Vlaamse VRT-topman in adviescommissie RvT NOS

Aimé van Hecke, directeur televisie bij de Vlaamse publieke omroep VRT is benoemd in de adviescommissie “benoeming Raad van Toezicht NOS”. Deze adviescommissie heeft staatssecretaris Medy van der Laan van Media (D66) ingesteld opdat deze een benoemingsvoorstel doet over de door de regering te benoemen personen in de nieuwe Raad van Toezicht. De commissie bestaat verder uit dr. Th.H.J. Stoelinga (voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen) en mevr. E. Prins (directeur Stichting De Ombudsman). De keuze van Van Hecke is opvallend, aangezien deze Vlaming is, in België woonachtig en onderdeel is van de directie van de Vlaamse publieke omroep VRT. In de toenmalige visitatiecommissie die de staatssecretaris eerder adviseerde zetelde ook een (inmiddels oud) Vlaams-VRT directielid. De commissie is ingesteld tot uiterlijk 1 november 2005. Totdat een nieuwe benoeming is gedaan blijven de in de ‘oude’ Raad van Toezicht door de regering benoemde leden tijdelijk een een interim Raad van Toezicht voor de NOS. Per 1 september jl. zijn met de invoering van een mediawetswijziging de voorzitters van de omroepverenigingen uit de Raad van Toezicht gehaald.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *