RTL en SBS bezig met strafbare activiteiten?

De belspellen die RTL Nederland (op RTL 4 en RTL 5) en SBS Broadcasting BV (op Net 5, SBS 6 en Veronica) uitzenden, worden ook na 1 januari jl. in twijfel getrokken en zijn mogelijk in Nederland strafbare activiteiten. Een woordvoerder van het parket generaal van het Openbaar ministerie meldt desgevraagd tegenover DutchMedia dat belspellen zoals deze door RTL Nederland en SBS Broadcasting BV worden uitgezonden, indien deze niet samenhangen met de promotie van een produkt niet valt onder de op 1 januari jl van kracht geworden gedragscode promotionele kansspelen. Daardoor zijn deze vergunningsplichtig. Zonder vergunning zijn deze kansspelen in strijd met de wet en is uitzending daarvan strafbaar en kan een ieder daarover aangifte doen bij de lokale politie, aldus de woordvoerder van het Openbaar Ministerie. RTL Nederland en SBS Broadcasting BV zijn niet in het bezit van een kansspel-vergunning.

Jan de Wit, kamerlid voor de Socialistische Partij (SP) die zich al enige jaren met het dossier belspellen bezig houdt, heeft minister Piet Hein Donner (CDA) van justistie gevraagd op te treden tegen RTL Nederland en SBS Broadcasting BV. De Wit wil dat Donner zich aan de toezegging houdt dat eze het Openbaar Ministerie zou vragen op te treden tegen belspellen als deze na 1 januari jl. zouden doorgaan met hun ‘dubieuze praktijken’.

De Wit wijst er op dat in feite met de strafbaarheid de besturen van RTL Nederland (met aan de leiding Fons van Westerloo) en SBS Broadcasting BV (met Patrick Tillieux als topman) persoonlijk vervolgd kunnen worden, aangezien het vermoedelijk om strafbare feiten gaat. Volgens het SP-kamerlid wordt in de markt van de belspellen jaarlijks tussen de 59 en 200 miljoen euro verdiend met de illegale en misleidende praktijken. Sinds 1 januari jl. is er volgens de socialist niets verandert en doen de zenders soms pogingen zaken anders te presenteren, maar in de praktijk blijft het gaan om dubieuze praktijken. Het SP-kamerlid overweegt bij het uitblijven van acties door de justitieminister zelf aangifte tegen de zenders te doen.

In het geval van RTL Nederland kon het Openbaar Ministerie niet aangeven of deze met de belspellen en gebruik van Nederlandse 09-nummers onder de Nederlandse jurisdictie valt of niet. RTL 4, RTL 5 en RTL 7 zijn zoals bekend Luxemburgse zenders die zich aan de Luxemburgse mediawet behoren te houden (waar overigens nauwelijks toezicht plaatsvindt). RTL zou overigens middels gebruik van internationale nummers bij het strafbaar zijn van het gebruik van de 09-nummers de Nederlandse regelgeving ook op dit vlak volledig kunnen omzeilen.

Eric Eljon, beleidswoordvoerder van SBS Broadcasting BV (Net 5, SBS 6 en Veronica TV) zegt dat zijn bedrijf zich wat de kansspelen betreft ‘volledig aan de wet en regelgeving’ houdt en zegt niet bewust te zijn van overtredingen. De zender heeft te voren protest aangetekend tegen de op 1 januari jl. gedragscode op promotionele belspellen. Uit een snelle analyse op de uitgezonden SBS-belspellen blijkt dat kijkers op misleidende wijze worden gelokt waarbij de kans op het winnen van een prijs voor bellers onderling verschillend is en de kijker geen invloed uit kan uitoefenen op bijvoorbeeld selectiemethodes. Ook wordt op bepaalde momenten minderjarigen opgeroepen te bellen. Algemeen principe van de uitzendingen is dat deze zo zijn ingericht dat bellers het in het begin zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt en vooral gelokt worden om te bellen, opdat aan het einde de oplossingen worden weggegeven, waarbij kijkers zo lang mogelijk aan het lijntje worden gehouden met de gedachte dat er zoveel mogelijk mensen verleid moeten worden om te bellen opdat de inkomsten daarmee behaald worden.

Paul de Man, directeur bij Endemol Nederland (producent van een groot deel van de belspellen op RTL 4 en RTL 5) reageert.. Naar aanleiding van eerdere uitspraken van Jan de Wit vermoedt De Man dat deze ‘niet zal rusten voor hij iets bereikt heeft’. “De focus wordt erg op belspellen gelegd. De situatie is niet zo eenvoudig. De vraag is of er sprake is van een kansspel. Vervolgens is de vraag of er sprake is van een promotioneel kansspel. Dan zijn we gehouden aan de code.” In de optiek van Endemol kan het begrip promotie breed worden uitgelegd, het uitzenden van het logo met een spelprogramma kan al als promotie worden gezien. De code zegt hierover: “elke vorm van bevordering, direct of indirect, van de naamsbekendheid van een organisatie of de afzet van goederen of diensten.” De Endemol-directeur voegt daar aan toe dat het uiteraard aan rechterlijke instanties kan zijn om een oordeel daarover te vellen, maar elke spelsituatie kan anders uitpakken.

De Man wijst er op dat de overheid met twee maten meet en het hele kansspelbeleid veel breder is dan alleen televisie waarop de focus ligt. “Aan de ene kant is de overheid middels het staatsbedrijf Holland Casino exploitant en wil het zoveel mogelijk inkomsten binnenhalen, aan de andere kant is het een regelgever en meet het met twee maten, zeker omdat ook (spel)belasting betaald wordt, ook over televisiespellen” aldus De Man. Daarmee verwijst de Endemol-directeur naar de strenge Nederlandse regelgeving die is ingesteld omdat de regering van mening is dat kansspelen neveneffecten kennen die zeer schadelijk zijn (met name verslaving), maar wel graag de inkomsten incasseert. “Als gekeken wordt naar ontwikkelingen als internet en interactiviteit moet je breder kunnen kijken, omdat het niet tegen te houden is. Feitelijk is met de gedragscode die met betrokken marktpartijen tot stand is gebracht verruiming ontstaan in de regelgeving,” aldus de Endemol Nederland-directeur.

Uit het antwoord van de minister van Justitie moet blijken of de regering politieke wil heeft de televisiebelspellen daadwerkelijk aan te pakken…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *