CDA: Verpolitiekt bestel!?

Het Christen Democratisch Appèl (CDA) wil dat de Tweede Kamerfracties mee mogen praten over de toelating van omroepverenigingen. Ondanks dat de Mediawet hier niets over regelt heeft CDA-kamerlid Joop Atsma zich hierover uitgelaten waarbij deze aangeeft dat een ‘adviserende’ stem uit het parlement gewenst is.

Nog los van het gegeven dat het een politieke kwestie is of nieuwe omroepverenigingen wel of niet worden toegelaten getuige de weigering van DeNieuwe Omroep door voormalig PvdA-staatssecretaris Rick van der Ploeg, wil het CDA het blijkbaar meer dan ooit politiseren onder het mom dat het bestel ‘niet open genoeg’ zou zijn. De veelal met dédain omgeven overheersende (maar vooral overschreeuwde) mening in publiek omroepland als zou het Nederlandse omroepbestel het enige en beste ter wereld zijn vanwege de vermeende ‘pluriformiteit’ en het hekelen van unitaire omroepen (aangeduid als ‘staatsbestel!’) gecombineerd met een (al bestaand) bestuurlijk verpolitiseerd bestel, raken dan als reden om tegen een unitair omroepbestel te zijn, noch kant, noch wal en getuigt eerder van de welbekende wijsvinger-mentaliteit jegens andere landen die Nederland soms wordt verweten.

Dat het huidige bestel al gepolitiseerd is, bleek uit opmerkingen van CDA’er Harm Bruins Slot (voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS) tijdens een persgesprek uit de afgelopen maand waarin deze te kennen gaf binnen het CDA een flinke lobby te voeren. Daarbij gaf Bruins Slot aan dat het door de partij gepresenteerde rapport zeker geen fractiestandpunt is, en er het zijne voor te doen om dat te voorkomen.
Het rapport dat door een commissie waarin o.a. KRO voorzitter Frans Slangen zitting nam, is gemaakt, alle macht naar omroepverenigingen te laten terugkeren. Tegelijkertijd ontkent de Raad van Bestuur van de NOS politiek benoemd te zijn, ondanks het duidelijke instemmingsrecht van de staatssecretaris van OC&W van de benoeming.

Opvallend in dat kader is ook een per ongeluk ‘namens’ de beleidswoordvoerder van de NOS verstuurde OC&W-mediabegroting van het ministerie van OC&W aan de perslijst van de NOS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *