enige tijd een half uur nieuwsuitzending van haar journaal (RTL Nieuws om 18 uur) onderbroken door reclame; iets dat niet is toegestaan volgens de Europese Televisierichtlijn zonder grenzen. Dat de regeringscommissaris dit niet als overtreding beschouwt die tot een sanctie kan leiden, is in die context een opvallend gegeven.

De gedane opmerkingen van RTL Nederland-woordvoerder Jaap Paulsen in mei jl. dat zijn bedrijf zich naar zijn idee ‘gewoon’ aan de verplichtingen voldoet, blijkt met de Luxemburgse rapportages in ieder geval getuige het jaar 2001 incorrect te zijn. Waarom RTL Nederland SA weigerde openheid te geven de rapportages blijft voor DutchMedia een raadsel; de Luxemburgse controles zijn immers met uitzondering van de quotarapportages over 2001, niet nadelig voor RTL 4 en RTL 5.

Pas indien een actieve (belanghebbende) partij RTL 4 en RTL 5 beter in de gaten houdt en volgt of beide zenders de Europese regelgeving voldoen en hiertoe procedures aanhangig maken te Luxemburg, zal kunnen blijken of en hoe deze zenders zich daadwerkelijk wel of niet aan reclamerelgeving houden. Daarmee zou het speelveld in de concurrentiele verhoudingen in de televisiemarkt verantwoorder en transparanter kunnen plaats vinden.

(Komende week wordt deze berichtgeving vervolgd met reacties).

Zie ook De brief van de ‘Commissaire du Gouvernement auprés de la CLT-Ufa’ d.d. 28 juli jl. van het Luxemburgse ministère d’Etat is te vinden (in het Frans) door hier op te klikken.

Zie ook de eerder gestelde vragen en het DutchMedia-bericht van 27 mei jl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *