Casema opent aanval op KPN

COLUMN – De derde kabelexploitant van Nederland, Casema opent onder de ironische titel ‘Casema verwelkomt KPN op Tv-markt’ de aanval op de telecomoperator. In een persuitnodiging stelt Casema dat KPN het vaste telefoonnet sterk verwaarloosd heeft: ‘tien jaar is er niet in geinvesteerd’, aldus de kabelaar die er verder op belerende wijze op wijst dat KPN te veel geld gestoken heeft in ‘megalomane glasvezelplannen en het hachelijke UMTS avontuur’ met bitter teleurstellende resultaten.

KPN vroeg deze zomer aan de grote kabelexploitanten toegang tot hun kabelnetten. Casema spreekt van een ‘frustratie’ van ‘gunstige ontwikkelingen’ (keuze van televisie-aanbieder) ‘door een monopolie van KPN op alle tv-infrastructructuren’. Casema stelt verder ‘dat gevaar dreigt door de komst van KPN op de kabel’, aangezien kabelaars op ‘maar één infrastructuur’ actief zijn terwijl KPN meerdere infrastructuren gebruikt: telefoonlijn, mobiel netwerk en DVB-T (Digitenne). Casema spreekt dan ook van ‘een beetje jaloers’ zijn op kabelexploitanten aan de zijde van KPN. De aanval van Casema is opvallend: tot 1997 was Casema in handen van KPN. Casema heeft de afgelopen jaren met zware verliezen te maken gehad, terwijl het – net als KPN – een dominante speler met aanmerkelijke markmacht is (circa 90 % van de huishoudens neemt televisie af bij Casema). Het beklag in de persuitnodiging dat er ‘voor tv-aanbieders amper droog brood te verdienen valt’ is meer van toepassing op gedane investeringen in produkten en diensten die niet met primaire televisie-ontvangst te maken hebben (internet, mislukte telefonie-experimenten e.d.) alsmede foute marketingconcepten (Casema Digitale Televisie nu opnieuw gelanceerd middels Casema TVD) dan dat er ‘geen droog brood met televisie-ontvangst’ te verdienen valt. Hierbij zij aangemerkt dat alhoewel Casema zich als onderdeel van de kabel-lobby eeuwig beklaagt over te veel regels en toezicht, het afgelopen jaar in haar werkgebied zo veel mogelijk de tarieven heeft verhoogd tot de standaardpakketprijs van 13,30 euro per maand.

Casema meldde in de persuitnodiging eveneens ‘open’ te staan voor derden waaronder Canal+ en Wanadoo. Wanadoo is een erfenis uit de heerschappij van France Telecom waar Casema tot begin 2003 onder viel; met Canal+ is Casema de afgelopen jaren er niet in geslaagd een concrete afspraak tot digitale distributie te maken. De vermeende ‘openheid’ van de kabel van Casema is daarmee uiterst discutabel en is eerder wettelijk afgedwongen dan een vrijwilligheid. Casema hekelt de uitbreidingsplannen van KPN met de DVB-T operator Digitenne. Opvallend is dat Casema in haar uitnodiging in een soort neiging tot propaganda richting publieke opinie journalisten uitnodigt om voor hen ‘een boekje open te doen over de werkelijke redenen die schuilgaan achter de kabel-avances van KPN’, alsmede ‘ontwikkelingen in technologieën, internationalisering en wet- en regelgeving’.

Dat KPN niet op dezelfde hoogte is als Europese telecom-collega’s France Télécom, Telecom Italia en zelfs Belgacom met bijvoorbeeld het aanbieden van xDSL TV diensten, doet niet onder aan de vreemde veronderstelling van Casema dat er ‘ongewenste machtsconcentratie van KPN’ zijn die ‘zorgen voor scheve marktverhoudingen’ waar in de optiek van de kabelaar de ‘consument’ de ‘dupe’ van is.

Uit de mond van Casema zijn dit soort zaken uiteraard uiterst gekleurd en veelal éénzijdig. Casema lijkt zich met de opmerking voor te doen als behartiger van deze consument (wij weten wat goed voor u is!), waar Casema de afgelopen jaren schromelijk te kort is geschoten in het correct behandelen en het op een aantrekkelijke wijze aanbieden en beprijzen van haar televisie-produkten voor diezelfde consument. Die consument die- ter vergelijking – in gebieden waar nog steeds gemeentelijke kabelaars het voor het zeggen hebben, duidelijk andere ervaringen hebben, zo bewijst de praktijk in de tegenstelling tussen grote en kleine publieke kabelaars!

Of Casema ook zal vertellen dat Nederland een Europese anomalie is wat betreft de primaire televisie-infrastructuur dat alleen net zo in België voorkomt en dat het een verklaring is voor aanbod, beprijzing en regelgeving, valt te betwijfelen. Af te wachten valt hoe de vaderlandse pers het propaganda-initiatief van Casema zal behandelen en uitwerken op haar redactionele pagina’s…..

DIT IS EEN COLUMN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *