De net- en zendercoördinatoren op radio en televisie bij de publieke landelijke omroep blijven. De nog door het staatshoofd te ondertekenen begin juli door de senaat aanvaarde wetswijziging betekent dat de netcoördinatoren voor televisie en de zendercoördinatoren hun wettelijke status verliezen binnen de organisatie van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS). De verantwoordelijkheid van de programmering blijft wettelijk een exclusieve bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de NOS die deze naar eigen inzicht (organisatorisch) kan invullen, waarbij de netbesturen eveneens (wettelijk) worden afgeschafd. Doordat de Raad van Toezicht in de nieuwe wetgeving volledig middels ‘kroonbenoeming’ geschiedt en deze de Raad van Bestuur (met instemmingsrecht van de staatssecretaris benoemt) is daarmee ook de verpolitisering van de drie netten een gegeven. In de huidige wetgeving was de werkwijze van net- en zendercoördinatoren geregeld. Volgens woordvoerder André Matthijsse blijft de NOS-Raad van Bestuur de invulling van de 5 radiozenders en 3 televisiekanalen en Z@pp gedelegeerd via zender- en netcoördinatoren invullen. Ton F. van Dijk die als netcoördinator Nederland 2 is benoemd per 1 september blijft vooralsnog ook netcoördinator Nederland 1 ad interim. Voor deze functie heeft de Raad van Bestuur van de NOS een vacante positie open staan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *