Casema: lager verlies, hogere omzet

Casema boekte in 2004 een hogere omzet en een lager verlies. Dit blijkt uiet het jaarverslag dat Casema Holding BV tegenover DutchMedia heeft geopenbaard. Na het recordverlies van 81,2 miljoen euro in 2003 op 258,29 miljoen euro omzet, draaide het kabelbedrijf in 2004 een verhoogde omzet van 283,47 miljoen euro met 29,74 miljoen euro nettoverlies. Het bedrijf draaide een ‘operationeel resultaat’ van 21,03 miljoen euro en 27,3 miljoen euro verlies voor belasting na rente. De verbeterde resultaten kwamen doordat in 2003 een ‘herfinanciering’ en reorganisatie plaats vond. De verliezen in 2004 worden vooral veroorzaakt door rentelasten. Verhoogde internet-inkomsten, maar vooral verhoogde radio- en televisietarieven droegen bij tot de verhoogde omzetstromen.

Woordvoerder Gradus Vos meldt desgevraagd dat de negatieve resultaten vooral veroorzaakt werden doordat de belastingdienst de regels veranderde waardoor bepaalde resultaten anders ingeboekt dienden te worden. Over het jaar 2005 zegt de Casema-woordvoerder te verwachten dat het kabelbedrijf voor het eerst na jaren weer netto winst zal kunnen schrijven.
Het resultaat 2003 is dan ook volgens het jaarverslag 2004 bijgesteld op 81,22 miljoen euro, terwijl het jaarverslag 2003 nog 56,4 miljoen euro netto verlies meldde.

Casema heeft in 2004 het aantal analoge abonnees licht zien dalen: bijna 7500 Casema-abonnees deden de kabel netto de deur uit; 1,338 miljoen abonnees bleven Casema daarentegen trouw. Het aantal digitale kabel tv-abonnees daalde in 2004 drastisch voor Casema: van 27.000 eind 2003 naar bijna 18.000 eind vorig jaar. Inmiddels is met de nieuwe strategie het aantal abonnees overigens weer boven het niveau van eind 2003: in februari rapporteerde Casema meer dan 29.500 abonnees. Onduidelijk is hoeveel hiervan een extra abonnement afneemt, aangezien Casema sinds begin december een uitgebreid basisaanbod als onderdeel van het (duurder geworden) analoge standaardabonnement meelevert. Naast deze klanten telt Casema ook (eind december jl.) circa 248000 internetklanten (zowel Wanadoo Cable als ‘eigen’ Casema Internetklanten)

Casema wijzigde overigens de vennootschap waarover het rapporteert: voorheen was het NV Casema waarover de jaarresultaten betrekking hadden: dit is nu Casema Holding BV (de ‘hoogste’ holding waarin Carlyle Group, Providence Equity Partners en GMT Communication Partners via Cable Acquisititions SARL hun Casema-belangen houden).

Het jaarverslag van Casema Holding BV heeft DutchMedia gepubliceerd en is te vinden door hierop te klikken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *