FunX: politieke beinvloeding?

COLUMN-FunX, het publieke radiostation dat zich expliciet op jongeren richt in de vier
grote steden in de Randstad, bezondigt zich voor het eerst in haar bestaan aan (indirecte) politieke
beïnvloeding van haar luisteraars. Alhoewel FunX beweert niet aan politiek te doen en hier slechts aan bewustwording te doen, nodigt het in het kader van het referendum over de EU-Grondwet éénzijdig uit het politieke JA-kamp PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos uit in de ochtendshow op de dag van de verkiezing. Bos is in een JA-campagne bezig kiezers te overtuigen ‘JA’ te gaan stemmen bij het referendum. Het radiostation claimt dat Wouter Bos geen campagnezendtijd krijgt, alhoewel het onderwerp in het ochtendprogramma het referendum is waarover discussie zal plaats vinden met luisteraars. Wouter Bos krijgt in de zendtijd die hij verkrijgt als enige politicus ruimte om in zijn JA-campagne zijn JA te verdedigen tegenover de kritische benadering van de presentatoren en luisteraars. Politici die tegen de grondwet zijn krijgen GEEN ruimte in discussie te gaan met luisteraars. Het was Jan Marijnissen (SP) die constateerde dat met name radio- en tv-uitzendingen zich schuldig maken aan het veel vaker aan bod laten komen van (politieke) VOORstanders van de EU-grondwet dan TEGENstanders, opdat de kiezer beïnvloed wordt. Marijnissen noemde daarbij het NOS-journaal een ‘propagandist voor de grondwet’ en ‘verlengstuk van de regering’. Als in navolging ook ten behoeve van jongeren de populaire publieke Randstad-zender FunX voor de jongere randstedelijke doelgroep slechts VOORstanders uit de politiek ten gehore laat komen, maakt het zich net als het NOS Journaal schuldig aan het zijn van een propagandist voor de grondwet. De verantwoordelijkheid om uiteindelijk middels het gebalanceerd aan bod laten komen van VOOR én TEGENstanders zou primair de taak moeten zijn van radio- en tv-zenders, opdat de kiezer uiteindelijk zijn keuze kan bepalen zonder dat met het weglaten van één der beiden de balans verkeerd uitslaat. Dit geldt ook voor FunX die als publieke omroep in de ether ook een publieke verantwoordelijkheid heeft en dit goed kan maken om voor 1 juni bijvoorbeeld Jan Marijnissen uit te nodigen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *