Minister opnieuw veroordeeld om radiokavel

De minister van Economische Zaken (Laurens Jan Brinkhorst) is opnieuw veroordeeld in het radiofrequentiedossier. Omtrent het kavel A9, dat toegewezen is aan RTL FM, heeft de Rotterdamse Rechtbank besloten besluiten op bezwaren van DistriNed BV (de onderneming van Ruud Hendriks waar deze Radio Nationaal in had ondergebracht) en RadioCorp OY (voorheen Mediasales Finland OY) te vernietigen. Gevolg hiervan is dat de minister opnieuw hierop zal moeten beslissen. De bezwaren van RadioCorp OY gaan o.a. over de percentages die geboden zijn om Nederlandstalige muziek overdag uit te zenden. RTL Nederland bood voor RTL FM 35 %, RadioCorp OY 70 % en Distrined BV 37 %. Bovendien hadden de percentages voor recente muziek moeten worden meegewogen volgens de regeling, en dat is niet gebeurd.

In het oordeel van de rechter dient de minister rekening te houden met zijn argumenten zoals deze heeft opgenomen in het vonnis en stelt dat de minister een “niet deugdelijke motivering” gebruikt voor de toekenning van het kavel aan RTL FM.
Herbert Visser zegt namens RadioCorp OY dat “het enige dat kan volgen is dat de licentie van RTL FM ingetrokken zal worden. Wij hopen er vurig op dat we met deze uitspraak in de ether zullen komen. Mij gaat het om radio en niet per se om een zak met geld.” Het bedrijf dat met 100 % NL in de lucht wil komen bood 8000 euro, terwijl RTL FM 22,936 miljoen euro heeft geboden op het kavel A9. Aangezien eerder deze week bekend werd dat het eenmalig bedrag komt te vervallen (2,396 miljoen euro), zou bij een toewijzing aan RadioCorp OY de licentie voor 8000 euro voor de resterende jaren tot 2011 verkrijgen. RadioCorp OY eist daarbij overigens een licentieverlening van 8 jaar en drie maanden vanaf de ingangsdatum en niet alleen tot 2011. RTL Nederland heeft getracht Radiocorp/Mediasales Finland OY niet-ontvankelijk te laten verklaren, maar dat is mislukt. De eis van DistriNed BV tegen de algemeen gehanteerde verdeelmethode is ongegrond verklaard. Jacques van der Wilt, voormalig directeur van Radio Nationaal zegt desgevraaagd blij te zijn met de uitspraak. “Je kan de spelregels niet wijzigingen tijdens het spel. We hebben altijd geloofd in ons gelijk. Dit is een succesvolle uitspraak.”. Van der Wilt wijst er op dat 100 % NL (RadioCorp OY) in feite een dubbele min zou behoren te krijgen. “Destijds hebben Radio Noordzee Nationaal en Radio Nationaal al aangetoond dat dit met een lager percentage commercieel niet exploitabel is”. Volgens de voormalige radiodirecteur is door een niet exploitabel model neergelegd. Destijds is Van der Wilt door het ministerie benaderd opdat deze een idee kreeg welk percentage exploitabel zou zijn. Toen is 35 % aan Nederlands produkt als realistisch ingeschat. Van der Wilt zegt in de zaak af te wachten wat de overheid zal doen en pas nadat de minister nieuwe stappen zet, na te denken ‘wat wijsheid’ is: genoegen nemen met een schadevergoeding of met een uitzendlicentie.

(UPDATE)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *