‘Al Manar kan Nederlandse toestemming aanvragen?’

De Libanese zender Al Manar kan volgens het Commissariaat voor de Media een Nederlandse uitzendlicentie aanvragen. Volgens een uitleg in antwoord op vragen van DutchMedia over die mogelijkheid stelt een woordvoerder dat niet op voorhand een vergunning geweigerd wordt, ‘met het oog op de in artikel 7 van de Nederlandse grondwet neergelegde vrijheid van meningsuiting. Een verwachte overtreding van de mediawet kan echter wel reden zijn tot weigering; oproepen tot haat (‘hate speech’) is volgens het Commissariaat ‘als zodanig’ NIET verboden en aldus toegestaan volgens de Mediawet.

Het Commissariaat wijst er overigens wel op dat artikel 22bis van de Europese tv-richtlijn regelt dat EU-landen er ‘zorg voor moeten dragen’ dat tv-programma’s geen ‘aansporing bevatten tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit.’ Een verbod op ‘hate speech’ is volgens de zegsman ‘niet omgezet (geïmplementeerd) in de Mediawet aangezien artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht hier reeds in voorziet. Mocht Al Manar in haar programma’s oproepen tot haat en/of geweld tegen bijvoorbeeld joden/Israëliërs, dan zou op grond van dit artikel het Openbaar Ministerie kunnen ingrijpen’.

De zender Al Manar waarvan duidelijk is dat het banden heeft met de terreurorganisatie Hezbollah, en die veroordeeld is in Frankrijk vanwege antisemitisme en het oproepen tot haat, heeft in Frankrijk op basis van het niet hebben van een EU-licentie een uitzendverbod gekregen op de satellieten van de in Frankrijk gevestigde Eutelsat-satellieten (waaronder Hotbird).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *