Nutsbedrijven Maastricht sneller bij Essent NV

NV Nutsbedrijven Maastricht zal sneller worden geintegreerd binnen Essent NV. Dit blijkt uit een raadsvoorstel voor de gemeente Maastricht dat op 26 april aankomende wordt behandeld door de Maastrichtse gemeenteraad. De meerderheid van NV Nutsbedrijven Maastricht werd eind 2000 al verkocht aan Essent NV, maar afgesproken werd dat tot 2007 het bedrijf als zelfstandige entiteit kon blijven bestaan.

Essent NV stelt nu ‘om redenen van bedrijfsvoering’ dat het een versnelde integratie wenst. Hiertoe zal Essent NV 3,1 miljoen euro ineens betalen als afbetaling van dividend aan de gemeente Maastricht (waarop het oorspronkelijk tot en met 2006 recht had). De gemeente Maastricht zal op haar beurt 1,2 miljoen euro betalen ter afkoop van een kantoorcomplex.
Essent NV op haar beurt garandeert werkgelegenheid in Maastricht door het regiokantoor van het netwerkbedrijf Limburg-Zuid te Maastricht te vestigen. 15 medewerkers van NV Nutsbedrijven Maastricht zullen bij Essent Kabelcom komen te werken; waarmee in totaal na de integratie 260 mensen voor Essent Kabelcom in de provincie Limburg actief zullen zijn (medio 2004 was dit 180).

Boekhoudkundig gezien viel Nutsbedrijven Maastricht al onder Essent NV. De verwachting is dat de iets meer dan 58.000 kabelklanten binnenkort te maken zullen krijgen met Essent Kabelcom en dat het kabelaanbod gelijk getrokken zal worden met dat van de rest van Limburg. In de te aanvaarden overeenkomst staat dat de ‘gemeente zich wel realiseert dat specifieke situaties die enkel binnen de gemeente Maastricht gelden, zullen vervallen’. Daarbij meldt de overeenkomst dat er uniformering plaats zal vinden van het diensten- en productenpakket. Jan Bakker, woordvoerder van Essent Kabelcom, zegt hierover desgevraagd dat hierover nog geen duidelijkheid bestaat, maar dat een werkgroep bezig is met het integratieproces. Een kabelabonnement bij Nutsbedrijven Maastricht kost 12,61 euro per maand (voor 34 tv- en 26 radiostations); Essent Kabelcom vraagt 14,95 euro per maand (voor 36 tv- en 36 radiostations, inclusief het digitale basisaanbod van TV Home). Nutsbedrijven Maastricht biedt overigens al (tegen extra betaling) een soortgelijk digitaal pakket aan als Essent Kabelcom (Maastricht TV Digitaal) en internet via de kabel (@Home).

Het schema voor de overdracht van aandelen blijft overigens van kracht. Op dit moment bezit Essent NV 85,6 % van NV Nutsbedrijven Maastricht; op 31 december 2006 zal dit 100 % zijn. De versnelde integratie zal contractueel na ondertekening met terugwerkende kracht op 1 januari 2005 plaats vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *