ConcertZender: “Waar gaat dat heen?”

ConcertZender: “Medewerkers maken zich terecht zorgen”

Gusta Korteweg, algemeen directeur van de ConcertZender zegt dat medewerkers zich ‘terecht zorgen’ maken over de toekomst van deze publieke themazender. Dit zegt ze in reactie op acties die medewerkers voor behoud van de zender voeren. De radiozender heeft inmiddels op de eigen website de slogan “Waar gaat dat heen???” geplaatst. Thans is deze zender vooral bekend dankzij het grote oevre aan serieuze muziek – en met name klassieke muziek – die het in haar volledigheid ten gehore laat komen op de kabel, internet, DAB en satelliet. De ConcertZender kost thans een half miljoen euro per jaar, maar draait daarbij op de steun van circa 150 vrijwilligers. Het nieuwe geplande Radio 4Xtra/Cultuur zal volgens Korteweg nog geen vijfde deel van het bestaande ConcertZender muziekaanbod brengen. “Wij zijn niet betrokken geweest bij de plannen. Formeel is er nog geen standpunt van het bestuur. In januari is er een vergadering”, aldus Korteweg die er aan toevoegt dat gezien de bestuursleden te verwachten is dat het duidelijk is wat het standpunt zal worden. Naast voorzitter Ruurd Bierman die lid is van de RAad van Bestuur van de NOS zetelen Kees Dijk (hoofd mediabeleid, juridische zaken en communicatie voor de Raad van Bestuur), Aad van Nieuwkerk (VPRO, oud directeur ConcertZender) en Gerard Teunissen (hoofd financien en controle bij de Raad van Bestuur).

Bestuurslid Aad van Nieuwkerk stelt in een eigen weblog dat het ‘onzin’ is ‘om de huidige Concertzender helemaal opzij te zetten’ en roemt de expertise en ervaring van 150 vrijwilligers, enkele betaalde krachten zouden in de optiek van Van Nieuwkerk bij een nieuwe cultuurzender onderdeel moeten worden van het geheel, waarbij Van Nieuwkerk pleit voor een nieuw cultuurplatform waarin de ConcertZender ‘(erbij) moet blijven’,

Doordat directe vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur van de NOS het voor het zeggen hebben bij de Stichting Concertzender kan deze de plannen voor ontmanteling van de ConcertZender en een start voor Radio 4Xtra/Cultuur forceren.

De directeur van de ConcertZender zegt best open te staan om te streven naar een goede cultuurzender waarbij met een aangescherpt profiel bijvoorbeeld VPRO’s De Avonden een plek kan krijgen. Korteweg liet verder weten thans meer vragen dan antwoorden te verkrijgen bij de Raad van Bestuur van de NOS. Daarbij heeft ze ook gewezen op het risico van verlies van kabeldekking, aangezien deze zender thans op basis van haar profiel in bijna heel Nederland op de kabel te beluisteren is. Ook is nog onduidelijk in welk wettelijk regime de zender terecht komt. Op termijn (2008) wil de regering het neven/hoofdtaakregime vervangen door de onbeperkte mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om themazenders te starten binnen haar taakstelling. Ondertussen zou media-staatssecretaris Medy van der Laan (D66) met een Algemene Maatregel van Bestuur komen om de definiering van neventaakzenders te specificeren, om de juridische problemen omtrent commerciele radiozenders die oneerlijke concurrentie claimen te ondervangen voor FunX Supported by BNN (Stichting Colorful Radio) en de Concertzender (cq Radio 4Xtra/Cultuur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *