Einde Yorin, start RTL 7 was juridische noodzaak

Bij het overhevelen van de derde Nederlandse RTL-zender naar Luxemburg, is het einde van Yorin en de start van een ‘nieuwe’ zender (RTL 7) geboren uit juridische noodzaak. Dit stelde de algemeen directeur van RTL Nederland op een in november gehouden dag voor programmaraden, georganiseerd door Kabelraden. Volgens algemeen RTL Nederland-directeur Fons van Westerloo zou het anders te duidelijk zijn dat RTL bezig was de Nederlandse wet te omzeilen. Met het formeel laten beëindigen van Yorin en laten starten van de nieuwe ‘Luxemburgse’ zender RTL 7 heeft RTL Nederland samen met RTL Group (en dochter/licentiehouder CLT-Ufa) een juridische ‘truck’ gehanteerd om niet langer onder de Nederlandse wetgeving te hoeven vallen. Bij deze gelegenheid heeft RTL Nederland op 12 augustus jl. haar idee van een ‘RTL-familie’ gecreëerd en de programma’s over de drie zenders herschikt (met name RTL 5 en RTL 7). Het niet één-op-één overzetten van de programmering van Yorin op RTL 7, maar de switch van de Yorin-programma’s naar RTL 5 en de verhuizing van RTL 5-programma’s naar RTL 7 hebben er eveneens toe geleid dat juridisch moeilijker kan worden aangetoond dat RTL 7 als zender hetzelfde kanaal als het voormalige Yorin is. Dankzij de Luxemburgse status van de drie RTL-zenders hoeven zij zich niets aan te trekken van Nederlandse mediaregelgeving, en is het toezicht op de RTL-zenders nagenoeg nihil, aangezien Luxemburg GEEN commissariaat kent en geen sanctieprocedures bij overtreding van de Luxemburgse wetgeving, anders dan intrekking van de licentie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *