RTL Nederland: IP&RTL marketingcommunicatie samen?

Uit een naar DutchMedia uitgelekt intern verslag blijkt dat bij RTL Nederland het budget voor de afdeling marketingcommunicatie in 2005 is vastgelegd op 400.000 euro. Onder dit budget vallen zowel de communicatie-afdelingen van IP (IPN SA) alsmede RTL Nederland waaronder RTL Persdienst en RTL Publieksvoorlichting.
Uit het verslag blijkt eveneens dat er een integratieproces gaande is tussen de afdelingen marketingcommunicatie van RTL Nederland en haar reclameverkoopmaatschappij IP. Hiertoe heeft RTL Nederland het ‘Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen’ ingehuurd ter ‘individuele of collectieve begeleiding’ van het personeel. Dit bureau – alwaar o.a. psychologen in dienst zijn – is gespecialiseerd in ’emotiemanagement, stressmanagement en de rol van de gesteldheid van mensen’. Zowel Jacqueline Hekkers (directeur communicatie RTL Nederland) alsmede Ariaen de Jong (manager communicatie & PR IP) zijn hier intensief mee bezig.

RTL Nederland blijkt verder vooral bezig te zijn met het organiseren van (eigen) feestjes. Op 18 november is het eerst volgende feest, waarna er een ‘sinterklaasfeest’ en een nieuwjaarsborrel in de planning staan. IP verhuist als laatste bedrijfsonderdeel van RTL Nederland morgen (22 oktober) vanuit Amstelveen naar de nieuwe RTL-huisvesting op het Hilversumse Mediapark.

Het hoofd distributie van RTL Nederland (John de Jong) heeft per ongeluk geen kantoorplek gekregen in het nieuwe RTL-gebouw. Samen met zijn secretaresse zit De Jong ‘op de gang’ in het RTL Nederland-gebouw. Opvallend voor een bedrijf dat – met het verliezen van kabeldistributie van bijvoorbeeld RTL FM – belang zegt te hechten aan distributie, maar de eigen distributiemedewerker geen werkplek gunt in haar nieuwe gebouw. John de Jong is nota bene één van de weinige nog bij RTL actieve medewerkers die sinds de start van RTL Véronique in 1989 bij het bedrijf werkzaam is.

UPDATE: John de Jong blijkt wel degelijk een werkplek te hebben verkregen, alhoewel nog een interne discussie gaande is over waar deze definitief zal komen; de betiteling in het intern verslag ‘op de gang’ blijkt gelezen te moeten worden als ‘bij de gang’.

P.s.> Getracht is RTL Nederland-directeur Fons van Westerloo te contacteren over bovenstaande, maar deze was vanwege vakantie niet bereikbaar voor een reactie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *