Bezuiniging BVN-TV ligt lastig

De voorgenomen bezuiniging op de internationale publieke zender BVN-TV ligt lastig. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) wil haar financiële inbreng van in totaal 1,5 miljoen euro per jaar naar 0 euro terugbrengen. Harm Bruins Slot die voorzitter is van BVN-TV alsmede voorzitter van de Raad van Bestuur van de NOS zei tijdens de uitreiking van de Noord/Zuidtrofee dat BVN-TV als project tussen Nederland en Vlaanderen het gevoel uitdrukt dat je ‘samen moet dragen’. Desgevraagd zei Bruins Slot dat de trofee een steun in de rug is voor BVN-TV, maar dat in de huidige financiële situatie keuzes gemaakt moeten worden en nog geen definitief besluit is genomen. Tijdens de toespraak van de uitreiking zei Bruins Slot niets over de aankomende bezuiniging. Cees Vis een ander lid van de Raad van Bestuur van de NOS liet eerder weten dat de publieke landelijke omroep middels programma-inbreng al de nodige middelen ter beschikking stelt. Vlaanderend raagt inmiddels een derde van het budget bij en zal het aandeel aan VRT-programmering zien groeien naar 30 %; nu is dat nog 20 %. Geert Bourgeois noemt BVN-TV de belangrijkste mediasamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen.

Jan Hoek, algemeen directeur van Radio Nederland Wereldomroep (RNW) en operationeel partner van de zender zegt desgevraagd dat het ‘natuurlijk zwaar weer is’, maar dat BVN-TV met 4 miljoen euro aan eigen budget wereldwijd Nederlandstalige televisie brengt ‘uniek en efficiënt’ is.Hoek zegt niet helemaal ‘begriploos’ te zijn, gezien de eigen 20 % bezuinigingsoperatie bij RNW. “Gelukkig betreft deze NOS-bijdrage middelen die een paar jaar geleden vanuit het ministerie van OC&W zijn omgelegd van direct naar BVN-TV naar de NOS. Dat zou dan dus weer moeten ‘terugomgelegd’ of zoiets. Maar dat is allemaal voor de muziek uitlopen, dus niet aan de orde.”, aldus Hoek. De verwachting is dat bij effectueren van een dergelijke bezuinigingstaakstelling zonder compensatie, BVN-TV genoodzaakt zou worden haar distributie voor bepaalde regio’s te beëindigen. Het bestuur van BVN-TV wil het daar vooruitlopend op de discussie nog niet over hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *