RTL vlucht opnieuw naar Luxemburg, vanuit Belgie!

RTL-TVi en Club RTL, twee van de drie Franstalig Belgische zenders die deel uitmaken van SA TVi kiezen voor uitsluitend een Luxemburgse uitzendlicentie. SA TVi is voor 66 % in handen van RTL Group die in Nederland o.a. RTL 4, RTL 5 en RTL 7 volledig bezit. Deze zenders zijn eveneens formeel ‘Luxemburgse’ zenders. In augustus verruilde RTL Nederland voor haar derde zender haar Nederlandse licentie voor een Luxemburgse licentie.

In het geval van Franstalig België hebben RTL-TVi en Club RTL zowel een Luxemburgse, als Franstalig Belgische licentie hebben. Eind van dit jaar loopt de Franstalig Belgische licentie af. Deze Franstalig Belgische licentie zorgde voor de betrokkenheid met Belgie van beide zenders. Ten tijde van de eerste licentie-afgifte maakte die het in 1987 mogelijk om op de kabel te komen met een specifiek Franstalig Belgische zender in ruil voor investeringen in de filmindustrie en de afspraak zich te houden aan de Belgisch Franstalige regelgeving.

Aangezien Luxemburg nauwelijks controle uitoefent op de door haar gelicenceerde zenders om de (Europese) regelgeving te laten naleven, geen sanctieprocedures kent en de Europese wetgeving nagenoeg één-op-één toepast met nauwelijks nationale invulling, maar wel een (overheids)protectiesysteem voor RTL Group toepast, is het voor RTL-zenders een ideale uitvalsbasis. Het beursgenoteerde RTL Group is voor 90,4 % in handen van het Duitse Bertelsmann AG.

De Nederlandse mediastaatssecretaris Medy van der Laan (D66) kondigde enige maanden geleden aan actie te zullen ondernemen tegenover de Luxemburgse minister-president Juncker die media in zijn portefeuille heeft. Hierna is het stil geworden. Fadila Laanan (PS), de minister van cultuur & media in Franstalig België kondigde een wat feller beleid af. Volgens een verklaring gaat het hier om een essentiele wijziging van het medialandschap die ‘bijpassende maatregelen’ vragen. Net als in Nederland hoeven de RTL-zenders in Franstalig Belgie zich bijvoorbeeld niet te houden aan de nationale afspraken rondom programma’s voor minderjarigen (in Nederland kijkwijzer, in Franstalig België een signalatie-systeem) en reclameregels. Daarnaast hoeft RTL zich in Belgie niets aan te trekken rondom afspraken rondom de investering in Belgische produkties. Laanan kijkt naar de mogelijkheden en de geldigheid van de licentie van de derde Franstalige RTL-zender PlugTV, die niet naar Luxemburg wordt overgeheveld. De minister zegt ook juridische maatregelen te overwegen en refereert naar de Europese Unie waar deze kwestie aan de orde is gesteld. Gezien de opstelling van Laanan is het waarschijnlijk dat de Franstalig Belgische regering uiteindelijk de Luxemburgse staat zal dagen omdat RTL-TVi en Club RTL zich uitsluitend op Franstalig Belgie richten en weigert een licentie aan te vragen. In Nederland heeft de Nederlandse regering na de procedures bij de Raad van State nooit Luxemburg durven dagen en zijn tot nu toe procedures rondom de kwestie RTL 7/Yorin uitgebleven.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *