Casema/Essent: niet opnieuw forse prijsverhogingen

Woordvoerders van Casema en Essent Kabelcom zeggen niet opnieuw forse prijsverhogingen te verwachten voor hun kabelaanbod. Dit stellen Jan Bakker (Essent Kabelcom) alsmede Irene ten Donkelaar (Casema) namens beide grote kabelaars tegenover DutchMedia. “Wij zijn nog niet bezig met de tarieven voor 2006, maar ik verwacht niet ineens dat het kabeltarief weer omhoog gaat”, aldus Ten Donkelaar die toevoegde dat pas in het najaar de 2006-tarieven bekend worden. Casema verhoogde begin dit jaar haar tarief na eerdere tariefsverhogingen (al dan niet in het kader van ‘tariefsharmoninatie’) naar het geharmoniseerde tarief van 14,95 euro per maand. Collega-kabelaar Essent Kabelcom die eerder deze maand dankzij de tariefsverhogingen stijgende omzet en bedrijfsresultaten kon presenteren, benadrukt een andere strategie dan UPC en eigenaar Liberty Global Inc. te hebben. Essent Kabelcom hanteert hetzelfde 14,95 euro-tarief, en biedt daarvoor – net als Casema – ook een digitaal standaardpakket aan zenders.

Naar aanleiding van een artikel in het dagblad Trouw heeft de Socialistische Partij (SP) kamervragen gesteld aan minister van Economische Zaken, Laurens Jan Brinkhorst (D66). De SP hekelt de continue prijsstijgingen die kabelaars doorvoeren al dan niet met de combinatie van het meeleveren van het digitale pakket met vermindering van het aantal analoge zenders. Daarbij wijst de SP erop dat “kabelaars met hun werkwijze de prijsverlaging die de Opta voor hun analoge pakketten in petto heeft, ontlopen” en wil dat de overheid de kabel terugkoopt. Deze terugkoop-ideeën vinden overigens bij geen van de andere grote partijen bijval. Essent Kabelcom (de op één na grootste kabelexploitant) is overigens als dochter van Essent NV in handen van (provinciale en gemeentelijke) overheden. Essent NV ziet kabel als energiebedrijf niet als kerntaak en stelt jaar-op-jaar mogelijk deze activiteiten te willen afstoten (cq. verkopen), maar houdt deze ondertussen in eigen beheer.

Begin juni publiceerde DutchMedia op basis van eigen informatie de plannen van UPC al. Bert Holtkamp, woordvoerder van Liberty Global Inc., optredend voor dochter UPC Nederland, zegt nog (steeds) niet in te kunnen gaan op de details van het D4U (Digitale For You) plan. Wel bevestigt Holtkamp dat er opnieuw een ‘geringe’ verhoging zal komen in de loop der tijd van het thans geldende geuniformeerde UPC-kabelabonnement-tarief (nu 15,53 euro per maand), maar ontkent ten stelligste de in Trouw genoemde nieuwe prijsverhogingen van 20 %. De scenario’s voor de diigtale strategie zegt Holtkamp over ‘enkele’ weken te kunnen communiceren. Zoals eerder bekend gemaakt krijgen de UPC-abonnees gespreid over het UPC-gebied één digitale kabelontvanger thuisgestuurd, met een uitgebreider standaardpakket dan het analoge dat zal worden teruggebracht. Overigens is UPC inmiddels gestart met de swop van Sagem-boxen in Rotterdam, Alkmaar en delen van Gelderland. Deze worden ingewisseld voor Thomson-ontvangers. De genoemde regio’s worden daarbij ‘verbonden’ met het eigen UPC netwerk nu ook deze regio’s losgekoppeld worden van leverancier Mediakabel, die dit najaar wordt geliquideerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *