AVRO wil vooral ‘vernieuwen’

Met een vernieuwde missie, een vernieuwde programma-opzet en een nieuw te benoemen bestuur en directie wil de AVRO zich voor de komend seizoen typeren. Hiertoe is een nieuwe missie door de AVRO vastgesteld. In de nieuwe missie wil de AVRO zich richten op het stimuleren van de vrijheid in de samenleving met radio- en tv-programma’s voor bewuste, actieve kijkers en luisteraars vanuit een ruimdenkende levenshouding. Daarmee heeft de AVRO haar oude missie waarin delen van het liberalisme in naar voren komen (zoals eigen verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid) losgelaten, ondanks dat interim AVRO-voorzitter Norbert Klein begin juli in zijn jaarrede nog stelde dat de AVRO nog steeds ‘geworteld is in de liberale fundamenten’.

De missie van de AVRO moet meer tot uitdrukking komen in de AVRO-programma’s, zo stelt de interim directeur van de AVRO, Gerben Eggink die eveneens op het onafhankelijke karakter van de AVRO wijst. De afgelopen jaren profileerde AVRO zich voornamelijk middels bepaalde thema’s; waarbij het afgelopen seizoen de nadruk werd gelegd op amusement. Volgens Eggink blijven thema’s onderdeel van de AVRO, maar wordt dit niet meer als algemene leidraad door alle programma’s heen gevoerd.

Het nieuwe AVRO-bestuur zal naar verwachting op 7 oktober worden benoemd. De huidige a.i. voorzitter Klein is daarbij geen kandidaat om in het nieuwe bestuur zitting te nemen. Na de benoeming zal in het najaar een nieuwe algemeen directeur voor de AVRO worden geworven. Gerben Eggink die nu deze functie op interim-basis vervult, is volgens eigen zeggen daartoe geen kandidaat. De bestuursperikelen bij de AVRO ontstonden vorig jaar nadat de toenmalige directie werd weggestuurd waarna ook het toenmalige bestuur opstapte.

In het nieuwe seizoen blijft de AVRO ageren tegen de werkwijze van de Raad van Bestuur en de netcoördinatoren. Met name het ‘geld op schema’ principe die de Raad van Bestuur sinds enige tijd hanteert, zit de AVRO-directeur dwars. Hierdoor krijgt volgens Eggink zijn omroep te maken met grote onzekerheden en weet het niet wanneer het wat kan uitzenden. De NOS heeft echter met de geaccordeerde wetswijziging – als landelijk publiek omroeporgaan de taak (volledig) te bepalen hoe de verschillende radio- en tv-zenders geprofileerd worden alsmede programmatisch ingevuld worden in plaats van een door de commissie Rinnooy Kan opgevatte ‘som der delen’. Eggink wil liever dat de AVRO dit (weer) zelf kan bepalen en noemde in zijn presentatie E.R. waarbij de AVRO juridische middelen heeft ingezet om een beter uitzendtijdstip te verkrijgen als voorbeeld aanhaalde, een kwestie die toentertijd de inmiddels ex-zendercoördinator Joop Daalmeijer mateloos irriteerde. De samenwerking met de huidige zendercoördinator Ton F van Dijk gaat volgens de AVRO goed. Over de toekomstige kabinetsplannen wil Eggink zich in dit sitadium niet uitlaten. Volgens Eggink speelt dat pas rond 2007. Het nu al inspelen op die plannen zoals bepaalde omroepverenigingen zeggen te doen noemt Eggink prematuur. Ook het geuitte idee van de TROS om mogelijk te fuseren met de AVRO, noemt de AVRO een ‘los idee’ dat niet aan de orde is nu. Voor de actualiteitenrubriek TweeVandaag, die de AVRO samen met de TROS maakt, maakt hoofdredacteur Jean Mentens zich desgevraagd dan ook – gezien de plannen – geen zorgen.

Op het schrappen van AVRO’s Antenne 2 op Radio 2 na, blijft de AVRO-radioprogrammering nagenoeg ongewijzigd komend seizoen. Wel bestaat AVRO’s Arbeidsvitaminen komend voorjaar 60 jaar, wat te zijner tijd gevierd zal worden. Voor radio zet de AVRO in op de PODcastingtechniek, waarbij gestart wordt met de Radio 2-programma’s en het programma Opium. PODcasting is het automatisch doen toekomen van te voren geselecteerde programma’s.

Nederland 2 kent in het nieuwe seizoen voortaan enkele thema-avonden, waaronder een misdaad-avond (dinsdag) en een drama-avond (donderdag). De AVRO zet daarbij in op een nieuwe reality-documentaire over inbraken en een dramaserie Spoorloos Verdwenen (begin 2006). Ook gaat de AVRO door met Koefnoen op zondagavond en krijgt Karel van der Graaf een misdaad-documentaireprogramma (Karel’s Keuze). De AVRO zal in haar drama-aanbod ook de televisiepremière vertonen van 06/05 een door de vermoorde cineast Theo van Gogh gemaakte reconstructiefilm over de moord op wijlen Pim Fortuijn. Het AVRO-kunstaanbod – dat vooral op Nederland 1 wordt geplaatst, zal met onder andere een nieuw programma over kastelen worden verrijkt. Het AVRO-gezicht Tooske Breugem zal daarnaast een nieuw programma over psychologische experimenten presenteren onder de naam ‘Experimens’. Algemeen credo van de AVRO moet worden dat AVRO-presentatoren voortaan als AVRO-ambassadeurs optreden met de missie als uitgangspunt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *