Berlusconi’s Mondadori stort zich op radiomarkt!

Wat aantallen radiostations betreft is het grootste aantal radiostations in Europa vermoedelijk Italiaans. En juist op deze markt hadden deelnemingen van het bedrijf Fininvest van de Italiaanse premier Silvio Berlusconi tot dit jaar geen bezittingen. Nadat eerder dit jaar het oudste landelijke commerciele in Italië gevestigde radiostation Radio 101 werd gekocht door uitgeversdochter Mondadori, kondigde de uitgever aan voor 20,4 miljoen euro 62 zenders van LatteMiele (van Franco Mignani) te kopen. LatteMiele is één van de (semi)nationale commerciele (syndication)zenders die louter Italiaanstalige muziek draait. Eind maart kocht het nog 17 radiofrequenties van het Veneziaanse Radio ’80 voor 7,5 miljoen euro. Voor Radio 101 betaalde Mondadori 39,6 miljoen euro, waarmee het uitgeversbedrijf van Berlusconi’s Fininvest zich inmiddels voor 67,77 miljoen euro in de Italiaanse radiosector heeft ingekocht, inclusief een deelname van 10 % in het alternatieve rockstation uit Milaan, Rock FM.

Dankzij de wijziging van de Italiaanse communicatie & mediawetgeving door de regering Berlusconi vorig jaar, kunnen de bedrijven van Berlusconi nu naast televisie ook actief worden op de radiomarkt. Na de overname van Radio 101 heeft Mondadori de zender omgedoopt tot ‘R101’ en als één van de eerste wijzigingen het radionieuws ondergebracht bij de internetredactie van de televisiedeelneming van Berlusconi: Mediaset. Ook is het de verwachting dat R101 zal aansluiten bij de amusementsonderdelen van de tv-zenders van Mediaset (Canale 5, Italia 1 en Rete 4). Italiaanse mediaspecialisten speculeren over meer overnames die de bedrijven van Berlusconi in de radiosector zou willen plegen. Het grootste aantal radiostations in Europa is vermoedelijk Italiaans, maar bestaat tegelijkertijd uit veel kleine radiostations. Voor zover bekend staan de grootste Italiaanse radiopartijen als RTL 102.5, de radiostations van uitgever l’Espresso (Radio Deejay, M2o en Radio Capital), de radiostations van uitgever RCS Mediagroup (RIN en CNR) alsmede Finelco (Radio 105 & RMC) en Eduardo Montefusco (RDS) niet te koop.

Met name vanuit de gedachte om in navolging van de televisiemarkt de radiomarkt te kunnen veroveren, biedt dit perspectief voor de bedrijven van Berlusconi om een belangrijke radiospeler te worden. Zoals bekend beheerst Mediaset, waar Berlusconi’s Fininvest de grootste aandeelhouder van is (35 %), de Italiaanse mediasector met circa 2/3 van de reclamemarkt. Dankzij de regering Berlusconi die definitie van een televisiemarkt heeft vervangen door de algehele communicatiesector, hebben de bedrijven van Mediaset en Fininvest daarbij een nagenoeg ongekende mogelijkheid verder te groeien. Fininvest behaalde in 2004 een netto geconsolideerde omzet van 5,3 miljard euro (in 2004 nog 4,8 miljard) met een geconsolideerde netto winst van 332 miljoen euro, 38,4 % meer ten opzichte van 2003. Fininvest keerde 170,5 miljoen euro uit aan als dividend aan haar aandeelhouders, lees de familie Berlusconi, 17 % meer ten opzichte van 2003.


‘Als u betaalt, is het gratis’

COLUMN-Casema heeft een nieuwe wijze van promotiecampagne voeren. De kern hiervan is: ‘Het is voor onze abonnees gratis!’ Oftewel als u betaalt is het gratis. Deze uitspraken worden gedaan in het kader van een uitspraak in een kort geding die KPN had aangespannen. Dat bijna niets ‘gratis’ is in het leven, ontgaat Casema wellicht, net zoals dat ‘gratis’ Casema Digitale Televisie niet voor alle betalende Casema-abonnees beschikbaar is en evenmin wordt meegeleverd. Immers betalende abonnees op het beperkte analoge (budget)pakket verkrijgen GEEN ‘gratis’ digitale televisie, maar zijn wel abonnee. En het digitale kabelaanbod is niet overal in het Casemagebied beschikbaar. Dat Casema de tarieven voor haar trouw betalende abonnees jaar-op-jaar fors verhoogt (nu 14,95 euro per jaar voor het standaardpakket, uitzonderingen daargelaten) rechtvaardigt het voor Casema blijkbaar dat het digitale kabelaanbod voortaan ‘gratis’ is. Casema claimt nu dat KPN geen ‘gratis’ tv-product voor haar abonnees levert en dat KPN ‘kennelijk’ geen commercieel antwoord heeft. Als KPN wèl gratis digitale televisie zou aanbieden of als DVB-T in Nederland – net als de meeste Europese landen – ongecodeerd zou worden uitgezonden, dan is te bedenken dat Casema zou roepen ‘ONEERLIJKE CONCURRENTIE’. Kortom het is nooit goed voor Casema! Maar ach, reclame is nu eenmaal een woordenspel….?

Stutterheim lanceert Studio 80

Onder de naam Studio 80 is ID&T-eigenaar Duncan Stutterheim samen met Dick Koopman gestart met een vrijplaats ter bevordering van ‘eigentijdse nieuwe electronische dansmuziek’. Daarbij wil Studio 80 middels een daadwerkelijke ‘studio’ locatie aan het Amsterdamse Rembrandtplein deze ruimte beschikbaar stellen als ontmoetingsplek, maar ook als ‘flexkantoor’ en danceruimte in de avond.

De naam Studio 80 wordt ook gekoppeld aan het nieuwe internetradiostation dat de ondertitel ‘Free your Mind’ heeft gekregen. Het internetradiostation zendt daarbij alle content uit die in Studio 80 wordt geproduceerd en zendt muziek uit die vooral het ‘eigen publiek, hardstyle, electro en andere undergroundstijlen niet moet doen vergeten’. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de zender ID&T Radio zou heten. Uiteindelijk doel van de initiatiefnemers is om te komen tot een digitaal televisiekanaal.

Het radiostation Studio 80 is te beluisteren door HIER op te klikken in een kwaliteit van 192 kbit/s

De website van Studio 80 is te vinden door HIER op te klikken

NOS: 9,6 miljoen batig saldo dankzij Nozema

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft over 2004 een zeer positief exploitatiereslultaat behaald. Dit blijkt uit de resultatenrekening 2004 van de NOS die DutchMedia heeft verkregen.
Dankzij een dividenduitkering van zenderexploitant Nozema NV is het batig saldo over 2004 voor de NOS 9,6 miljoen euro. In totaal haalde de NOS 741,46 miljoen euro aan inkomsten via voornamelijk de staat (waaronder STER inkomsten) binnen. In 2003 was dit 741,6 miljoen euro. De omroepverenigingen kregen in 2004 464,08 miljoen euro toebedeeld; in 2003 was dit nog 478,49 miljoen. Van dit bedrag was 388,53 bedoeld voor televisie en 64,48 miljoen voor radio; waarbij nog 11,07 miljoen euro voor internetactiviteiten van de omroepverenigingen beschikbaar is gesteld.

Terwijl de NOS als publieke landelijke omroep in 2003 nog 21,8 miljoen euro als resultaat zonder deelnemingen/rente e.d. behaalde, was dit in 2004 een tekort van 40.000 euro. De NOS is voor 40 % eigenaar van wat inmiddels is omgevormd tot Nozema Services NV die voor 9,2 miljoen euro aan dividend uitkeerde. Zoals bekend staat Nozema Services NV in de verkoop. De NOS betaalt overigens als opdrachtgever de zenderexploitant die exclusief de etherdistributie voor de analoge radio en televisie-zenders van de NOS verzorgt, royaal. Onder de noemer distributie meldt de NOS 23,06 miljoen euro te hebben uitgegeven in 2004; in 2003 was dit nog 20,68 miljoen euro. Voor de satellietdistributie (bij Canal Digitaal Satelliet) gaf de NOS (via het Fonds Omroepreserve) 2,64 miljoen euro uit in 2004.

De NOS bestaat uit NOS-Radio, Televisie en Online die verantwoordelijk is voor de nieuws en sportprogrammering alsmede de bestuurlijke tak van de NOS waaronder de zendercoördinatie en algemene bestuurstaken. De Raad van Bestuur en daarboven de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor het geheel daarvan, maar noemen de bestuurstaken van de publieke landelijke omroep ‘Publieke Omroep’.

Onveranderde salarissen Raad van Bestuur

Uit het jaarverslag blijkt eveneens dat de huidige Raad van Bestuur en de programmadirecteur NOS-RTV een onveranderd salaris hebben ten opzichte van 2003 (toen deze ten opzichte van 2002 fors werden verhoogd met het aantreden van nieuwe leden): Voor het eerst openbaart de NOS deze jaarsalarissen afzonderlijk. Harm Bruins Slot heeft over 2004 (bruto) 203.000 euro verdiend; Cees Vis en Ruurd Bierman elk 188.000 euro. Gerard Dielessen verdient 155.000 euro per jaar. Naast deze salarissen betaalde de NOS ook in totaal 196.300 euro aan pensioenpremies voor de viertal bestuurders. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen elk 5000 euro en 500 euro per vergadering.

Hoge wachtgeldregelingen oude leden Raad van Bestuur

Opvallend dat de oude leden van de Raad van Bestuur die resp. eind 2002 en begin 2003 aftraden een zeer royale wachtgeldregeling verkrijgen. Hans van Beers heeft tot 30 november 2006 nog een saldo van 218.500 euro staan; en verkreeg in 2004 48.500 euro. Peter Dirks heeft een regeling getroffen tot 30 juni 2011. Deze regeling betekent dat Dirks in totaal 894.000 euro kan verkrijgen; in 2003 verkreeg Dirks 136.400 euro. Gerrit Jan Wolffensperger heeft nog tot eind juli 2009 de mogelijkheid om in totaal 615.700 euro te verkrijgen en heeft in 2004 162.300 euro verkregen. Op 31 december 2003 had de NOS voor de oude leden van de Raad van Bestuur in totaal 1,98 miljoen euro gereserveerd als wachtgeld. Onderdeel van de regeling is dat ‘aanvullend inkomen tot 100 % van het laatstgenoten salaris is toegestaan’. Woordvoerder André Matthijsse meldt desgevraagd dat de regeling is overgenomen die voor 1998 van kracht was voor de oude voorzitters van het NOS-bestuur. Die was afkomstig van de rijksoverheid omdat het toen om kroonbenoemingen ging. Wolffensperger en Van Beers waren eveneens door de kroon benoemd. De regelingen voor de huidige Raad van Bestuur zijn overeengekomen met de Raad van Toezicht.

TV-schema’s augustus/nieuw seizoen bekend!

Voor wie het kan interesseren. Aangezien het nieuwe televisieseizoen dit jaar met de start van Talpa en de herprofilering van RTL 5 en RTL 7 (voorheen Yorin) midden in de zomer op 12 augustus begint, is het voor de liefhebbers wellicht interessant om de augustus dagschema’s te bestuderen. De dagschema’s van Talpa, Net 5, SBS 6, Veronica, RTL 4, RTL 5, RTL 7 en de publieke zenders zijn inmiddels geopenbaard (ten behoeve van adverteerders). Talpa’s opening bestaat op 12 augustus uit ‘Linda, Beau & Jack’ om 20:30 uur gevolgd door Borsato & Friends. De overgang van Yorin naar RTL 7 wordt zonder enige speciale aandacht in de schema’s gedaan door simpelweg de programmering van RTL 5 (inclusief RTL Z) van de een op andere dag naar RTL 7 door te zetten en de programmering van het huidige Yorin per 12 augustus op RTL 5 te laten voortzetten.

De schema’s op een rij:
Talpa-dagschema augustus

RTL 4 dagschema augustus
RTL 5 dagschema augustus
RTL 7 dagschema augustus

Net 5 dagschema augustus
SBS 6 dagschema augustus
Veronica TV dagschema augustus

Nederland 1 dagschema augustus
Nederland 2 dagschema augustus
Nederland 3 dagschema augustus

Eerste Kamer accoord met politisering NOS

COLUMN-Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer is accoord gegaan met de politisering van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), de licentiehouder van de publieke landelijke omroep in Nederland. Gevolg van de wetswijziging die D66-staatssecretaris Medy van der Laan heeft doorgevoerd is dat weliswaar de omroepvoorzitters uit het hoogste orgaan (de Raad van Toezicht) van de NOS worden geplaatst per 1 september aankomende, maar dat niet goed is overwogen hoe om te gaan met een Raad van Toezicht zonder omroepvoorzitters.

De staatssecretaris zei desgevraagd dat zij zal streven naar een ‘onafhankelijke’ en ‘deskundige’ samenstelling voor de Raad van Toezicht; wettelijk is hiervoor geen enkele verankering vastgelegd. Immers de benoeming geschiedt voortaan bij ‘koninklijk besluit’, oftewel middels een regeringsbenoeming. De staatssecretaris beloofde weliswaar dat de huidige Raad van Bestuur kan blijven functioneren (tot 2007) bij de benoeming van de nieuwe Raad van Toezicht, daarna is het benoemingsproces weer politieker dan ooit. Immers de door de regering benoemde Raad van Toezicht benoemt op haar beurt met instemming van de staatssecretaris de Raad van Bestuur. Daarbij is de volledig doortrapte politieke benoeming een gegeven. De Raad van Bestuur benoemt op haar beurt de ‘programmadirecteur’ voor NOS-RTV die op haar beurt de hoofdredacties van de NOS-programma’s benoemt. Dat er de afgelopen decenia geen politiek misbruik of gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om de ‘onafhankelijke’ NOS zo in te zetten, is uiteraard geen garantie voor de toekomst. Let wel! In 2002 was er een regering waarin een bepaalde regeringspartij (met name de LPF) op bepaalde momenten wilde ‘afrekenen’ met de publieke omroep.

De huidige regering opent de wettelijke weg hiertoe. De huidige regering had ook kunnen vastleggen dat de Raad van Toezicht op basis van landelijke spreiding en op basis van bepaalde vertegenwoordiging samengesteld had kunnen worden. Weliswaar mogen politici uit gemeentebesturen, provinciebesturen en de staten generaal of ambtenaren bij ministeries geen
zitting nemen in de Raad van Toezicht, ministers zijn daar niet expliciet van uitgesloten en met name ex-politici zullen vermoedelijk gaarne zitting wensen nemen in de Raad van Toezicht. Weinig heil moet gezocht worden in de aankondiging dat de huidige kroonleden uit de Raad van Toezicht als ‘interim’ Raad van Toezicht in afwachting van definitieve benoemingen die functie op zich kunnen nemen. VVD’ers, D66’ers, PvdA’ers en CDA’ers zetelen daarin, waaronder bijvoorbeeld B. Staal (D66), die actief provinciebestuurder is in Utrecht en aldus strijdig met de nieuwe wet daarin zou zetelen!

Opvallend is dat de wettelijke verankering van de netcoördinatoren vervalt met het aanvaarden van de wet. Hierdoor kan de Raad van Bestuur van de NOS ook besluiten geen of slechts één netcoördinator te benoemen. De staatssecretaris noemt dat een ‘versterking’ van de regierol van de Raad van Bestuur. Ook mag de Raad van Bestuur ook zonder instemming van de Raad van Toezicht voortaan met derden overeenkomsten aangaan in het kader van haar taak, maar moet het wel een gedragscode opstellen.

Ander opvallend gegeven is dat met de introductie van prestatie-overeenkomsten tussen regering en de NOS de regering zich het recht voorbehoud bij ‘ernstige verwaarlozing’ van de ‘uit de wet voortvloeiende taak’ om voortaan ook met betrekking tot de inhoud van programma’s en programma-onderdelen in te grijpen. Immers het wetsartikel dat dat moest voorkomen is geschrapt. Daarmee opent de regering zich wettelijk gezien nog eens een voor de democratie gevaarlijke (theoretische) mogelijkheid in te grijpen in de autonomie van de publieke omroep.

Dat er iets moest gebeuren met de structuur in de Hilversumse publieke omroep is duidelijk. Los van de discussies omtrent de nieuwe voorstellen voor na 2008, is met de aanvaarding van de gewijzigde mediawet weliswaar voor de programmering van de drie netten gekozen voor een slagvaardig model, maar het lijkt er op alsof deze regering ‘vergeten’ is dat de publieke omroep ook waarborgen dient te hebben voor een onafhankelijk van de politiek opererend bestuur.

Liberty Global nieuwe merknaam moeder UPC

Liberty Global of voluit Liberty Global Incorporated is de nieuwe merknaam voor de ‘moeder’ van kabelexploitant UPC, ChelloMedia en andere zusterbedrijven die tot voor kort onder UGC oftewel UnitedGlobalCom vielen. Liberty Global is enkele weken geleden ontstaan dankzij de fusie van Liberty Media International en UnitedGlobalCom. Liberty Media International had voor de fusie al een meerderheid in UnitedGlobalCom. John C. Malone blijft in de nieuwe constructie de belangrijkste aandeelhouder van het bedrijf.

De Europese activiteiten zijn in de tussenholding Liberty Global Europe Inc. ondergebracht (voorheen UGC Europe). Liberty Global heeft inmiddels een bedrijfswebsite geopend die door HIER op te klikken, te vinden is.

Dan Ligtvoet: “The Box niet super”

Dan Ligtvoet: “The Box niet super, iets te veel gedachten”

“The Box draait niet super. De zender hinkt op te veel gedachten. De als kijkerstrekker bedoelde soap Alex FM is te experimenteel en haalt niet de kijkerschare waarvoor het bedoeld is”. Dit verklaart Dan Ligtvoet aan DutchMedia. Ligtvoet is algemeen directeur MTV Networks BV waar The Box onder valt. Op 11 april jl. werd The Box na een ingewikkeld overnameproces opnieuw gepositioneerd als zender voor jonge vrouwen met een urbankarakter. Onder de naam ‘Alex on the Box’ programmeert MTV Networks BV een aantal tv-series, een eigen soap en het reportageprogramma ‘Moccah’.

Volgens de algemeen directeur wordt de zomermaanden gebruikt om de soap Alex FM ‘ijzersterk’ terug te zetten en de ‘natuurwetten’ van soaps beter in te passen. De bedoeling is dat de soap na de zomer op de zender als de belangrijkste trekker terugkeert. Volgens Ligtvoet wordt ook gekeken welke (buitenlandse) series wel en niet passen op de zender. Eerder aangekondigde uitbreiding van het aantal programma-uren zal voor september niet doorgaan; het muziekgehalte van 20 uur per dag blijft hierdoor gehandhaafd. Later dit jaar wordt bekeken hoe hier in 2006 mee zal worden omgegaan. Volgens Ligtvoet moet het station als ‘muziekbox’ met een ‘duidelijke kleur en urban karakter’ enige tijd verkrijgen om tot een succes te verworden. Onderdeel van de discussies is hoe om te gaan met het niet-urban muziekgedeelte dat nog een gedeelte van de dag te zien is en nog redelijk populair is. Het tv-station is volgens Ligtvoet financieel ‘niet winstgevend genoeg’, maar dat is op korte termijn ‘geen probleem’. Zolang er een groeimodel is en er duidelijke keuzes gemaakt worden kan de dochter van het Amerikaanse muziekzenderbedrijf zich deze situatie permiteren. “Achteraf bekeken waren we misschien een beetje naief”, aldus Ligtvoet die tevens eraan toevoegt dat het programma Moccah in ieder geval zal blijven en voldoet aan verwachtingen.

Na de wijzigingen heeft The Box per 1 juli jl. een fiks aantal kabelhuishoudens verloren die de zender niet meer kunnen ontvangen. In de gehele provincie Flevoland (waaronder Almere, Lelystad en Zeewolde) alsmede in Wijchen en Dordrecht is de zender verdwenen van de UPC-kabel. Daarentegen is The Box in drie kleinere UPC-kabelgebieden op de kabel gekomen, maar met het verlies van de provincie Flevoland is eigenaar MTV Networks niet content.

The Box roept sinds medio juni kijkers via de website op te reageren. Oorspronkelijk hield de zender de programmaraad Flevoland verantwoordelijk voor het verdwijnen; na een verklaring van de programmaraad Flevoland heeft The Box de tekst hiertoe aangepast en houdt het – net als de programmaraad – kabelexploitant UPC verantwoordelijk voor het verdwijnen van de zender in Flevoland. Volgens Jochem de Jong (directeur distributie & publieke zaken) is er geen aanleiding om juridische acties te beginnen tegen UPC. “We zijn in verdergaande gesprekken met UPC”, aldus De Jong die uitlegt dat daarbij ook gekeken wordt naar digitale kabeldistributie voor The Box. In Flevoland maakte The Box plek voor ZDF (Almere), Discovery Channel (Dronten/Lelystad) en National Geographic Channel (Zeewolde). De zender werd niet niet in het basispakket, maar in het aanvullend standaardpakket geadviseerd. Dit advies nam UPC niet over aan de hand van haar eigen distributiebeleid die het hanteert voor het deel van het kabelpakket waar de programmaraad geen ‘bindende’ adviesbevoegdheid. De zender zegt idealiter in het basispakket geadviseerd te willen zijn, maar zegt aan de andere kant te begrijpen dat er slechts voor een beperkt aantal zenders plek daarvoor is. MTV Networks zegt overigens dat het voor The BOX aan het bekijken is of het via andere distributievormen zoals DVB-T (bij Digitenne/KPN/Scarlet) alsmede satellietuitzending beschikbaar kan worden gesteld. Satellietuitzending is overigens niet direct opportuun, aldus het muziekzenderbedrijf, maar als er een mogelijkheid zich voordoet, wil MTV Networks deze kans benutten.

Casema: uitbreidingen radio-aanbod!

Casema heeft aangekondigd haar radio-aanbod de komende periode uit te breiden in zowel het analoge FM-deel alsmede via het digitale televisie-aanbod. In de brief die de directeur publieke zaken, Gerard Lieverse aan programmaraden verstuurde worden de details echter niet uit de doeken gedaan.

Lieverse verklaarde desgevraagd tegenover DutchMedia dat het gaat om een uitbreiding van 2 tot 4 radiostations ‘afhankelijk van de lokale technische omstandigheden’. Het FM-kabelradio-aanbod bij Casema omvat thans 32 radiostations, naar een PTT-raster uit eind jaren 70. Het radio-aanbod via het digitale televisie-pakket zal van 26 radiostations nu, naar 55 zenders worden uitgebreid. Lieverse stelt verder dat de exploitant ‘zonder drastische wijzigingen /aanpassingen niet naar 40 FM kanalen’ kan gaan en noemt de gekozen oplossing ‘een goede mix van conventioneel en op de toekomst gericht’

De uitbreiding van de 2 tot 4 radiostations per kabelregio zal volgens Casema ‘voor het einde van dit jaar in het overgrote deel’ gerealiseerd zijn. De uitbreiding van het radio-aanbod via het digitale aanbod zal naar verwachting in september plaats vinden.

Lieverse stelt verder dat de exploitant ‘zonder drastische wijzigingen /aanpassingen niet naar 40 FM kanalen’ kan gaan en noemt de gekozen oplossing ‘een goede mix van conventioneel en op de toekomst gericht’.

Voor de uitbreding van het radio-aanbod zal Casema zelf bepalen welke radiostations ‘erbij’ komen. In eerste instantie zullen programmaraden daarbij niet om een vrijblijvend advies worden gevraagd, zo blijkt uit navraag bij Casema. Voor het aanbod via digitale kabeltelevisie dat via de digitale kabelontvanger op een televisie bediend wordt en daarnaast via een stereo-installatie hoorbaar kan worden gemaakt, is het de verwachting dat Casema meer publieke zenders uit de Franstalige, Vlaamse, Duitse en de Britse regio’s aan zal bieden naast meer (commerciële) Nederlandse zenders. Casema wil op termijn ook inspelen op het internet protocol om meer met radio te doen.

Casema is overigens bezig met het realiseren van een eigen digitaal kabelkopstation. Dit kopstation wordt gefaseerd aangesloten met de verschillende Casema-kabelregio’s. Cappelle a/d IJssel wordt daarbij als eerste aangesloten. De gefaseerde aansluiting duurt tot naar verwachting september en zou de komende weken starten. Bij de ‘aansluiting’ merken abonnees dat deze een aantal regionale publieke zenders extra kunnen ontvangen (TV West, TV Noord-Holland, TV Rijnmond, Regio TV Utrecht, Omroep Brabant TV, AT 5 en TV Gelderland).