Regering: onwerkbare situatie dreigt bij LPO

Een ‘onwerkbare situatie’ dreigt bij de publieke landelijke omroep (LPO) als de AVRO en de TROS hun ‘orientatie op een commerciele toekomst tot in het voorjaar van 2005 voortzetten’. Dit schrijft de staatssecretaris van OC&W (Medy van der Laan, D66) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Van der Laan komt dan de ‘samenwerking ernstig onder druk te staan’. De staatssecretaris stelt dat de regering er ‘daarom bij beide omroepen op aan zal dringen nu snel te beslissen of ze onderdeel willen blijven uitmaken van de landelijke publieke omroep. Daarmee stuurt Van der Laan aan op duidelijkheid voor 1 januari 2005 als nieuwe erkenningen voor omroepverenigingen per 1 september worden verleend. De regering stelt daarbij dat ‘omroepverenigingen die een aanvraag hebben ingediend voor een erkenning, zich niet tot het laatste moment ook kunnen oriënteren op een alternatieve, commerciële toekomst.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *