RTL in NL volgt M6 voor TV; Duitsland voor radio

Uit het deze week verschenen jaarverslag van RTL Group SA blijkt dat de Nederlandse dochter RTL Nederland (RTL 4, RTL 5, Yorin, RTL FM en Yorin FM) modellen volgt van de deelnemingen in resp. Frankrijk en Duitsland. Dit heeft DutchMedia na bestudering van het jaarverslag kunnen constateren. De jaar-resultaten waren overigens al eerder bekend gemaakt. Het Nederlandse management (onder leiding van Fons van Westerloo) doet bijna altijd overkomen alsof het volledig zelfstandig opereert en een volstrekt eigen verantwoordelijkheid heeft. In het RTL Group- jaarverslag over de Nederlandse operaties wordt de afhankelijkheid van het in Duitse handen zijnde – maar in Luxemburg gevestigde RTL Group SA nog eens onderstreept.

Voor de televisie-activiteiten (RTL 4, RTL 5, Yorin) spreekt het jaarverslag van snelle voortgang met haar gediversificeerde business die volgens het succesvolle model van M6 uit Frankrijk worden behaald. M6 heeft een zakelijk model met een hoofdzender en een aantal themazenders (W9, Teva, Paris Premiere, drie M6 Music-zenders, alsmede jointventurethemazenders (waaronder TF6 en Serie Club), een homeshopbedrijf (M6 La Boutique), een productiemaatschappij, een internetbedrijf en een licentie/muziekuitgeefbedrijf . Ook heeft M6 een deelneming in het betaaltelevisieboeket TPS dat via satelliet en xDSL uitzendt.

Voor de radio-activiteiten stelt RTL Group SA dat RTL FM en Yorin FM ondersteuning krijgen van RTL Radio Deutschland die met twee radiostations en deelnemingen in nog eens 14 radiostations actief is. Kortom RTL Radio Deutschland zou uitkomst moeten bieden voor de financieel zeer slecht draaiende radio-activiteiten. Voor de Nederlandse radio-activiteiten van RTL Group SA blijkt uit staatjes uit het jaarverslag in de vergelijkingen dat in de loop der jaren een redelijk pijnlijke neergang van het luisteraandeel is bereikt.

Het zelfstandig beursgenoteerde M6 is overigens niet voor 100 %, maar voor 48,8 % in handen van RTL Group SA.

Kortom: Uit het jaarverslag valt meer dan ooit af te leiden dat Fons van Westerloo ondanks zijn regelmatige statige optreden met grote woorden aan de leiband loopt van Gerhard Zeiler, de algemeen directeur van RTL Group SA, een naar Duitsland gehaalde Oostenrijker.

Het beursgenoteerde RTL Group SA wordt voor 90,4 % gecontroleerd door Duitse Bertelsmann AG.

Het RTL Group SA jaarverslag 2004 is te vinden door hierop te klikken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *