Plannen Radio 1-2-3FM-747/ConcertZender

De plannen ‘integrale radiostrategie 2006’ van de projectgroep radio die door de Raad van Bestuur van de NOS is ingesteld, worden door DutchMedia bij deze geopenbaard. De bedoeling is dat deze plannen op 1 september 2006 van kracht worden – net als de televisieplannen. De projectgroep bestaat uit Jan Westerhof (zendercoordinator Radio 1 en 747), Kees Toering (zendercoördinator Radio 2), Florent Luyckx (zendercoordinator Radio 3FM) en Margreet Teunissen (zendercoordinator Radio 4). De vijf radiostations van de Nederlandse Omroep Stichting hebben een taakstelling gekregen van 13 miljoen euro. De planning is dat de Raad van Bestuur in januari 2006 een voorgenomen besluit neemt, waarna dit in februari definitief wordt vastgesteld. Een woordvoerder van de Raad van Bestuur van de NOS liet begin deze week tegenover DutchMedia (vooraf) geen extra informatie te willen geven over deze plannen anders dan Jan Westerhof eerder op Radio 1 en 747 meldde.

De projectgroep van de Raad van Bestuur heeft overwogen om heel Radio 747 af te stoten en de wettelijke functies van de inmiddels 22 jaar oude radiozender (voorheen bekend als Hilversum 5 en Radio 5) weer naar andere zenders (Radio 1 en 2) over te hevelen. Omdat dit het imago ‘schaadt’ van ‘ontvangende zenders’, minder ster inkomsten oplevert en erosie voor de nieuwsfunctie voor Radio 1 oplevert, is hier niet voor gekozen. Zoals inmiddels bekend gemaakt, wordt gekozen voor het model om Radio 747 drastisch om te vormen en de ConcertZender eveneens om te vormen.

Radio 1 zal 3 miljoen euro moeten bezuinigen per 2007. Dit zal gerealiseerd worden door de radio en televisieredacties van NOS-RTV te laten ‘integreren’, waarschijnlijk minder omroepen op werkdagen te laten uitzenden of te laten samenwerken binnen gezamenlijke redacties en het schrappen van de nachtprogrammering (02 tot 06 uur).

Radio 2 zal de nachtelijke nonstopuitzendingen voortaan om 00 uur beginnen in plaats van 01 uur, de avondprogrammering in de weekenden zal goedkoper moeten worden en Radio 2 zal moeten ‘verjongen’. Dit moet 1,5 miljoen euro opleveren.

Radio 3FM zal een half miljoen euro moeten besparen door minder programmatitels te handhaven en daardoor minder omroepbespelers te hebben. Daarmee moet Radio 3FM het minste besparen van alle radiozenders.

Radio 4 moet een echt ‘brede’ klassieke radiozender worden, waarbij zoals eerder aangekondigd de avondprogrammering wordt overgeheveld naar Radio 4Xtra/Cultuur. Redacties zullen moeten worden samengevoegd en er zullen meer herhalingen plaats vinden om 1 miljoen euro aan bezuinigingen te realiseren. In totaal zal Radio 4 2 miljoen euro moeten ophoesten aan bezuingingen.

De project van de Raad van Bestuur van de NOS heeft ook voor Radio 747 het eerder geschetste scenario uiteengezet. De radiozender zal volgens het plan de werktitel Radio 5 krijgen, al spreekt het plan zich ook uit dat een ‘pakkende nieuwe zendernaam’ gevonden moet worden. Voor Radio 5 geldt dat de hele dagprogrammering ‘beëindigd’ wordt van 06 tot 18 uur, en zoals eerder bekend geraakte de ’39F’ omroepen (kleine zendgemachtigden) samen met Teleac/NOT en RVU de avonden mogen invullen en het weekend religieus getint blijft. In het plan staat dat Radio 5 in 2007 1,5 % marktaandeel moet behalen om te groeien naar 3,5 %. Overdag wordt een door de projectgroep gevonden ‘witte’ plek in het aanbod ingevuld: informatie, muziek en service. Dit bestaat uit ‘toegankelijke, amuserende en licht informatieve muziek’. Oftewel easy listening, evergreens, middle of the road, licht klassiek, licht jazz, Nederlandstalig, levenslied, chansons en musicalmuziek, toegesneden op de ‘oudere 55+ luisteraar’ van laag/gemiddeld niveau die maatschappelijk teleurgesteld zijn en gemakzoekend zijn. De zender zou 70 % muziek moeten omvatten en 30 % gesproken woord. De plannen stellen ook dat het vijfde net bewust wordt ingezet hiervoor om verzekerd te zijn van de mustcarry status op de kabel en aldus 100 % kabeldekking te garanderen. In 2007 is het de bedoeling dat dit nieuwe Radio 5 stopt via de middengolf (2 miljoen euro bezuiniging) en op de kabel, internet, DAB en satelliet doorgaat. Radio 5 zal een directe relatie moeten krijgen met Radio 2. Programmaformats als Dolce Vita, WereldNet, Plein Publiek en Knetterende letteren komen te vervallen waarmee 3,5 miljoen euro wordt bezuinigd.

FunX supported by BNN zal extra middelen verkrijgen, te weten een half miljoen euro per jaar die de NPS nu voor Radio 747 en Lijn 5 inzet. Lijn 5 is een urbanprogramma op de vijfde publieke radiozender. De NOS hoopt met FunX supported by BNN 1 miljoen euro extra inkomsten te genereren gebaseerd op een (landelijk) marktaandeel van 3 %. De landelijke versie van FunX zal een budget van 1,7 miljoen euro verkrijgen per 2007.

Radio 4Xtra/Cultuur zal de plek van de ConcertZender op de kabel, satelliet en DAB moeten innemen. Deze zender is zonder wettelijke wijzigingen een neventaakzender en daarmee niet verplicht voor kabelexploitanten om door te geven. Klassieke muziek krijgt op deze zender in tegenstelling tot de ConcertZender nauwelijks nog een plek. Jazz, wereldmuziek, cross-over, roots en culturele specials moeten samen met culturele informatie op deze ‘nieuwe’ zender een plek krijgen gericht op 35+ ers en met name ‘tolerante wereldburgers’. In de avond moeten concertregistraties, herhalingen van het NPS-Radio 2 Round Midnight programma, archief materiaal en opnames van het Metropole orkest een plek krijgen. Ook Jazzcotabel en culturele evenementen zullen als het aan de zendercoordinatoren ligt op deze zender voortaan te horen zijn. In totaal is 3,5 miljoen euro aan budget voor Radio 4Xtra/Cultuur beschikbaar. Dat is 3 miljoen euro per jaar meer dan de huidige ConcertZender inzet. Volgens de zendercoordinatoren moet er een ‘overgangsbestuur’ komen en een nieuwe zenderredactie met zendercoordinator voor deze zender. Gekwalificeerde medewerkers van de ConcertZender zouden over kunnen gaan naar Radio 4. De jazzprogrammering met de naam 4FM en De Avonden zouden met beperktere budgetten naar deze themazender overgaan.

Voor de DAB-uitrol zal maar liefst 1 miljoen euro extra structureel worden toegevoegd aan he huidige budget van 400.00 euro. Zoals bekend zet de Raad van Bestuur van de NOS zich volledig in op DAB, ondanks dat deze meer dan 20 jaar oude techniek nergens in continentaal Europa een hoog marktaandeel aan beluistering kent en verscheidene landen en publieke omroepen overwegen over te gaan op andere technieken.

De publieke radioplannen zijn te vinden door HIER op te klikken. (PowerPoint presentatie in websitevorm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *