NOS-bestuur: eigen bevoegdheid (discussie) Radio 4

De discussie over het eventueel ten gunste van een nieuwe landelijke jongerenzender uit de lucht halen van het klassieke Radio 4 is een eigen bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Met deze boodschap antwoordt de Raad van Bestuur van de NOS op de ontstane commotie middels woordvoerder Jeroen Wassenberg. Volgens Wassenberg is alle ruimte voor discussie met alle argumenten voor en tegen. De komende periode zal duidelijkheid moeten komen over cijfers en het verschil van de door Ruurd Bierman (lid van Raad van Bestuur die met het discussieplan kwam) en de door zendercoƶrdinator Margreet Theunissen gepresenteerde data. “Wij gaan door met de discussie”, aldus Wassenberg die geen aanleiding ziet die te stoppen en verwijst naar het tussentijds concessiebeleidsplan en de meerjarenbegroting.

Deze week is gebleken dat een kamermeerderheid bestaande uit in ieder geval PvdA, CDA en SP tegenstander zijn van het van de FM-band halen van Radio 4. De staatssecretaris stelde daarop in antwoord op CDA-vragen dat het onderwerp ‘niet aan de orde is’. Juridisch en wettelijk gezien kan de Raad van Bestuur zelfstandig beslissen over de invulling van het vierde landelijke FM-ethernetwerk, zonder rekening te hoeven houden met de politieke of maatschappelijke opvattingen. Wassenberg wijst er op dat de vele reacties een consequenties zijn van oproepen van Radio4-programmamakers. Op gedane inhoudelijke verwijten wil Wassenburg vooruitlopende de discussie niet ingaan.

De discussie over de komst van een landelijke zender voor minderheden-jongeren, heeft overigens al eerder plaats gevonden. Onder de vorige Raad van Bestuur van de NOS en de tweede Paarse regering, heeft toenmalig staatssecretaris Rick van der Ploeg als uitkomst van die discussie besloten FunX als stadsjongerenzender in de vier grote Randstad-steden in het leven te roepen. De woordvoerder van de Raad van Bestuur van de NOS zegt zich deze discussie niet te herinneren. De bedoeling is dat begin 2006 de discussie zal worden afgerond, met als mogelijke consequentie dat in het najaar van 2006 Radio 4 van de FM-band gaat ten gunste van een ‘landelijke’ FunX.

Zie ook:
Margreet Teunissen staat achter Radio 4 op FM

Van der Laan: Radio 4 van FM ‘niet aan de orde’

Dave Kentie & Willem Stegeman over Radio 4/FunX

Radio 4 niet meer op FM?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *