Italie: gevangenneming journalisten kan niet meer

Met het schrappen van wetsartikelen die het mogelijk maakten om bij smaad en demonisering journalisten middels strafrechterlijke vervolging gevangen te laten nemen, komt in Italië een einde aan vrijheid beperkende regelgeving. De Italiaanse Tweede Kamer heeft hier vorige week mee ingestemd; de Italiaanse senaat zal nog een definitief oordeel over moeten afgeven over de intrekking van de wetsartikelen. Journalisten kunnen nog wel geldboetes krijgen van 3.000 (bij een ‘simpele’ vorm van smaad/demonisering) tot 10.000 euro. Ook kan een rechter journalisten verbieden een tot zes maanden hun vak te mogen uitoefenen door een publicatieverbod.
De Vakgroep van journalisten uit Lombardia noemt de wetswijziging met het continueren van de mogelijkheid op het verbod op het uitoefenen van het beroep ‘niet overtuigend’, waarbij de vakgroep van journalisten verplicht wordt om een disciplinaire code op te stellen opdat de journalist gesanctioneerd kan worden. Volgens de vakgroep is het makkelijk om een aanklacht te verkrijgen en zou dit beperkend werken voor het schrijven van artikelen, want ‘wie wil zijn baan riskeren als journalist’? In Italië is – in tegenstelling tot Nederland – het beroep journalist GEEN vrij beroep en dient men aangesloten te zijn van de vakgroep van journalisten waarvoor een toelatingsexamen dient te worden behaald.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *