NVCR verliest procedures FunX

De Nederlandse Vereniging voor Commerciële Radio (NVCR) en haar leden hebben de meeste procedures tegen de lokale publieke randstad-zender FunX verloren bij het Commissariaat voor de Media. Dit blijkt uit de uitspraak die het Commissariaat voor de Media op 14 april jl. heeft gedaan.

De NVCR en haar leden stelden in een procedure dat de ‘landelijke’ uitzending van FunX Amsterdam via de kabel, satelliet, internet alsmede FunX Plus via internet verboden zouden zijn vanwege strijdigheid met de Nederlandse en Europese wet. Daarbij stelde de NVCR dat sprake is van concurrentievervalsing en staatssteun.
Het Commissariaat voor de Media stelt in haar beoordeling dat ‘bovenlokale’ verspreiding is toegestaan, maar dat “van belang is dat de inhoud van het programma lokaalgericht is, althans voldoet aan het opgelegde voorschrift”. Voor FunX Plus – dat uitsluitend via internet te ontvangen is – heeft het Commissariaat geoordeeld dat ‘als onderdeel van de neventaak FunX te voldoen aan de programmavoorschriften en derhalve een lokaal karakter te hebben’. De 3,5 minuut die FunX dagelijks speciaal voor FunX Plus maakt, doet daar voor het format niet aan af, aldus het Commissariaat. Bovendien stelde het Commissariat voor de Media dat geen sprake is van concurrentievervalsing, noch staats-steun en niet terug te komen op eerder genomen besluiten aangaande de legitmiteit van FunX.

De licentiehouders van FunX (de lokale publieke omroepen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben overigens wel een waarschuwing verkregen vanwege overtreding van de norm Informatie, cultuur en educatie (ICE). Uit een rapportage van februari jl. blijkt dat uit een steekproef van eind januari dat het Commissariaat voor de Media het percentage ICE op 21,7 % heeft vastgesteld, terwijl dit 50 % dient te zijn voor FunX. FunX gaf in haar rapportages aan dat het het gehalte ICE per 1 maart jl. op 46,6 % heeft gebracht en dat er een definitiediscussie plaats vindt (mbt het ANP nieuws) en ze een procedurefout heeft gemaakt. Binnenkort zal het Commissariaat opnieuw controleren hoe de ICE-norm bij FunX wordt nageleefd; in die zin stelt het Commisariaat de commerciele radiostations in het gelijk.

FunX-directeur Willem Stegeman zegt in reactie tegenover DutchMedia dat de uitspraak ‘conform de verwachting is’ en zegt te hopen dat de ‘stemmingmakerij richting FunX’ vanuit de commerciële radiostations nu voorbij kan zijn. Stegeman erkent echter wel dat nog aan de ICE-norm gewerkt moet worden. Martin S. Banga (voorzitter NVCR en werkzaam voor Sky Radio Ltd) stelt in een reactie de uitspraak nog niet ontvangen te hebben en daardoor nog geen reactie te kunnen geven, maar deze na ontvangst te zullen bestuderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *