College van Omroepen: TEGEN

Het College van omroepen, oftewel het gremium waar de omroepvoorzitters van publieke omroepverenigingen in verenigd zijn is tegen de plannen van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) omtrent de bezuinigingen en de programmeerwijze van Nederland 1, 2 en 3. NOS-RTV (die onder de Raad van Bestuur valt!), de 39F-omroepen (uitgezonderd de Rooms Katholieke Kerk die samenwerk met de KRO) en BNN delen de mening van de EO, KRO, NCRV, TROS, AVRO en VPRO niet, terwijl de NPS een ‘genuanceerder’ standpunt heeft en het voorgenomen besluit niet afwijst. Dit was in grote lijnen al bekend. Morgen zal de NOS-Raad van Bestuur de voorgenomen plannen naar verwachting accorderen.

DutchMedia publiceert bij deze de integrale documentatie van het College van Omroepen, zoals door Vera Keur opgesteld. Prof. dr. Peter Neijens van de Universiteit van Amsterdam, dr. Arie K. den Boon (Daphne Communications Management) en Meindert Landsmeer (Landsmeer Management en advies) zijn in opdracht van het College van Omroepen een contrarapport geschreven. De zienswijze van het College van Omroepen is onderbouwd door een ‘taakgroep’ bestaande uit Mark Minkman (zakelijk directeur VARA), Coen Abbenhuis (directeur NCRV), Henk Hagoort (directeur EO) en Gerben Eggink (interim-directeur AVRO) en Frans Klein (directeur RTV VARA).
Daarnaast is advocaat J.R. van Angeren van advocatenkantoor Stibbe ingehuurd voor een ‘juridische advies’. Vera Keur wijst de NOS-Raad van Bestuur er op dat in haar optiek het voorgenomen besluit op gespannen voet staat met de Mediawet, missie en taakopdracht van de publieke omroep en een aantal beginselen van behoorlijk bestuur.

De brief van het College van Omroepen aan de NOS-Raad van Bestuur is te vinden in Acrobat/PDF door hierop te klikken.

Het rapport ‘zienswijze College van Omroepen’ inclusief de bijlage 1 (rapport ‘Een sprong in het duister’) en 2 (juridisch advies Stibbe) is te vinden in Acrobat/PDF door hierop te klikken.

Ter achtergrond: Het College van Omroepen reageert op deze documenten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *