Rai: ethische code: onrust over censuurmaatregel?

De publieke Italiaanse omroep Rai heeft met het versturen van een ‘ethische code’ als bijvoegsel bij het salarisstrookje van oktober onrust veroorzaakt bij haar medewerkers. De operationeel algemeen directeur Flavio Cattaneo stelde in de code dat Rai-medewerkers zich moeten onthouden van commentaren die het imago van de Rai kan beschadigen. De Rai stelt dat bij overtreding disciplinaire maatregelen genomen kunnen worden en de werkrelatie in het geding kan komen. De vakbond van Rai-medewerkers, UsigRai is woedend over de maatregel en spreekt van onacceptabele codes die eenzijdig worden opgelegd en adviseert haar leden de brief met de code retour te zenden. UsigRai die ook stelt dat de ethische code niet besproken niet besproken is met haar, krijgt in repliek van de Rai-directie de mededeling dat dat wel het geval zou zijn geweest. De Rai stelt eveneens dat het heel ‘normaal’ zou zijn een dergelijke code bij bedrijven te hanteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *