Standpunten publieke bestel

Door hierop te klikken kan een ieder op de website van het ministerie van OC&W de zeer uiteenlopende standpunten nog eens nalezen van veel betrokken mediaspelers rondom de inrichting van het publieke bestel

Opvallend is dat de Nederlandse Vereniging van Commerciele Radio (NVCR) wèl namens de commerciele landelijke radiosector heeft gereageerd, terwijl de branchevereniging van de landelijke commerciele tv-zenders (VESTRA) blijkbaar ‘geen mening’ heeft. Ook SBS Broadcasting BV en het te Luxemburg zetelende RTL Nederland SA die wèl procedures voeren tegen de publieke landelijke omroep, hebben niet gereageerd bij de staatssecretaris over hun bezwaren of ideeën rondom de (landelijke) publieke omroep..

Verder valt op dat BNN, NPS, VARA, TROS, VPRO, IKON, BOS, HOS, MAX en SOCUTERA wel allen individueel hebben gereageerd terwijl omroepen als NCRV, KRO, EO, AVRO alsmede de Raad van Bestuur van de NOS en NOS-RTV niet hebben gereageerd. Wel is het beroemde tienpuntenplan ingebracht door de A-omroepen en meldt de NPS dat het niet is gelukt als landelijke publieke omroeporganisaties een gezamenlijk standpunt te formuleren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *