Staatssecretaris:NPS voldoet WEL aan voorwaarden!?

De Staatssecretaris van OC&W, Medy van der Laan (D66) heeft in antwoorden op kamervragen van het kamerlid Ali Lazrak gesteld dat er een foutieve weergave is geweest over het naleven van wettelijke voorschriften van de NPS door AVRO Antenne 2 (op Radio 2).

Het radioprogramma stelde dat de NPS te weinig radioprogramma’s voor minderheden uit zou hebben gezonden in 2002 dan wettelijk vereist (25 % van de NPS radioprogramma’s; 20 % voor televisie). Het radioprogramma onderstreepte dit middels een persbericht waarin het meldde de hand te hebben gelegd op ‘een rapportage’ waaruit dit zou blijken.

Volgens de Staatssecretaris is een ‘foutieve interpretatie’ van een artikel uit het juni nummer van de publicatie CoMedia gemaakt. CoMedia is een publicatie van het Commissariaat voor de Media.

In CoMedia werd op basis van een proef gedurende EEN meetweek met een nieuw classificatiesysteem, gesteld dat de NPS niet aan deze voorwaarden voldeed. Volgens de staatssecretaris kan daaruit niet worden afgeleid dat dit voor het gehele jaar 2002 geldt; de NPS heeft gerapporteerd in haar eigen jaarverslag 28,9 % van haar televisiezendtijd en 30,1 % van haar radiozendtijd aan minderhedenprogramma’s te hebben gericht in 2002. In 2003 was dit resp. 30 % (radio) en 21 % (televisie). Voor 1 september 2003 zal de NOS over het gehele jaar 2003 rapporteren over de categoriale indeling van alle publieke landelijke radiozenders volgens een nieuwe indeling.

De staatssecretaris wijst Lazrak erop dat het verdwijnen van de dagelijkse NPS-programma’s in het Chinees, Marokkaans en Turks op 747AM een verantwoordelijkheid is van de omroep zelf en dat een ‘groot deel van het nieuwsaanbod ook voor ‘de oudere generatie’ via satelliet en internet verkregen kan worden.

Van der Laan stelt verder ‘nioet over bevoegdheden te beschikken voor te schrijven op welke wijze de NPS zijn programmatische opdracht [..] uitvoert’. Van der Laan stelt zich daarentegen wel te laten informeren over hoe de NPS haar taken uitvoert naar aanleiding van de visitatie van de algehele landelijke publieke omroepsector. Ali Lazrak wilde met de vragen de dagelijkse uitzendingen die vervangen worden door wekelijkse uitzendingen voort laten bestaan.

Voetbalkanaal?

Wat zou UPC Programming BV toch van plan zijn met ‘VoetbalKanaal’?
Deze week wordt verwacht dat de zender haar herlanceerplannen bekend maakt. VoetbalKanaal is het kanaal waarop o.a. het (volledige) Champions League voetbal te zien is. VoetbalKanaal was het afgelopen seizoen exclusief (tegen betaling) via het kabelpakket UPC Dgital te zien in het verzorgingsgebied van UPC….

De website van de zender meldt niets meer dan ‘binnenkort…’

DAB: uitrol gaat door na onderlinge afspraak!

De uitrol van DAB-frequenties door de NOS gaat door. Morgen zal het vermogen van de DAB-zender Lopik volgens zenderexploitant Nozema NV worden vergroot. Kabelaars (met name UPC) en NOS/Nozema waren enigszins in conflict geraakt over het aanzetten van de DAB zenders.

Doordat deze gebruik maken van kanaal 12 (227 MHz), kan deze bij gebruik van ‘niet deugdelijke’ kabels in de omgeving van zendmasten leiden tot interferentie voor kabelabonnees. De Stichting Aanpak Interferentie (STAI) zal naar aanleiding van klachten van consumenten – net als met de ingebruik name van DVB-T (Digitenne) zenders informatie verschaffen en een set ‘deugdelijke’ aansluitsnoeren. Consumenten dienen bij klachten hun kabelbedrijf te contacteren. De NOS zal uiteindelijk de kosten hiertoe moeten betalen, aldus de STAI. Dit is de uitkomst van het overleg tussen kabelaars, NOS en STAI. STAI verwacht overigens niet veel klachten; UPC meldt desgevraagd bij monde van een woordvoerder dat het aanzetten van de zenders tot nu toe tot ‘duizenden’ klachten leidde bij de callcentra. Afgesproken is nu dat de DAB-zender Amsterdam later aan zal gaan. Deze zal op 18 augustus ‘aan’ worden gezet.

De zender Lelystad zal op 23 augustus ‘aan’ gaan, terwijl Arnhem op 30 augustus zal volgen. De zenders Loon op Zand en Mierlo gaan vertraagd op 10 september ‘aan’. UPC zegt net als kabelkoeporganisatie VECAI dat de NOS ‘zonder vormen van overleg’ met de acties de callcentra overstelpt werden met klachten. In o.a. Haarlem, Amsterdam en Hilversum wordt ‘kanaal 12’ op de kabel gebruikt door RTL 4, een van de populairste Nederlandse zenders. UPC zegt verder dat deze interferentieproblemen nu net optreden terwijl het bedrijf ‘qua imago net in de lift zit en dit soort dingen er niet bij kan gebruiken’. Middels werkafspraken is nu afgesproken hoe de procedures lopen. De NOS stelt overigens niet in te kunnen gaan op al dan niet gedane toezeggingen uit het verleden, maar stelt een werkbare oplossing te hebben bereikt.

(LET OP! Update van enkele data: start Loon op Zand & Mierlo zijn uitgesteld naar 10 september)

Publieke Omroepen: weinig presentaties!

De publieke omroepen houden dit jaar minder perspresentaties dan ooit. Alleen de AVRO houdt een eigen presentatie en er zal een gezamenlijke presentatie zijn van NPS/VPRO/VARA/RVU.

De KRO twijfelt nog over een presentatie. De NOS (Raad van Bestuur en zendercoördinatoren) organiseert dit jaar voor het eerst sinds jaren GEEN presentatie meer over de zenders Nederland 1, 2 en 3. Dit terwijl de Raad van Bestuur enige maanden geleden juist uitte dat er meer marketing en promotie moet komen voor de drie zenders. Kortom, met het schrappen van zenderpresentaties lijkt de Raad van Bestuur iets anders te doen dan dat ze zelf voorstaat?

P.s. (Z@ppelin organiseert overigens wel een presentatie over haar jeugdprogrammering)

RTL 4 wordt heiliger?

Zou er een verband bestaan tussen Fons van Westerloo te gast bij de Evangelische Omroep, het schrappen van erotiek op de RTL-zenders, het aankopen van de controversiële religie-gedreven film Passion of The Christ (die de EO graag wilde ebben), een serie over etiquette en een sterk met religie samenhangende Amerikaanse CBS-jongerenserie (Joan of Arcadia) op RTL 4?!?

Speelt RTL in op een ‘nieuwe’ Nederlandse interesse in religie of wordt RTL Nederland/RTL 4 zelf heiliger?
De Evangelische Omroep biedt RTL 4 alvast samenwerking en ‘nazorg’ aan rondom de film ‘Passion of the Christ’…!

P.s.> dit is een zondags waardeloos feitenbericht!

APR: Rai Uno in plaats EuroNews/The Box

De Algemene Programmaraad (APR) voor Amsterdam en omgeving heeft in een aanvullend advies aan kabelaar UPC aangegeven dat de Italiaanse publieke zender Rai Uno dient terug te keren op de kabel. Dit blijkt uit een deze week verschenen persbericht van de APR dat DutchMedia bereikt heeft.

In Amsterdam vraagt de APR het schrappen van de internationale pan-Europese nieuwszender EuroNews, terwijl voor Purmerend, Zaanstad en Landsmeer gevraagd wordt de muziekzender The Box van de kabel te halen. MTV heeft aangekondigd binnen enkele maanden de muziekzender The Box te zullen overnemen. Volgens de APR draagt Rai Uno meer bij aan de pluriformiteit van het kabelpakket dan resp. EuroNews en The Box die UPC als vervangers heeft ingevuld.

Aangezien UPC met de Frans/Duitse publieke culturele zender ARTE geen overeenstemming verkreeg (zowel UPC als ARTE wil de auteursrechten niet betalen) was Animal Planet als eerste reserve aangewezen. Aangezien deze zender geen analoge distributie wenst, was in de categorie ‘cultureel/educatief’ door de APR geen andere zender geadviseerd. EuroNews is als reserve nieuws/informatie en The Box (buiten Amsterdam) als reserve muziek in het oorspronkelijke advies geadviseerd. Of Rai Uno daadwerkelijk zal terugkeren en EuroNews, resp. The Box van de UPC-kabel zal verdwijnen hangt af van de reactie van kabelaar UPC. Het verdwijnen van Rai Uno op de hoofdstedelijke kabel leidde tot klachten bij de APR en UPC. In 2000/2001 was Rai Uno ook al van de kabel gehaald in Amsterdam. Dit leidde destijds tot een hausse aan nieuwe satellietkijkers die daarmee toegang kunnen verkrijgen tot een compleet arsenaal aan Italiaanse zenders. EuroNews is overigens ook (in zeven talen) op satelliet vrij beschikbaar.

Duitsland: plastisch chirurgische tv na 23 uur?!

De Duitse ‘kommission fur jugendmedienschutz’ (KJM) heeft besloten dat uitzendingen van en over plastische chirurgie pas na 23 uur uitgezonden mogen worden. De uitzendingen van televisie waarin mensen gevolgd worden die dit ondergaan is volgens KJM te beinvloedbaar op jonge mensen.

Volgens voorzitter Prof. Dr. Wolf Dieter Ring wordt aan jonge kijkers gesuggereerd dat het om uiterlijkheden gaat die naar wens veranderlijk zijn, waarbij de indruk ontstaat dat daarmee het probleem van zelfacceptatie (bij jonge mensen in hun identiteitsfase van hun leven) ‘weg te snijden’ is. Bovendien stelt Prof Dr. Ring dat met de uitzendingen de indruk wordt gewekt dat zonder risico het lichaam veranderd kan worden om zo erkenning in de maatschappij en een professionele carriere te kunnen verkrijgen.

Gevolg is dat uitzendingen van de Duitse versie van MTV van de – ook in Nederland door MTV NL uitgezonden reeks ‘I want to be a famous face’ een boete van maximaal 500.000 euro voor MTV kan opleveren in Duitsland. Binnen een week zal de toezichthouder hierover beslissen. Ook EEN specifieke uitzending van de Duitse versie van Big Brother op RTL II valt hieronder.

In Nederland is wat betreft toezicht op de media en ‘minderjarigenbescherming’ (vooralsnog) geen discussie over de plastische chirurgie uitzendingen die ook het komend seizoen uitgebreid bij de zenders van RTL Nederland (o.a. RTL 4), SBS Broadcasting BV (Net 5) en MTV Networks BV (MTV NL) te zien zijn.

RTL Nederland: ‘Sky Radio richt zich op 25- 30’

Arthur Weijers, directeur radio bij RTL Nederland heeft bij zijn presentatie aan adverteerders voor de radiostations RTL FM en Yorin FM uitgehaald naar concurrenten Sky Radio en Noordzee FM. Weijers stelt dat beide radiostations zich de afgelopen tijd vooral richten op 25 tot 30 jarigen. Volgens de radiodirecteur komt dit in de muziek maar ook in de uitingen naar voren, zeker in vergelijking met enkele jaren geleden. Daarbij vermelde de radiodirecteur dat de stations van RTL Nederland met Yorin FM (20-34 jarigen) en RTL FM (30-49 jarigen) zowel jongeren als ‘de bovenkant van de markt’ bedient. Het radiobedrijf heeft voor beide stations gezamenlijk van juni tot en met december een zendergarantie afgegeven van 9 % in de doelgroep 20 tot 49-jarigen. In de laatste rapportage behaalde beide stations in deze doelgroep 7,6 % marktaandeel (mei/juni).

Erik de Zwart directeur van Noordzee FM zegt in een reactie hierop dat de uitspraken van Weijers ‘niet waar zijn’. Noordzee FM richt zich met name op vrouwen van 20 tot 40 jaar, en daarnaast ieder ander die geinteresseerd is in het radiostation. De Zwart voegt hier tegenover DutchMedia aan toe echter ‘geen problemen’ met de uitlatingen te hebben.

Carlo de Boer, directeur Sky Radio Nederland reageert tegenover DutchMedia met ‘nieuws voor Arthur Weijers waaruit blijkt dat dat niet het geval is’. Volgens De Boer is de 42-jarige radiodirecteur van RTL ‘in de war met een ander radiostation, misschien kent Arthur Weijers de hits van tegenwoordig niet meer?’ aldus de Sky Radio-directeur. De Boer voegt hieraan toe dat de muziek op Sky Radio sinds 1988 meegaat met de tijd en stelt dat het radiostation de totale groep 20 tot 34 jarigen van levensbelang te achten (en niet alleen 25 tot 30 jarigen, red.) omdat adverteerders zich daarop richten. De kracht van Sky Radio, zit volgens De Boer op het zowel aanspreken van 20 tot 34 jarigen als het aanspreken van 35 tot 49 jarigen (oftewel de totale doelgroep die adverteerders wensen te bereiken). Sky Radio is in de ene doelgroep (35-49 jarigen) marktleider, en in de andere (20-34) het tweede radiostation van Nederland. De Boer wijst er verder op dat RTL FM ‘vooral regionaal scoort in Limburg met marktaandelen van 11 %’ . In de provincie Limburg zijn minder landelijke Nederlandse commerciële radiostations te ontvangen, waardoor deze zender kan profiteren hiervan. Volgens De Boer had Weijers beter kunnen vertellen aan haar adverteerders dat de RTL FM-luisteraars ‘vooral in Limburg zitten’.

‘DAB uitrol in pauze-stand’

De uitrol van DAB door de NOS stopt vooralsnog. Dit stelt Rob van Esch van kabelkoepelvereniging VECAI tegenover DutchMedia. VECAI vertegenwoordigt kabelaars als UPC, Casema, Essent Kabelcom en Multikabel. Volgens Rob van Esch is in een afspraak overeengekomen dat de bestaande DAB-zenders van de NOS aan blijven, maar dat over verdere uitrol eerst afspraken tussen kabelaars, NOS en STAI (Stichting Aanpak Interferentie) gemaakt worden. De NOS zendt haar DAB-multiplex uit op kanaal 12C (227 MHz). Aangezien RTL 4 bij UPC op kanaal 12- (224 MHz) uitzendt, kan dit leiden tot interferentieproblemen bij kabelabonnees en/of kabelnetten zelf (bij slechte staat van de kabels).

Voglens Van Esch waren er oorspronkelijk afspraken gemaakt tussen kabelaars en NOS, maar die bleek de NOS niet na te komen, aldus de VECAI-directeur. Op basis van deze afspraken hebben de kabelaars hun bezwaar op de in februari 2002 afgegeven vergunning ingetrokken. Door de afspraak zal de geplande uitrol van de DAB-zender Amsterdam komende week vooralsnog niet door kunnen gaan. De NOS en Nozema waren niet bereikbaar voor commentaar.

UPDATE:
De uitschakeling dit weekend bleek een technische storing!

RTL: Gerhard Zeiler ontdoet zich van dubbelfunctie

Gerhard Zeiler, algemeen directeur (CEO) van RTL Group SA ontdoet zich van zijn dubbelfunctie. Zeiler legt op 1 november aankomende zijn directeurschap neer van het Duitse RTL. Marc Conrad is de nieuwe directeur voor RTL en was tot op heden programmadirecteur van de Duitse RTL. Tegelijkertijd vindt bij het Duitse RTL een wisseling van de wacht plaats in de leiding van de hoofdredacteur van ‘RTL Aktuell’ (het nieuwsprogramma van RTL) en de directie media en informatie.

Sinds maart 2003 controleerde Zeiler vanuit zijn positie van algemeen directeur bij RTL Group SA feitelijk zichzelf als directeur van de Dutise dochter. Zeiler verklaarde dat deze situatie een tijdelijke was. Zeiler zal zich nu op zijn directeurschap van RTL Group SA kunnen concentreren. RTL Group SA is o.a. de eigenaar van RTL Nederland (RTL 4, RTL 5, Yorin, Yorin FM en RTL FM)