Tendentieuze Nederlandse Omroep Stichting?

OPINIE-Onderstaande opvallende reacties zijn uit het gastenboek van het NOS Journaal overgenomen naar aanleiding van enkele uitzendingen in de afgelopen week. De vraag komt daarbij op of de Nederlandse Omroep Stichting voldoet aan het criterium om verslag te doen op ‘evenwichtige wijze’ en een beeld van de samenleving en van de onder de bevolking levende interesses en inzichten op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied te tonen zoals artikel 13c lid 2 voorschrijft. Of is het NOS-Journaal voortaan de nieuwste actualiteiten/opinierubriek?
================
Hedenavond (6 nov.) werden reacties in de samenleving op de moord van Theo van Gogh gepresenteerd in het NOS-journaal. Marga van Praag interviewde een medewerker van een particulier emigratiebureau, die desgevraagd meldde dat niet te bewijzen is of er meer emigratie-interesse is n.a.v. de moord op Theo van Gogh. Toch bouwde het NOS-journaal hier een minutenlang item omheen waarin Marga van Praag aanstaande emigranten interviewde. Inhoud en toonzetting van het item ervaar ik als erg tendentieus. Ik begrijp niet dat een publieke omroep als de NOS haar verantwoordelijkheid niet bedachtzamer oppakt. Waarom dit soort stemming makende, niet op bewijzen gebaseerde, berichtgeving in een tijdperk waarin er al genoeg spanning in de samenleving is?

Lia Scholten

06-11-2004
Het is alweer een tijdje geleden dat Hans Laroes een “verantwoording” heeft afgelegd. Ik hoop dat hij binnenkort uitlegt waarom de redactie heeft besloten om op 4 november om 17.30 uur een extra journaal uit te zenden in verband met de dood van Arafat. Zoals gewoonlijk schakelde ik bij dit nieuws direct door naar BBC World en CNN. Het viel mij op zij nog geen “breaking news” hadden om het overlijden van Arafat wereldkundig te maken. Was dit voor jullie in Hilversum geen signaal dat jullie misschien de verkeerde beslissing hebben genomen? Zijn jullie niet op grond van te vage geruchten gaan uitzenden. En wat helemaal verbijsterend was dat na de mededeling van correspondente Saskia Dekkers dat de man nog in leven was, er een In Memoriam wordt uitgezonden!

Jeroen de Zanger

Geachte Redactie,

Ik heb me de laatste dagen nogal ge-ergerd aan uw berichtgeving over de Amerikaanse verkiezingen. Uw reporters en de meeste van de door u uitgenodigde analisten en commentatoren gaven duidelijk te kennen (verbaal en non-verbaal) dat ze hoopten op een overwinning van Kerry. Als belastingbetaler heb ik echter recht op neutrale berichtgeving door de ook met mijn geld gefinancierde publieke omroep. Ik meen over voldoende kennis van zaken te beschikken om de gebeurtenissen in Amerika te kunnen duiden en verwacht van u vooral de feiten te vernemen op basis waarvan ik zulks kan doen. Gebalanceerde commentaren en paneldiscussies, zoals die regelmatig door BBC World worden uitgezonden, stel ik ook op prijs. Maar niet de (achteraf misplaatste) opgetogenheid van uw berichtgevers toen aanvang gisternacht de kandidaat van hun voorkeur leek af te stevenen op een overwinning. Uit pure ergernis heb ik de ontwikkelingen via CNN moeten volgen.

Met vriendelijke groeten,
Bert Heesink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *