NOS blijft wijzen op drastische tekorten

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) blijft wijzen op de drastische tekorten die ze de komende jaren tegemoet ziet komen. Dit blijkt uit de gepresenteerde meerjarenbegroting 2006-2010, die de NOS jaarlijks opstelt. In totaal lopen de tekorten in 2008 op tot 119 miljoen euro aan structurele tekorten. Volgens voorzitter Harm Bruins Slot is met de complexiteit (omroepverenigingen) waar Nederland in haar bestel voor gekozen heeft, het niet meer mogelijk deze bezuinigingen te realiseren zonder drastische keuzes te maken. In november zal de Raad van Bestuur van de NOS starten met een proces die tot strategische keuzes zal moeten leiden. Bruins Slot nuanceerde zijn eerder gedane standpunt dat het aantal generalistische netten en zenders op de schop moet. Daarbij illustreerde deze samen met collega Cees Vis dat gekozen worden om Nederland 3 bijvoorbeeld om te vormen tot een herhaalkanaal, en alleen Nederland 1 en 2 nog als generieke netten in te zetten. Het daadwerkelijk stopzetten van een zender is volgens de Raad van Bestuur niet aan de orde. De NOS-leiding hekelt met name de weigering van de regering om de teruglopende reclamebudgetten te willen compenseren. Hierdoor ziet ze zich gedwongen om lastige keuzes te moeten maken, en tracht ze via andere wegen nieuwe inkomsten te genereren. Via bijvoorbeeld distributeurs waaronder kabelexploitanten tracht het inkomsten te verkrijgen voor de distributie van de publieke zenders; een accoord hiertoe is overigens niet bereikt. Bezuinigen om overhead te schrappen is volgens de Raad van Bestuur niet meer mogelijk, aangezien dit met de 64 miljoen euro-bezuiniging is geschied. Overigens wijst de NOS-leiding er op dat met het tekort aan reclame-inkomsten het onterecht is dat deze volledig op de publieke landelijke omroep wordt verhaald: andere publieke omroeporganisaties (waaronder Radio Nederland Wereldomroep) worden volgens de Raad van Bestuur ontzien…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *