Yorin FM: “geen aanleiding koerswijziging”

“Er is geen aanleiding voor een koerswijziging. Wij zijn blij met hoe het gaat met Yorin FM”. Met deze boodschap presenteerde RTL-distributievertegenwoordiger John A. de Jong de zender voor de Algemene Programmaraad Amsterdam. Ondanks dat het radiostation sinds begin 2003 forse en minder forse formatwijzigingen kende, stelde De Jong dat RTL Nederland met Yorin FM een ‘stabiel’ format neerzet en bovendien volgens de distributievertegenwoordiger een ‘vaste luisteraarsgroep kent’. De Jong ontkent bovendien dat ‘momenteel’ een radiostation van RTL Nederland verkocht zal worden.

COMMENTAAR:
Dat Yorin FM een aanmerkelijke teruggang van de ‘vaste luisteraarsgroep’ meemaakte (2,7 % marktaandeel, laatste meting) oftewel zich in een redelijk vrije luistercijferval bevindt, alsmede dat de omzet- en verliescijfers geen aanleiding geven tot optimisme (op een meevaller na rondom de teruggave van het EENmalige bedrag die ook andere stations verkrijgen), ontgaat De Jong.
De mededeling dat het bedrijf blij is met hoe het gaat bij de miljoenen verlieslatende operatie door uitzendlicentiekosten en salarissen van jocks als Stenders, Westbroek en Jensen, is een beschamende vertoning voor het bedrijf dat 100 % onderdeel is van een beursgenoteerde onderneming (RTL Group SA). In ieder geval zijn dit soort uitingen een diskwalificatie voor kleine aandeelhouders (Bertelsmann AG bezit 90,4 %) waarbij eerlijke informatie van belang is.

De distributievertegenwoordiger krijgt weliswaar de opdracht van zijn meerderen (radiodirecteur Arthur Weijers en algemeen directeur Fons van Westerloo) een zo positief mogelijk beeld te schetsen van zijn radiostation, en dan doen wat RTL Nederland betreft, feiten er blijkbaar niet meer zo toe. Dat het station ‘momenteel’ niet verkocht wordt, wil daarbij niet zeggen dat intern nagedacht wordt welke toekomst dit station tegemoet gaat gaat, en afhankelijk van uitkomsten verkoop dan wellicht een duidelijke optie is!

Opvallend was overigens de houding van de Amsterdamse programmaraad die zich zeer kritisch over met name kleine lokale initiatieven opstelt en dan met name over hun financiele cijfers, maar nalaat bij landelijke spelers als Yorin FM soortgelijke financiele vragen te stellen. Bovendien stelde de APR geen enkele vraag over RTL FM, die getuige het oordeel van de rechter mogelijk op onterechte (format)beoordeling van de minister van EZ haar FM-etherlicentie (A9) heeft verkregen. Vreemd, als je als programmaraad een formatafweging moet maken bij de samenstelling van je basispakket radio!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *