NOS-Raad van Bestuur beticht CDA

De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) hebben de eerder voorgenomen profielen voor Nederland 1, 2 en 3 vastgesteld. De nieuwe profielen gaan in op vrijdag 1 september aankomende. Nederland 1 (werktitel was Nederland B) zal het diepgaande, informerende, zingevende, educatieve en standvastige net moeten worden voor standvastige gelovigen en participerende burgers, Nederland 2 (werktitel was Nederland A) zal als toegankelijk, verbindend, familiaal, breed en hartelijk televisienet gemakzoekende burgers en maatschappelijk teleurgestelden moeten bedienen, terwijl Nederland 3 (werktitel was Nederland C) als eigenzinnig, jong, dynamisch, vernieuwend, eigenzinnig net de ‘tolerante’ wereldburger, ambitieuze pleziermakers en zorgeloze spanningzoekers moet bedienen.

De vier netcoƶrdinatoren vormen onder voorzitterschap van Ton F van Dijk (Nederland 2) inmiddels een projectgroep die voorstellen moet maken voor de programmatische invulling van het nieuwe model. Daaronder zijn in afwachting van de instelling van nieuwe netredacties per zender werkgroepen ingesteld onder voorzitterschap van een netco-ordinator. Tevens heeft de NOS-Raad van Bestuur een aantal programmamakers benoemd in een klankbordgroep die als klankbord voor de invulling moet gelden.

De plannen zijn volledig ongewijzigd ten aanzien van het op 24 november jl. voorgenomen besluit. Omroepverenigingen waaronder de AVRO, TROS, VARA, KRO, NCRV, EO en VPRO zijn tegen de plannen. Dit hebben ze dankzij hun meerderheid in het College van Omroepen eind december aan de Raad van Bestuur laten weten. NPS, BNN, NOS-RTV en de 39F omroepen (uitgezonderd RKK) hebben daarbij een ander standpunt. De grote omroepverenigingen houden overigens 350 uur aan zendtijd op een vast net als zijnde ‘thuisnet’.

De NOS-Raad van Bestuur pareerde de kritiek van de omroepen met de mededeling dat deze in totale zendtijd niet de meerderheid vormen aan zendtijd. Dit kom doordat het onder verantwoording van de Raad van Bestuur resorterende bedrijf NOS-RTV een zeer groot deel van de zendtijd invult dankzij de sport en nieuws-programmering. Voorzitter Harm Bruins Slot zei het ook vreemd te vinden dat de projectgroep van het College van Omroepen niet de moeite heeft genomen om gebruik te maken van de achtergronden van de plannen die als kenniscentrum open toegankelijk is gemaakt. Het College stelde dat de besluitvorming in strijd is met een aantal beginselen van behoorlijk bestuur en stelde dat de ingewonnen expertise niet onafhankelijk was. Aan de andere kant heeft NOS Raad van Bestuur gesteld dat het College van Omroepen geen alternatieve oplossing heeft aangedragen.

Harm Bruins Slot haalde tijdens de persconferentie van de NOS Raad van Bestuur uit naar zijn CDA-partijgenoot Joop Atsma. Deze had tijdens de behandeling van de mediabegroting in de Tweede Kamer moeties ingediend die bij uitvoering ingrijpen in de bedrijfsvoering van de NOS. “Dit riekt naar staatsomroep waar de Tweede Kamer zich in beweegt”, aldus Bruins Slot die afstand nam van Atsma en het een ‘gotspe’ noemde dat aan de ene kant het parlament geen staatsomroep wenst ze in moties zich wel alszodanig opstelt.

Het is nog volstrekt onduidelijk hoe de bezuinigingen, te weten 91,5 miljoen structureel in 2007 programmatisch hun weerslag zullen krijgen. De NOS-Raad van Bestuur wil daar niet op vooruitlopen, nu de invulling daarvan haar beslag krijgt. Zo wilde het trio niet ingaan op de vraag hoeveel bijvoorbeeld op het actualiteitenbudget (KRO/NCRV/EO Netwerk, TROS/AVRO’s TweeVandaag en NOS/NPS/VARA NOVA) wordt bezuinigd. De vijf actualiteitenprogramma’s staan onder druk, waarbij de KRO en EO de afgelopen hebben aangegeven te willen stoppen met EO Netwerk en KRO Netwerk. De Raad van Bestuur stelt actualtieiten en hun pluriformiteit belangrijk te vinden, en voegde daar slechts aan toe dat actualiteiten dure produkten zijn.

Wel stelde de Raad van Bestuur van de NOS dat de eerder gestelde bezuinigingen van 1,5 miljoen euro op de Nederlandstalige satellietzender BVN-TV niet zeker is en dat deze bezuinging mogelijk elders wordt gevonden. Over de invulling van de bezuiniging radio (13 miljoen euro structureel) zal begin februari meer duidelijkheid komen.

De originele documenten zijn te vinden door hierop te klikken

Ruurd Bierman, lid van de NOS-Raad van Bestuur gaf afgelopen nacht tekst en uitleg bij NCRV Radio 1’s Casa Luna (eerste 45 minuten).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *