Essent Kabelcom: hogere tarieven, hogere winsten!?

De halfjaarresultaten resultaten van Essent Kabelcom, het enige nog in overheidshanden zijnde grote kabelbedrijf, zijn door moeder Essent NV vandaag bekend gemaakt.

Het bedrijfsresultaat voor Essent Kabelcom bedroeg over het eerste half jaar 47 miljoen euro; in 2003 was dit nog 36 miljoen euro; een stijging van 30,3 %. Onduidelijk is wat de omzet van het kabelbedrijf was. Wel werd de totaal-omzet bekend gemaakt van Essent NV (kabel, gas, water, electriciteit e.d.): 3,657 miljard euro omzet en 236,7 miljoen euro netto winst.

Essent telt inmiddels 27.000 digitale kabelklanten (TV Home), oftewel 1,5 % op het analoge aantal kabelklanten en 360.000 internetklanten (@Home). Eerder werd bekend dat de verwachtingen voor TV Home zijn bijgesteld naar 70.000 (ipv 100.000) voor eind dit jaar. Met kabelinternet is de kabelaar een stuk succesvoller doro ruim 20 % van haar analoge kabel-tv klanten tot haar abonneekring te mogen beschouwen.

Opvallend is dat in de Engelstalige sheets gemeld wordt dat de groei van het resultaat te danken is aan de hogere aantallen internetabonnees (@Home) en de verhoogde kabeltarieven. In de Nederlandse sheets werd de verklaring voor de groei dankzij de verhoging van de kabeltarieven weggelaten, maar uitgelegd als ‘verbeterde marges’. Essent Kabelcom, heeft net als de grote kabelcollega’s UPC en Casema de tarieven de afgelopen jaren laten oplopen. Bij Essent Kabelcom kost een abonnement 13,71 euro per maand (als uitgangspunt). UPC hanteert sinds enige tijd het verhoogde tarief van 15,20 euro per maand als standaard; Casema 13,30 euro per maand.

Essent NV is echter niet in private handen, maar in handen van vooral provinciale overheden en gemeenten buiten de Randstad waarvan vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen van Essent NV zetelen. Des te opvallender dat politieke bestuurders in deze streken de tariefsverhogingen die het commerciele belang van Essent NV ten goede komen, (met hun dubbele pet) oogluikend toestaan. Dit terwijl in de landelijke en de Randstedelijke politiek veel ophef bestaat over het verhogen van kabeltarieven bij vooral UPC en Casema. Essent NV bedient in totaal circa 1,75 miljoen kabelabonnees en is daarmee de tweede exploitant van Nederland. Met name de provincies Limburg, Noord-Brabant en Overijssel hebben de grootste belangen in Essent NV, (gezamelijk 65,6 %).

UPDATE: Woordvoerder Irwin Broen heeft inmiddels aangegeven dat het aantal van 35.000 abonnees betrekking heeft gehad op cijfers van NA het EK Voetbal (begin juli). Het cijfer 27.000 dat Essent NV rapporteerde over 30 juni jl. is volgens Broen een cijfer dat betrekking had op ‘verwerkte’ nieuwe abonnees, waar de nieuwe groep kijkers van het grootste deel van juni nog niet bij verekend was…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *